Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 19 (1998) 

M. MANDECKA, Z. MIREK, W. PAUL

Polish exsiccata of vascular plants
Index of taxa anf bibliography

Wydawnictwa zielnikowe Polski
Index taksonów i bibliografia

(publikacja dwujęzyczna - polsko-angielska, 219 str.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:0867–0749 PL-ISBN:83–85444–53

*   *   *   *   *

References to over 6800 numbers from about 3500 taxa edited between years 1819 and 1992 in 15 exsiccata series are listed in an alphabetical index comprising (together with synonyms) over 5000 entries. Included are data concerning vascular plants collected from the present (without regard to the time of collection) and pre-war (for specimens collected before 1940) territory of Poland and edited by Austro-Hungarian, German, Polish and Russian authors. Foreign areas' (Svalbard) exsiccata edited by Polish botanists are also taken into consideration. Detailed bibliographical data of the exsiccata's "schedae" are provided. The present work is the first of this type edited in Poland.

W opracowaniu zebrano serie eksykatów roślin naczyniowych pochodzących z terenu Polski (rozumianej w obecnych granicach, zaś dla wydawnictw sprzed 1940 r. również w granicach przedwojennych) wydane przez ośrodki krajowe i państw sąsiednich (austro-węgierskie, niemieckie i rosyjskie/radzieckie). Uwzględniono także wydawnictwo sporządzone przez polskich botaników dla Svalbardu. Alfabetyczny indeks obejmuje ok. 3500 łacińskich nazw taksonów (łącznie z synonimami ponad 5000 nazw) z odsyłaczami do ponad 6800 numerów roślin wydanych w latach 1819--1992 w 15 seriach. Ponadto zestawiono dane bibliograficzne uwzględnionych serii sched. W Polsce jest to pierwsze tego typu wydawnictwo.

CONTENTS  /  SPIS TREŚCI


zamknij okienko / close this window !