Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 18 (1997) 

Zbigniew Mirek, Lucyna MUSIAŁ, Jan J. WÓJCICKI

Polish Herbaria
Second Edition

(publikacja w jęz. angielskim, 116 stron)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:08670749 PL-ISBN:8385444491

*   *   *   *   *

Polish plant collections with total amount of morę than 4 million numbers gathered in 61 herbaria belonging to various institutions and six belonging to private individuals are characterised. Only 25 of them are listed in the last edition of Index Herbariorum. To the second edition of Polish Herbaria four new categories (Home Page, Other Collections. Data Bases, Library) and Index to Herbarium Acronyms have been added.

W opracowaniu scharakteryzowano polskie zbiory zielnikowe liczące w sumie ponad 4 min numerów zgromadzonych w 61 zielnikach należących do różnych instytucji i w sześciu zielnikach będących własnością prywatną. Jedynie 25 spośród nich wymienia ostatnie wydanie międzynarodowego Index Herbariorum. Do drugiego wydania Polish Herbaria zostały dodane cztery nowe kategorie (strona informacyjna instytucji w Internecie, inne kolekcje, bazy danych, zbiory biblioteczne) oraz indeks kolekcji uporządkowanych alfabetycznie według ich akronimów.

CONTENTS


zamknij okienko / close this window !