Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 17 (1995) 

J. SIEMIŃSKA

Index of Latin names of blue-green algae taxa (Cyanophyta) noted in Poland up to the year 1980.

(publikacja dwujęzyczna - pol. + ang.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:08670749   PL-ISBN:8385444416

*  *  *  *  *

Streszczenie:

Po czterdziestu latach sporządzania wykazów gatunków glonów słodkowodnych i morskich, współczesnych i kopalnych ze wszystkich grup systematycznych odnotowanych w Polsce do 1980 roku, publikuje się obecnie pierwszą ich część dotycząc sinic. Przy każdej łacińskiej nazwie taksonu podano numery pozycji bibliograficznych (Siemińska 1990), w których jest o nim mowa.

Abstract:

This is the first part of the data (collected for 40 years thus far) concern-ing the freshwater and marinę, recent and fossil algal taxa from all systematic groups recorded in Poland up to 1980. With each Latin name of taxa the numbers of bibliografical items (Siemińska 1990)  in which it is mentioned are given.

INTRODUCTION (fragm.)

When organizing in 1954 the first Phycological Department in Poland in the recently established Institute of Botany of the newly created Polish Academy of Sciences professor Karol Starmach had planned to collect several materials concerning the state of knowledge upon individual systematic groups of algae occurring in our country. Such a documentation had nowhere in Poland been gathered thus far, and it is necessary for critical elaboration of the flora of the country. His plans were, first of all, the gathering of the bibliography to the Polish algae as well as the preparation of indices of species belonging to the separate systematic groups reported from our territories (within the present borders). In spite of professor Starmach withdrawal from the Department in 1958 the materials were farther consistently and patiently accumulated. The bibliography was worked out, and it is continued and supplemented.

WSTĘP (fragm.)

Organizując w 1954 roku pierwszy w Polsce Zakład Algologii w świeżo powstałym Instytucie Botaniki w nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk profesor Karol Starmach zaplanował gromadzenie rozmaitych dokumentacji do poszczególnych grup systematycznych glonów występujących w Polsce. Dokumentacje takie nie były dotychczas nigdzie w Polsce gromadzone a są niezbędne przy krytycznym opracowywaniu flory kraju. Było w tym przede wszystkim zebranie nie istniejącej przedtem bibliografii flory glonów Polski oraz indeksu gatunków z poszczególnych grup systematycznych podawanych z polskich terenów (w obecnych granicach państwowych). Mimo odejścia z Zakładu profesora Karola Starmacha w 1958 roku materiały te były konsekwentnie i cierpliwie nadal zbierane.
Bibliografia została opracowana i jest nadal kontynuowana i uzupełniana. 

zamknij okienko / close this window !