Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 16 (1995) 

J. J. Barkman, J. Moravec, S. Rauschert

Kodeks Nomenklatury Fitosocjologicznej

(tłum. na jęz. polski: K. CZYŻEWSKA & W. MATUSZKIEWICZ)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:08670749 PL-ISBN:8385444394

*   *   *   *   *

PRZEDMOWA (fragm.)

Drugie wydanie tego Kodeksu zostało przygotowane przez Komisję Nomenklatury Międzynarodowego Stowarzyszenia Fitosocjologiczne-go [Internationale Vereinigung fur Vegetationskunde - International Association for Vegetation Science] na podstawie wydania pierwszego (1976) oraz uwag i propozycji członków Komisji, a także innych fitosocjologów. Te uwagi i propozycje były podsumowane przez stały komitet Komisji (Barkman, Moravec i Rauschert) oraz dyskutowane zarówno w komitecie, jak i z innymi członkami Komisji (przeważnie korespondencyjnie). Do drugiego wydania Kodeksu przyjęto tylko takie uzupełnienia i zmiany, jakie zaakceptowali wszyscy członkowie stałego komitetu i które były zgodne z poglądami innych członków Komisji.

Większość tekstu pozostaje nie zmieniona; zachowano również podział Kodeksu oraz jego wewnętrzną numerację. W niektórych paragrafach zastosowano lepsze lub bardziej trafne sformułowania. Ważniejsze zmiany dotyczą Art. 2, 3, 5-8, 13,19,27,29, 30,43 i 48. Pominięto zalecenie 13A; zalecenia 46E-16J dodano jako wytyczne do stosowania skrótów syntaksonomicznych w cytatach autorów. Do poprawnego stosowania Kodeksu musi być jednak brany pod uwagę cały tekst.


zamknij okienko / close this window !