POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 1 (1957): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 1, 1-2

Artykuły

 • Kornaś A.:
  Zbiorowiska roślin zarodnikowych i ich klasyfikacja.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 3-18. <PDF>

 • Gajewski W.:
  Z podróży do Związku Radzieckiego.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 19-39. <PDF>

 • Skirgiełło A.:
  Z dziejów mikologii (W 120 rocznicę śmierci Chr. H. Per
  soona).
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 41-49. <PDF>

 • Wilczyńska K.:
  O potrzebie uzgodnienia nomenklatury dotyczącej sub
  stancji wzrostowych roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 51-56. <PDF>

 • Pautsch M.:
  Metody maceracji utworów mezo- i kenofitycznych do
  badań pyłkowych.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 57-63. <PDF>

 • Oszast J.:
  O niektórych nowych sposobach sporządzania preparatów pył
  kowych.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 65-67. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych nr 1, 1957
Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 69-77. <PDF>

 • Karpowiczowa L.: Rami — Boehmeria nivea (L.) Hóok. et. Arn. 69.
 • Łukasiewicz A.: Późnojesienne sadzonkowanie roślin zimozielonych. 69.
 • Augustynowicz J.: Kiełkowanie roślin alpejskich. 72.
 • Wróblówna  W.: Streptocarpus Wendlandii i Columnea gloriosa dwa rzadsze gatunki szklarniowe z rodziny Gesneriaceae. 74.

Sprawozdania.
Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 61-66. <PDF>

 • Kostyniuk M.: Konferencja paleobotaniczna w Krakowie. 79.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 61-66. <PDF>

 • Rudolf Scharfetter: Biographien von Pflanzensippen (M. Nowiński). 86.
 • B. P. Wasiłkow: Oczerk geograficzeskogo rasprostranienija szlapocznych gribow w SSSR (A. Skirgiełło). 89.
 • Poul Larsen: Nomenclature of chemical plant regulators-criticismi (K. Wilczyńska). 89.
 • J. M. Ławrienko: "Geobotaniczna mapa ZSRR" (S. Ławrienko). 90.

.
Vol. 1, 3

 • Statut Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 91-96. <PDF>

Artykuły

 • Celiński F.:
  Z podróży po Czechosłowacji.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 97-113. <PDF>

 • Kentzer T.:
  Krytyczne uwagi o metodyce badań regulatorów wzrostu
  roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 115-126. <PDF>

 • Bańkowski C., Ganszey W., Kostecka-Mądalska O., Kowal T., Kuźniewski E., Mądalski J.:
  Nowy sposób prowadzenia ćwiczeń z botaniki.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 127-133. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych nr 2, 1957
Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 135-141. <PDF>

 • Karpowiczowa L.: Hibiscus Manihot L. 135.
 • Łukasiewicz A.: Wpływ czynników klimatycznych na rozwój roślin. 136.
 • Zań S.: Sophora japonica L. — Rozmnażanie perełkowca japońskiego z nasion. 138.

Sprawozdania.
Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 143-146. <PDF>

 • Pierwsza europejska sesja mikologiczna w Brukseli (A. Skirgiełło). 143.
 • Druga konferencja paleobotaniczna w Krakowie (M. Kostyniuk). 144.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1957 1(3): 147-157. <PDF>

 • P. Gregus: Xylotomische Bestimmung der heute lebenden Gymnospermen (H. Czeczottowa). 147.
 • L. Świejkowski: Ochrona roślin w Polsce (M. Nowiński). 149.
 • Marcel Loquin: Petite flore des champignons de France (A. Skirgiełło). 155.
  W. Crocker i L. V. Barton: Physiology of seads (A. Rejowski). 155.
  D. A. Sabinin: Fizjołogiczeskije osnowy pitania rastienij (S. Grzesiuk). 156.

.
Vol. 1, 4

Artykuły

 • Szafran B.:
  Biologia rozsiewania zarodników u mszaków.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 159-174. <PDF>

 • Michniewicz M.:
  Czy istnieją hormony kwitnienia?
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 175-186. <PDF>

 • Kornaś J.:
  Roślinność denna polskiego Bałtyku — stan badań
  i postulaty ich przyszłego rozwoju.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 187-201. <PDF>

 • Browicz K.:
  Flora Mongolii.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 203-216. <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 217-218. <PDF>
 • Uchwała Wydziału Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie obchodu roku darwinowskiego. 217.

 • Konkurs na pracę badawczą z ewolucji organicznej. 218.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1957 1(4): 219. <PDF>

 • Paul Müler: Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen (J. Kornaś). 219.