Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 3 (1993) 

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej

Przyjęty przez Międzynarodowy Kongres Botaniczny
w Berlinie (lipiec-sierpień 1987)

Tłum.: M. Reymanówna & A. Skirgiełło, T. Tacik

M. Reymanówna & A. Skirgiełło (Red.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

(publikacja w jęz. polskim)

PL-ISSN:0867-0749  PL-ISBN:83-85444-21-1

*   *   *   *OD REDAKCJI (fragm.)

Minęły 34 lata od ukazania się ostatniego wydania Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej w języku polskim. Był to Kodeks przyjęty przez Międzynarodowy Kongres Botaniczny w Montrealu w 1959r., a opublikowany w 1961 r., który ukazał się w języku polskim w 1966 r. Tłumaczyli go S. Domański, J. Mądalski, i A. Skirgiełło, redakcją ogólną zajmowała się A. Skirgiełło, tekst przejrzał B. Pawłowski. W czasie następnych Kongresów Botanicznych (Edynburg - 1964, Seattle 1969, Leningrad 1975, Sydney - 1981 i Berlin - 1987) poczyniono w czasie posiedzeń Sekcji Nomenklatury mnóstwo zmian, które wprowadzono w kolejne wydania Kodeksu. Dlatego zaszła potrzeba udostępnienia polskim specjalistom jego unowocześnionej wersji.

Dzięki W. Greuterowi, Przewodniczącemu Kommitetu Redakcyjnego Kodeksu berlińskiego uzyskaliśmy zgodę na opublikowanie po polsku berlińskiej wersji podstawowej części Kodeksu wraz z Dodatkiem I dotyczącym nazw mieszańców (do str. 89) oraz indeksu, za co wyrażamy naszą wdzięczność. Czytelników korzystających z wersji polskiej pragniemy poinformować, że dodatek IIA (wykaz nazw zachowanych i odrzuconych rodzin glonów, grzybów i paprotników), Dodatek IEB (wkaz nazw rodzin mszaków i roślin nasiennych zachowanych), Dodatek IIIA (wykaz nazw rodzajowych zachowanych i odrzuconych), Dodatek IIB (wykaz nazw gatunkowch zachowanych i odrzuconych), Dodatek IV (wykaz nazw powszechnie odrzuconych) oraz Indeks do Dodatku IIIA znajdują się w ezemplarzu oryginału Kodeksu Berlińskiego) znajdującego się w Bibliotece Instytutu Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie).

SPIS TREŚCI

Przedmowa                                                                                         
Ważne daty w Kodeksie                                                                          

MIĘDZYNARODOWY KODEKS NOMENKLATURY BOTANICZNEJ           

Dział I. Zasady(I-VI)                                                     

Dział II. Prawidła i zalecenia(Art. 1-76)                         

    Rozdział I.  Rangi taksonów i terminy, które je określają (Art. 1-5) 

    Rozdział II. Nazwy taksonów (przepisy ogólne) (Art. 6-15) 

        Sekcja 1.   Definicje (Art. 6)     
        Sekcja 2.   Typowanie (Art. 7-10)  
        Sekcja 3.   Pierwszeństwo (Art. 11-12)  
        Sekcja 4.   Ograniczenie zasady pierwszeństwa (Art. 13-15) 

Rozdział III. Nomenklatura taksonów zgodnie z ich rangą (Art. 16-28)    33

        Sekcja 1.    Nazwy taksonów o randze niższej od gatunku rodziny (Art. 16-17)    33
        Sekcja 2.    Nazwy rodzin i podrodzin, plemion i podplemion (Art. 18-19)    34
        Sekcja 3.    Nazwy rodzajów i poddziałów rodzajów (Art. 20-22)    37
        Sekcja 4.    Nazwy gatunków (Art. 23)    41
        Sekcja 5.    Nazwy taksonów poniżej rangi gatunku (taksony wewnątrzgatunkowe) (Art. 24-27)    43
        Sekcja 6.    Nazwy roślin w uprawie (Art. 28)    45

    Rozdział IV. Opublikowanie efektywne i ważne (Art. 29-50)    46

        Sekcja 1.    Warunki i daty opublikowania efektywnego (Art. 29-31) 46    
        Sekcja 2.    Warunki i daty ważnego opublikowania nazw (Art. 32^*5)    47
        Sekcja 3.    Cytowanie nazwisk autorów dla celów precyzji (Art. 46-50)    61
       
Sekcja 4.    Ogólne zalecenia dotyczące cytowania (Zalec. 50A-F) 

    Rozdział V. Utrzymanie, wybór i odrzucenie nazw i epitetów (Art. 51-72)  

        Sekcja 1.   Utrzymanie nazw lub epitetów w przypadku przekształcenia lub podzielenia taksonow (Art. 51-53)
        Sekcja 2.   Utrzymanie epitetów taksonow o randze niższej od rodzaju w przypadku przenoszenia ich do innego rodzaju lub gatunku (Art. 54-56)
        Sekcja 3.
  Wybór nazwy przy łączeniu taksonow tej samej rangi (Art. 57-58)
        Sekcja 4.
  Nazwy grzybów o pleomorficznym cyklu życiowym (Art. 59)
        Sekcja 5.
  Wybór nazwy w przypadku zmiany rangi taksonu (Art. 60-61)
        Sekcja 6.
  Odrzucenie nazw i epitetów (Art. 62-72).

    Rozdzał VI. Ortografia nazw i epitetów i rodzaj gramatyczny nazw rodzajowych (Art. 73-76)

        Sekcja 1.   Ortografia nazw i epitetów (Art. 73-75)
        Sekcja 2.   Rodzaj gramatyczny nazw rodzajowych (Art. 76)

Dział III.  Przepisy dotyczące zmian w kodeksie

Dodatek I.   Nazwy mieszańców

Indeks


zamknij okienko / close this window !