BOTANICAL GUIDEBOOKS - No 26 (2003) 

E. ZASTAWNIAK (Red.)

Paleobotanika na przełomie wieków
Palaeobothany at the turn of the centuries.

(publikacja w jęz. polskim z ang. abstraktami)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:1642-5006 PL-ISBN:83-89648-01-6

*   *   *   *   * 

Spis treści - Contents


zamknij okienko / close this window !