Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 23 (1999) 

K. WASYLIKOWA (Red.) 

Rośliny w dawnej gospodarce człowieka.
Warsztaty archeobotaniczne'
97

(publikacja w jęz. polskim z ang. abstraktami)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:0867-0749   PL-ISBN:83-85444-70-X

*   *   *   *   *

         

SPIS TREŚCI - Contents


zamknij okienko / close this window !