POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 4 (1960): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 4, 1

Artykuły

 • Jentys-Szaferowa J.:
  Zagadnienia systematyki i paleobotaniki omawiane
  na IX Międzynarodowym Kongresie Botanicznym w Montrealu.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 3-9. <PDF>

 • Turowska L, Skwara J. B.:
  Antocjanozydy a inne ciała fizjologicznie czynne.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 11-30. <PDF>

 • Zenkteler M.:
  Współczesne poglądy na budowę jąderek.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 31-47. <PDF>

 • Kowal T., Kuźniewski E.:
  Nowe zastosowanie metody dendrytowej.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 49-53. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1960
Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 55-63. <PDF>

 • Górska M.: Kilka słów na temat Claytonia sibirica L. 55.
 • Karpowiczowa L.: Szałwia muszkatołowa. 56.
 • Michalski A.: Physamm gyrosum Rost na ogórkach (Cucumis sativum L.). 61.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 63. <PDF>

 • Karol Cejp: Oomycetes I. (A. Skirgiełło). 63.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1960 4(1): 64. <PDF>

 • Komunikat II Sesji Europejskich Mikologów. 64.
 • Konkurs na prace naukowe z dziedziny morfologii roślin niższych. 64.
 • Konkurs na prace naukowe z dziedziny anatomii rozwojowej. 64.

.
Vol. 4, 2

Artykuły

 • J. Szarkowski:
  Oksydazy końcowe roślin wyższych.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 67-82. <PDF>

 • B. Góra:
  Wpływ substancji aktywnych typu gibereliny na wzrost i rozwój roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 83-94. <PDF>

 • B. Morawiecka:
  Biochemia glutacjonu.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 95-108. <PDF>

Referaty Walnego Zjazdu w Olsztynie

 • W. Gajewski: 
  Mechanizmy ewolucji.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 109-122. <PDF>

 • S. Gumiński:
  Biochemiczne aspekty ewolucji roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 123-138. <PDF>

 • S. Krupko:
  Przydatność embriologii roślin dla ustalenia ewolucyjnych linii
  rozwojowych okrytonasiennych.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 139-157. <PDF>

 • M. Kostyniuk:
  O niektórych cechach procesu ewolucji utrudniających usta­
  lenie pokrewieństwa różnych grup systemu świata roślinnego.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 159-171. <PDF>

 • B. Szafran:
  Zagadnienie ewolucji mchów.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 173-181. <PDF>

 • A. Skirgiełło:
  Ewolucja grzybów.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 183-196. <PDF>

 • J. Szweykowski:
  Zagadnienia ewolucji wątrobowców
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 197-210. <PDF>

 • A. Paszewski:
  Stulecie «On the Origin of Species».
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 211-222. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów  Botanicznych
nr 2, 1960
Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 223-240. <PDF>

 • K. Kukułczanka: Amorphophallus rivieri Dur. w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. 223.
 • M. Zanowa: Jeszcze o pnączach szklarniowych. 227.
 • S. Zan: Próby zaaklimatyzowania Paulownia tomentosa Steud. w Ogrodzie Botanicznym U. W. 231.
 • Z. Gumińska: Uprawa hydroponiczna w zastosowaniu do szklarni tropi­kalnej. 235.
 • Od Redakcji: Notatka o bananie i czułku. 240.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 241-243. <PDF>

 • P. Valentina, and Gordon R. Wasson: Mushrooms, Russia and History (B. Gumińska). 241.
 • Andre Rakovitza: Etude systematique et biologique des champignons bryophiles (A. Skirgiełło). 242.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1960 4(2): 244. <PDF>

 • Komunikat o śmierci Ivana Charvśta. 244.

.
Vol. 4, 3-4

Artykuły

 • Pócs T.:
  Zonalne zespoły leśne południcwo-zachodnich Węgier.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 245-257. <PDF>

 • Reymanówna M.:
  Callixylon, interesujące drewno dewońskie i jego związek
  z Archaeopteris.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 259-262. <PDF>

 • Czopek M.:
  Ekologiczno-fizjologiczne badania nad zakwitaniem gatunków
  z rodziny Lemnaceae.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 263-280. <PDF>

 • Putrament A.:
  O samobezpłodności u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 281-294. <PDF>

 • Nowacki E.:
  Filogenetyczne i taksonomiczne znaczenie niektórych właści­
  wości metabolizmu roślin motylkowych.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 295-299. <PDF>

 • Świeżyński K.:
  "Determinacja płci" u podstawczaków.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 301-306. <PDF>

 • Stecki Z.:
  Z podróży do jugosłowiańskiej Macedonii.
  Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 307-318. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów  Botanicznych
nr 3-4, 1960
Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 319-332. <PDF>

 • Zan S.: Obserwacje nad rozmnażaniem metasekwoi. 319.
 • Łukasiewicz A.: Trwałość roślin cebulkowych. 324.
 • Tokarski M.: Vitex agnus castus L. w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. 329.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 333-342. <PDF>

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego przed­stawione na XXXII Zjeździe w Olsztynie. 333.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1960 4(3-4): 343-345. <PDF>

 • Bohuslav Fett: Algenkunde (Starmach K.). 343.
 • Excerpta Botanica. Sectio B, Sociologica (Kornaś J.). 344.