POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 2 (1958): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 2, 1

Artykuły

 • Zurzycki J.:
  Cykl Tamiya.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(1): 3-12. <PDF>

 • Maciejewska-Potapczykowa W.:
  Komponenty kwasów nukleino­
  wych i ich pochodne jako substancje wzrostowe roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 13-20. <PDF>

 • Maciejewska-Potapczykowa  W:
  Gibberelliny —  nowe  czynniki
  wzrostowe.
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 21-24. <PDF>

 • Wierszyłłowski J.:
  Radzieckie i angielskie krzyżówki generatywne ja­
  błoni (Malus) z gruszą (Pirus).
  Wiadomości Botaniczne 1957 1(1-2): 25-30. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1958
Wiadomości Botaniczne 1958 2(1): 31-39. <PDF>

 • Augustynowicz J.: Obserwacje nad uprawą niektórych drobnych krze­wów górskich. 31.
 • Chochlewowa H.: Wpływ soli potasowej kwasu alfa-naftalenooctowego na wytwarzanie korzeni u kamforowca. 32.
 • Szafran B. i Wróblówna W.: Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym. 33.
 • Karpowiczowa L.: Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. 35
 • Karpowiczowa L.: Żeń-szeń (Panax giseng C. A. Mey.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 38.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1958 2(1): 40-44. <PDF>

 • H. Gams: Zur Arealgeschichte der arktischen und arktisch-oreophytischen Moose (J. Szwejkowski). 41.
 • O. Mårtensson: Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland (J. Szwejkowski). 42.
 • J. Bonner i A. W.Galsten: Principles of Plant Physiology (A. Zurzycka). 44.
 • L. Machlis i J. G. Torrey: Plant in Action (A Laboratory Manuał of Plant Physiology).J. Zurzycki. 44.
Komunikat
 • Pokaz grzybów w oddziale gdańskim Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 44.

.
Vol. 2, 2

Artykuły

 • Medwecka-Kornaś A.:
  Roślinność kserotermiczna w Czechosłowacji.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(2): 47-72. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1958
Wiadomości Botaniczne 1958 2(2): 73-78. <PDF>

 • Zań S.: Wpływ ostrej zimy 1955/56 na wegetację niektórych drzew i krze­wów aklimatyzowanych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 73.
 • Bielawska A., Bodniak H., Górska M., Wolska K.: Uszkodzenie mrozowe, powstałe w zimie 1955/56 w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. 75.
 • Wróbel W.: Owocowanie drzew i krzewów wschodnioazjatyckich w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 77.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1958 2(2): 79-83. <PDF>

 • Sprawozdanie z pobytu w Dreźnie na zjeździe pod nazwą "Mykologentagung" (A. Skirgiełło). 79.
 • Polsko-czechosłowackie sympozjum humusowe w Poznaniu (S. Gumiński). 80.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1958 2(2): 84-87. <PDF>

 • Nis Jensen: Die atlantischen Rindenmoore und der atlantische Klimakeil (J. Szwejkowski). 84.
 • Nis Jensen: Das atlantische Element in der Moosflora von Scheswig-Holstein und Hamburg (J. Szwejkowski). 85.
 • Nis Jensen: Die Moosflora von Schleswig-Holstein (J. Szwejkowski). 86.
 • Bocher T. W., Holmen K., Jakosen K.: Gronlands Flora (J. Kornaś). 87.
 • Cejp K.: Houby I (B. Gumińska). 87.
Varia
Wiadomości Botaniczne 1958 2(2): 89-116. <PDF>
 • Spis członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 89.

.
Vol. 2, 3

Artykuły

 • Paszewski A.:
  Karol Linneusz.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 119-128. <PDF>

 • Wóycicki S.:
  Chimery (mieszańce szczepionkowe) w świetle najnowszych badań.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 129-140. <PDF>

 • Kowal T. i Kuźniewski E.:
  Metoda dendrytowa i sposób jej stosowania.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 141-147. <PDF>

 • Celiński F. i Wojterski T.:
  Naukowa wycieczka botaniczna do NRD.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 149-164. <PDF>

 • Ermich K.:
  Bibliografia prac z zakresu roślinnej bioklimatologii (włącznie z leśną),
  opublikowanych w Polsce w latach 1931—56.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 165-172. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1958
Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 173-181. <PDF>

 • Augustynowicz J.: Siew roślin wrzosowatych. 173.
 • Górska M.: Powtórne kwitnienie roślin jesienią 1957 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM. 174.
 • Michalski A.: Doświadczenia nad zwalczaniem szarej pleśni (Botrytis paeoniae Oudem) piwonii. 178.
 • Sławińska S.: Preparat humusowy jako środek do zwalczania glonów. 180.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 183. <PDF>

 • Nowiński M.: Cytotaksonomiczna konferencja w Londynie. 183.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 184-190. <PDF>

 • Lean Mc R. C., Ivimey-Cook W. R.: Textbook of Theoretical Botany (M. Nowiński). 184.
 • Tomaselli Ruggero: Introduzione allo studio delia fitosociologia (J. Kornaś). 186.
 • Encyklopedia Współczesna (K. Wilczyńska). 188.
 • Linskens H. F. (redaktor): Papierchromatographie in der Botanik (R. Antoszewski). 189.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1958 2(3): 191. <PDF>

 • IX Międzynarodowy Kongres Botaniczny w Montrealu. 191.
 • Oświadczenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 191.

.

Vol. 2, 4

Artykuły

 • T. Rylska:
  Z zagadnień fizjologii kwitnienia.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 193-212. <PDF>

 • A. Kozłowska:
  Produkowanie wolnych od chorób wirusowych ziemniaków
  w Szwajcarii.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 213-218. <PDF>

 • K. Ermich:
  Próba określenia udziału tzw. opadów poziomych w obiegu
  wody w przyrodzie.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 219-236. <PDF>

 • J. Stanisławski:
  Krytyczne uwagi odnośnie nomenklatury kwasu β-indolilo-
  octowego.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 237-240. <PDF>

 • L. Michalski:
  Wycinarka i klinostat probówko wy do badań regulatorów
  wzrostu roślin metodą testu cylindrycznego.
  Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 241-245. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1958
Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 247-257. <PDF>

 • A.  Łukasiewicz: Rytmika rozwojowa niektórych gatunków rodzaju Calanthe R. Br. (Orchidaceae). 247.
 • Z. Gumińska: "Hydroponiki" czyli uprawy powietrzno-wodne. 251.
 • W. Wróbel-Stermińska: Obserwacje nad Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev. 254.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 259-265. <PDF>

 • Wrażenia botaniczne z pobytu w Danii (H. Piotrowska). 259.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 266-267. <PDF>

 • J. A. Arx: Revision der Gloeosporium gestellten Pilze (A.  Skirgiełło). 266.
 • J. Mazelaitis, A. Minkevicius: Valgomieji ir nuodingieji gribai. (A. Skirgiełło). 266.
 • Iwan Seczanow: Grzyby w Bułgarii (A. Skirgiełło). 266.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1958 2(4): 268. <PDF>

 • Konkurs Komitetu Botanicznego PAN na prace badawczą. 268.
 • Zbiór prac o Tatrzańskim Parku Narodowym. 268.
 • Spis treści rocznika II Wiadomości Botanicznych. 269.