POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Vol. 15 (2006)

ISSN - 1230-3291,  ISBN 83-904125-9-4
Biul. Ogrodów Bot. - Home Pomoc:

.

Contents > abstracts & full text

Od redaktora

Bieżący numer (vol. 15) "Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów" jest w dużej części poświęcony Ogrodowi Dendrologicznemu w Przelewicach. Postanowiliśmy wydrukować artykuły prezentujące historię oraz aktualną działalność tego ponad 200-letniego ogrodu zaliczanego do najwspanialszych polskich arboretów. W ostatnich latach położony w województwie zachodnio-pomorskim i zarządzany przez władze samorządowe Gminy Przelewice, Ogród Dendrologiczny, zanotował wspaniały rozwój.
W dniu 21 kwietnia 2006 roku z okazji Dnia Ziemi w przelewickim ogrodzie dendrologicznym zostało otwarte unikatowe nie tylko w skali kraju, ale i europejskiej, nowoczesne Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe stanowiące ośrodek badawczy nad zachowaniem flory Pomorza Zachodniego oraz środowiskowe centrum edukacyjnodydaktyczne i kulturalne. Laboratoria, sale ćwiczeniowe i konferencyjne wraz z zapleczem hotelowo-gastronomicznym znalazły się w odbudowanym, zabytkowym Pałacu w Przelewicach. Wśród nowocześnie wyposażonych laboratoriów są laboratoria hodowli tkanek, mikroskopii elektronowej czy biologii i przechowywania nasion. Środki na powstanie Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego pochodziły zarówno od krajowych funduszy ochrony środowiska (Wojewódzkiego Funduszu Zachodniego Pomorza w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu w Warszawie) jak i ze środków Unii Europejskiej. Zrealizowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia wymaga specjalnych gratulacji dla władz samorządowych Gminy Przelewice i Województwa Zachodnio-Pomorskiego oraz dla dyrekcji i pracowników przelewickiego Ogrodu Dendrologicznego z Panią dyrektor mgr inż. Marią Syczewską na czele. Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce bardzo wysoko oceniła to osiągnięcie i postanowiła zorganizować na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w dniach 9–11 paśdziernika 2006 roku doroczne posiedzenie Rady połączone z konferencją naukową pt. „Ogrody Botaniczne w Unii Europejskiej – Nowe zadania i wyzwania” w ramach XXXV Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych.
W bieżącym numerze znalazły się wybrane artykuły prezentowane jako referaty lub postery na wspomnianej konferencji.

W imieniu Rady Ogrodów Botanicznych i swoim własnym, jako przewodniczącego Rady, chciałbym złożyć na ręce Pani mgr inż. Marii Syczewskiej swoje gratulacje i gorące podziękowania za gościnność i wspaniałe zorganizowanie Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych.

Jerzy Puchalski • Katarzyna MISIAK, Maria Jolanta SYCZEWSKA:
  The Dendrological Garden in Przelewice.
  Ogród Dendrologiczny w Przelewicach.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2006 15: 3–13.  <summary - PL>

 • Katarzyna MISIAK:
  Park przypałacowy w Przelewicach – historia zmian w latach 1814–2006. The Palace Garden in Przelewice – history of changes in the years 1814 to 2006.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 15–20.  <summary>
 • Maria Jolanta SYCZEWSKA:
  Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe – historia powstania. Research and Development Botanical Center – the history.
   Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 21–24.  <summary>
 • Maria Jolanta SYCZEWSKA:
  Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe jako ośrodek rozwoju gospodarczego i kulturowego Euroregionu Pomerania. Research and Development Botanical Centre as a Centre of Economical and Cultural Development of Euroregion Pomerania.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 25–32.  <summary>
 • Evan STERLING, Tadeusz ANISZEWSKI:
  Botanical Gardens in the Baltic Region: Values and Arts. Ogrody Botaniczne w regionie Morza Bałtyckiego: wartości poznawcze i estetyczne.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2006 15: 33–44.  <abstract>
 • Paweł KOJS:
  Successful History of Singapore Botanic Gardens. Ogrody Botaniczne Singapuru – historia sukcesu.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2006 15: 45–52.  <summary - PL>
 • Jolanta JAŃCZYK-WĘGLARSKA, Karol WĘGLARSKI:
  Kolekcje roślinne Królewskiego Ogrodu Botanicznego Peradeniya w Kandy (Sri Lanka). Plant collections of Royal Botanic Gardens Peradeniya in Kandy (Sri Lanka).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 53–58.  <summary>
 • Jolanta ADAMCZYK:
  Belgijski Narodowy Ogród Botaniczny. National Botanical Garden of Belgium.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 59–64.  <summary>
 • Krystyna KUSZEWSKA, Witold SZUMARSKI:
  Działalność naukowa i dydaktyczna Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach k. Olsztyna. Scientific and Educational Activities of the Warmia and Mazury Arboretum in Kudypy near Olsztyn.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 65–70.  <summary>
 • Elżbieta CZAJKOWSKA, Stanisław CIEŚLIŃSKI:
  Projektowany kielecki ogród botaniczny. Projected Botanical Garden in Kielce.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 71–77, 2006
  .  <summary>
 • Bożenna CZARNECKA, Monika WŁADYKA, Maria FRANSZCZAK-BYĆ:
  Flowering phenology of some mountain plants in the collection of the Botanical Garden in Lublin. Fenologia kwitnienia niektórych roślin górskich w kolekcji Ogrodu Botanicznego w Lublinie.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2006 15: 79–86.  <summary>
 • Marcin KOLASIŃSKI:
  Co wiemy o metasekwoi chińskiej u progu XXI wieku? What we know about dawn redwood in the beginning of 20th centaury?
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 87–96.  <summary>
 • Agata BIERNAT, Anna JEZIERSKA-DOMARADZKA
  Perspektywiczne rośliny lecznicze w kolekcji gatunków dalekowschodnich Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Future medicinal plants in the far-eastern species collection of the Botanical Garden for Medicinal Plants University of Medicine in Wroclaw.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 97–102.  <summary>
 • Magdalena ŚWIĄDER, Jadwiga RADZANOWSKA:
  Wartości dietetyczne i smakowe wybranych, mało znanych gatunków roślin warzywnych. Dietetic and taste value of selected, less known species of vegetable plants.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 103–109.  <summary>
 • Elżbieta PADUCH-CICHAL, Marek S. SZYNDEL, Kinga SALA-REJCZAK:
  Występowanie wirusów w odmianach róż gruntowych rosnących na terenie rozarium Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. The occurrence of viruses in field-grown rose cultivars in Botanical Garden of Polish Academy of Science and Botanical Garden of Warsaw University.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 111–116.  <summary>
 • Paweł MICHALSKI, Janusz LIPECKI, Paweł KRAWIEC:
  Kolekcje odmian jabłoni w Gospodarstwie Doświadczalnym w Felinie. Apple cultivars collection in Agricultural Experimental Station Felin near Lublin.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 117–120.  <summary>
 • Piotr URBAŃSKI:
  Uprawa trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.). The cultivation of Pampa Grass (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 121–125.  <summary>
 • Szymon ŁUKASIEWICZ:
  Przyrodnicze zagospodarowanie Składowisk Odpadów Komunalnych. Vegetable tip management.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2006 15: 127–132.  <summary>
 • Adam ROSTAŃSKI, Katarzyna BZDĘGA, Izabela GEROLD-ŚMIETAŃSKA
  Collection of coniferophytes (Pinophyta) in the Herbarium of the University of Silesia (KTU). Kolekcja roślin nagonasiennych (Pinophyta) w Zielniku Naukowym Uniwersytetu Śląskiego.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2006 15: 133–138.  <summary>
 • The 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens - EastCentGard II
  “European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”, 3–7 July 2007, Warsaw/Rogów, Poland
  CIRCULAR NO.1 : 139-142
 • Wskazówki dla autorów publikacji "Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów": s. 143
  Instruction for authors of publications in "Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections": s. 144.