POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 5 (1961): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 5, 1

Artykuły
 • St. Grzesiuk:
  O fizjologicznych właściwościach rozwoju nasion.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 3-18. <PDF>

 • M. Gubański:
  Metody hodowli i ilościowych oznaczeń wirusa mozaiki ty­
  toniowej.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 19-30. <PDF>

 • W. Maciejewska-Potapczykowa:
  Biochemiczne aspeky morfogenezy.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 31-45. <PDF>

 • S. Kohlmünzer:
  Rasy chemiczne wśród roślin leczniczych.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 47-55. <PDF>

 • T. Wodzicki:
  Związek między wzrostem na wysokość i tworzeniem się drewna
  w świetle badań nad reakcją fotoperiodyczną drzew.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 57-72. <PDF>

 • J. Sarosiek, i A. Sadowska:
  Ekologia roślin gleb serpentynowych.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 73-86. <PDF>

 • T. Klimowicz:
  Zagadnienie psychologii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 87-92. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1961
Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 93-104. <PDF>

 • K. Kukułczanka: Przyśpieszenie kiełkowania nasion niektórych gatunków z rodziny Leguminosae, podrodziny Mimosoideae. 93.
 • A. Michalski: Wirus na kokornaku powojnikowym Aristolochia clematis L. 94.
 • W. Dmochowska, B. Sopińska: Wazonowe kultury żwirowe. 96.
 • W. Wróbel-Stermińska: Rzadko kwitnąca Strelitzia augusta Thnb. 100.
 • R. Żotkiewicz: Kwitnienie storczyków szklarniowych w Ogrodzie Bota­nicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 102.
 • Od Redakcji. 104.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 105-106. <PDF>

 • J. Schmithüsen: Allgemeine Vegetationsgeographie (M. Nowiński). 105.
 • The distribution of the bryophytes in Denmark (praca zbiorowa) (M. Kuc). 106.

.
Vol. 5, 2

Artykuły

 • S. Białobok:
  Dwieście lat istnienia Ogrodu Botanicznego w Kew (1759—1959).
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 109-117. <PDF>

 • B. Pawłowski:
  Dotychczasowe prace nad dziełem "Flora Europaea".
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 119-122. <PDF>

 • J. S. Knypl:
  Podstawowy mechanizm biologicznej aktywności auksyn. Teoria
  J. van Overbeeka.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 123-133. <PDF>

 • B. Gej:
  O odporności roślin na deficyt wodny.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 135-144. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Kosmiczna rola roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 145-152. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1961
Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 153-165. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Z pobytu w ogrodach botanicznych i instytutach bo­tanicznych NRD. 153.
 • M. Kalicka: Obserwacje nad odmianą brzoskwini "Złoty Jubileusz". 158.
 • M. Kalicka: Próby zastosowania okulizacji wiosennej przy mnożeniu brzo­skwiń. 161.
 • W. Wróbel-Stermińska: O nowych storczykach otrzymanych z Brazylii. 163.
 • Sprostowanie. 165.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1961 5(1): 167-174. <PDF>

 • Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Studien in Chile (J. Kornaś). 167.
 • Jan Futak, Karol Domin: Bibiografia k flore ČSR do r. 1952 (J. Kornaś). 169.
 • H. Lundegardh: Pflanzenphysiologie (J. Zurzycki). 170.
 • F. D. Skazkin, E. I. Lovcinovskaja, M. S. Miller i V. V. Anikiey: Praktikum po fiziologii rastenij (J. S. Knypl). 170.
 • John Phillips: Agriculture and Ecology in Africa (S. Krupko). 172.

Notatki
Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 174-175. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Michał Szubert. 174.

Uchwały
Wiadomości Botaniczne 1961 5(2): 175. <PDF>

 • Regulamin zgłaszania kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych zagranicznych PTB. 175.

.
Vol. 5, 3

Artykuły

 • A. Medwecka-Kornaś:
  Stan badań nad zespołami roślinnymi Polski.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 179-190. <PDF>

 • E. Nowacki:
  Cechy biochemiczne a kryterium gatunku.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 191-196. <PDF>

 • K. Kentzer:
  Fizjologia roślin w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 197-206. <PDF>

 • J. B. Faliński:
  Stan i organizacja badań nad florą Puszczy Białowieskiej. 
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 207-223. <PDF>

 • Z. Soczek:
  Wzrost, kwitnienie i owocowanie truskawek.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 225-239. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1961
Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 241-260. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Stangeria paradoxa Th. Moore zaowocowała w War­szawskim Ogrodzie Botanicznym. 241.
 • A. Łukasiewicz: Rytmika rozwojowa roślin bulwiastych. 243.
 • M. Górska: Liquidambar styraciflua L. w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. 249.
 • M. Tokarski: Aklimatyzacja "czystka wawrzynolistnego" (Cistus laurifolius L.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 251.
 • H. Formanowicz, J. Kozłowski: Obserwacje kiełkowania nasion roślin leczniczych po dziesięciu latach przechowywania. 254.
 • W. Wróbel-Stermińska: Kilka uwag o uprawie Oenothera missouriensis Sims. 256.
 • H. Bronikowska: Obserwacje rozwoju manioku dłoniastego (Manihot palmata Muell.). 258.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 261-264. <PDF>

 • Sprawozdanie z pobytu na II Zjeździe Europejskich Mikologów w Pradze w 1960 r. (A. Skirgiełło). 261.
 • Konferencja międzynarodowa we Lwowie, poświęcona badaniom flory i fauny Karpat (K. Zarzycki). 263.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 265-267. <PDF>

 • Alina Skirgiełło: Grzyby (B. Gumińska). 265.
 • S. W. Sonn: Der Einfluss des Waldes auf die Böden (J. Fabijanowski). 265.
 • Rudolf Schubert: Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands (J. Kornaś). 267.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1961 5(3): 118-133. <PDF>

 • Konkurs z zakresu anatomii rozwojowej. 267.
 • Konkurs na prace naukowe z dziedziny embriologii roślin. 268.

.

Vol. 5, 4

Artykuły

 • A. Szweykowska:
  Z zagadnień morfogenezy u roślin. Nowsze wyniki badań
  metodą hodowli in vitro.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 271-280. <PDF>

 • M. Reymanówna:
  Nowe wyniki badań nad bennetytami z grupy Cycadeoidea.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 281-284. <PDF>

 • J. Stabrowska:
  O przyswajaniu azotanów i soli amonowych przez rośliny.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 285-299. <PDF>

 • W. Maciejewska-Potapczykowa: 
  Struktura chemiczna i aktywność
  biologiczna hormonów roślinnych.
  Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 301-334. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1961
Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 335-345. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Wrażenia z pobytu na światowej wystawie kwiatów w Turynie. 335.
 • H. Gertig: Kilka spostrzeżeń związanych z wegetatywnym rozmnażaniem barwinka większego (Vinca maior L.). 344.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1961 5(4): 345. <PDF>

 • H. Molisch und H. Höfler. Anatomie der Pflanze (J. Zurzycki). 345.