Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 12 (1995) 

Z. MIREK & J. J. WÓJCICKI (Red.)

Szata Roślinna Parków i Rezerwatów Polski Południowej
Przewodnik Sesji Terenowych 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

(publikacja w jęz. polskim)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:0867–0749 PL-ISBN:83–85444–33–5

*   *   *   *   *

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (fragm.):

..."Szata roślinna parków narodowych i rezerwatów Polski południowej" jest geobotanicznym przewodnikiem sesji terenowych, organizowanych w ramach Jubileuszowego 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Swym zasięgiem obejmuje pięć parków narodowych, w tym cztery parki reprezentujące główne jednostki geobotaniczne polskiej części Karpat (Bieszczadzki Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy i Tatrzański Park Narodowy) oraz położony na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej Ojcowski Park Narodowy. Pozostałe dwa obiekty nie będące parkami narodowymi to Puszcza Niepołomicka oraz Sądecczyzna (głównie obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego). 

Opracowanie każdej z wymienionych jednostek geobotanicznych (przygotowane przez jednego lub kilku autorów) składa się z dwu części. Pierwsza zawiera ogólną charakterystykę całego obszaru, druga natomiast - opis tras wycieczek terenowych i spotykanych na nich obiektów. Trasy dobrano tak, aby prezentowały z jednej strony najbardziej typowe rysy szaty roślinnej danej jednostki geobotanicznej, drugiej zaś umożliwiały zapoznanie się z elementami najciekawszymi, unikatowymi, najlepiej zachowanymi. Ujednolicając ogólne zasady sporządzania charakterystyki jednostek geobotanicznych i opisu tras, pozostawiono jednak autorom wiele swobody, co da się zauważyć przy porównaniu poszczególnych opracowań. Położenie odwiedzanych obiektów zaznaczono na schematycznej mapce (...). Szczegółowe mapki tras i odwiedzanych obiektów zamieszczono na początku każdej części "wycieczkowej".


zamknij okienko / close this window !