BOTANICAL GUIDEBOOKS - No 30 (2008)

A. WACNIK, E. MADEYSKA (red.)

Polska północno-wschodnia w holocenie.
Człowiek i jego środowisko.

Holocene of north-east Poland.
Man and his environment.

(publikacja w jęz. polskim, streszczenia w jęz. ang.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN: 1642-5006;  ISBN: 978-83-89648-68-6;  ISBN: 978-83-89836-96-0

A5, 259 str.

Spis treści – Contents


zamknij okienko / close this window !