POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

MONOGRAPHIAE
BOTANICAE 

Vol. 93 (2004) - 97 (2007)

ISSN - 0077-0655 i/and Nos  ISBN
Monogr. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Year Contents > abstracts & full text

Vol. 93, 2004

 • MARIA ŁAWRYNOWICZ, ANNA BUJAKIEWICZ, WIESŁAW MUŁENKO:
  Mycocoenological studies in Poland. 1952-2002.
  Monographiae Botanicae 2004 93: 1-102 <abstract> 

Vol. 94
, 2005
 • SŁAWOMIR ŻUREK:
  Abiotic natural environment in the area of selected raised mires.

  Monographiae Botanicae 2005 94: 19-36 <abstract>

 • LESZEK KUCHARSKI, MAREK KLOSS:
  Contemporary vegetation of selected raised mires and its preservation.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 37-64  <abstract>
 • MAREK KLOSS, SŁAWOMIR ŻUREK:
  Geology of raised mire deposits. Monogr.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 65-80  <abstract>
 • MAREK KLOSS:
  Identification of subfossil plant communities and palaeohydrological changes in raised mire development.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 81-116  <abstract>
 • SŁAWOMIR ŻUREK:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Abiotic natural environment in the area of selected raised mires.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 19-36  <abstract>
 • LESZEK KUCHARSKI, MAREK KLOSS:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Contemporary vegetation of selected raised mires and its preservation.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 37-64  <abstract>
 • MAREK KLOSS, SŁAWOMIR ŻUREK:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Geology of raised mire deposits.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 65-80  <abstract>
 • MAREK KLOSS:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Identification of subfossil plant communities and palaeohydrological changes in raised mire development.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 81-116  <abstract>
 • MAREK KLOSS:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Palaeobotanical studies of raised mires.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 5-18  <abstract>
 • AGNIESZKA M. NORYŚKIEWICZ:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. Preliminary results of study on vegetation history in the Linje Mire region using pollen analysis.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 117-134  <abstract>
 • EWA MADEYSKA:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. The history of the Zieleniec Mire and the surrounding areas based on the palynological research.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 145-157  <abstract>
 • ZOFIA BALWIERZ:
  POSTGLACIAL VEGETATION CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF RAISED MIRES IN POLAND. The history of vegetation of the Rąbień Mire region.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 135-144  <abstract>
 • MAREK KLOSS:
  Palaeobotanical studies of raised mires.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 5-18  <abstract>
 • AGNIESZKA M. NORYŚKIEWICZ:
  Preliminary results of study on vegetation history in the Linje Mire region using pollen analysis.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 117-134  <abstract>
 • EWA MADEYSKA:
  The history of the Zieleniec Mire and the surrounding areas based on the palynological research.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 145-157  <abstract>
 • ZOFIA BALWIERZ:
  The history of vegetation of the Rąbień Mire region.
  Monographiae Botanicae 2005 94: 135-144  <abstract>
Vol. 95, 2005
 • AGATA WOŁCZAŃSKA: 
  Grzyby z rodzaju Ramularia występujące w Polsce [The Ramularia species in Poland].
  Monographiae Botanicae 2005 95: 1-154  <abstract>
Vol. 96, 2006
 • MAŁGORZATA RUSZKIEWICZ-MICHALSKA:
  Mikroskopijne grzyby pasożytnicze w zbiorowiskach roślinnych Wyżyny Częstochowskiej [Phytoparasitic micromycetes in plant communities of the Wyżyna Częstochowska Upland].
  Monographiae Botanicae 2006 96: 1-142 <abstract>
Vol. 97, 2007
 • JANUSZ ŁUSZCZYŃSKI: 
  Diversity of Basidiomycetes in Various Ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.
  Monographiae Botanicae 2007 97: 1-218 <abstract>
Vol. 98, 2008
 • AGNIESZKA BUDYŚ:
  The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) – range, reasons for, and spatial characteristics. [Synantropizacja flory roślin naczyniowych torfowisk w strefie przymorskiej (Pobrzeże Kaszubskie, Polska Połnocna) – zakres, przyczyny i uwarunkowania przestrzenne].
  Monographiae Botanicae 2008 98: 1-55 
  <abstract>

Vol. 99, 2009
 • IZABELA KAŁUCKA:
  Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.
  Monographiae Botanicae 2009 99: 1-155 <abstract> <PDF>

Vol. 100, 2010

 • Grzegorz Pacyna and Danuta Zdebska:
  Upper Carboniferous seed fern (Pteridospermophyta) pollen organs from Silesia (Poland) and related evolution considerations.
  Monographiae Botanicae 2010 100: 1-81 <abstract> <PDF>

Vol. 101, 2011

 • Małgorzata Stasińska:
  Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.

  Monographiae Botanicae 2011 101: 1-142 <abstract> <PDF>