Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 2 (1990) 

Zbigniew MIREK

Polish Herbaria

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN: 0867–0749  PL-ISBN: 830003272X

(publikacja w jęz. angielskim, stron 73)

*   *   *   *   *

Polish plant collections with total ainount of ca 3.5 million numbers gathered in 54 institutional herbaria and nine private. Only twelve of them were listed in the last issuc of  "Index Herbariorum".

W opracowaniu scharakteryzowano polskie zbiory zielnikowe liczące w sumie około 3,5 min numerów zgromadzonych w 54 zielnikach należących do różnych instytucji państwowych i w 9 będących własnością prywatną. Jedynie 12 spośród nich wymienia ostatni międzynarodowy "Index Herbariorum".

CONTENTS

zamknij okienko / close this window !