POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 6 (1962): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 6, 1

Artykuły

 • M. Piechowski:
  Taksonomia molekularna bakterii a podstawowe pro­
  blemy biologii. I. Założenia genetyczno-molekularne.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 3-23. <PDF>

 • B. Smyk, i U. Pytko:
  Peronospora tabacina w Polsce.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 25-31. <PDF>

 • Z. Soczek:
  Biotesty do oznaczania substancji wzrostowych roślinnych.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 33-64. <PDF>

 • T. Wojtaszek:
  Niskie temperatury w biologii.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 65-71. <PDF>

 • M. Sychowa:
  Rozmieszczenie geograficzne różanecznika żółtego w świetle naj­
  nowszych badań.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 73-75. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1962
Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 77-87. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Nowe storczyki Warszawskiego Ogrodu Botanicznego. 77.
 • J. Szober: Debregeasia squamata Ling w Ogrodzie Botanicznym Uniwer­sytetu Warszawskiego. 81.
 • M. Zanowa: O dwu interesujących roślinach synantropijnych w Warszawie. 83.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 89-92. <PDF>

 • Z pobytu na II zjeździe Mikologów Niemieckich w Gatesleben (NRD) w okre­sie 4—9. IX. 61 (A. Skirgiełlo i S. Czyżewska). 89.
 • Ze zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Botanicznego w Halle w okresie 23—31. V. 61 (A. Zurzycka). 91.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 93. <PDF>

 • L. Brauner i F. Bukatsch: Das kleine Pflanzenphysiologische Praktikum (A. Zurzycka). 93.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1962 6(1): 94. <PDF>

 • Czechosłowackie Towarzystwo Botaniczne. 94.

.
Vol. 6, 2

Artykuły

 • J. Myczkowski:
  Fizjologia roślin w Czechosłowacji.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 97-107. <PDF>

 • M. J. Olszewska:
  Rola biologiczna kwasów rybonukleinowych.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 109-130. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Astrobotanika.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 131-159. <PDF>

 • M. Piechowski:
  Taksonomia molekularna bakterii a podstawowe problemy
  biologii. Cz. II. Mechanizm przekazu informacji.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 161-174. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1962

Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 175-185. <PDF>

 • O. Kostecka-Mądalska: Heracleum Sosnowskyi Manden.w Ogrodzie Roślin Leczniczych A. M. we Wrocławiu. 175.
 • K. Grzycka i J. Miłkowska: Brzoza karłowata w Ogrodzie Botanicznym U. M. C. S. w Lublinie. 178.
 • A. Łukasiewicz: Dwie formy życiowe Anchusa officinalis L. 179.
 • W. Wróbel-Stermińska: Encephalartos horridus Lehm. i Bombax malabaricum DC. zakwitły w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym. 182

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1962 6(2): 93. <PDF>

 • Erwin Janchen: Catalogus Florae Austriae. I. Teil. (B. Pawłowski). 187.
 • E. G. Mahn, R. Schubert, Stocker, H. Weinitschke: Botanische Exkursionen im Ostharz und im nordlichen Thuringen (S. Myczkowski). 188.
 • Spis adresów palynologów Związku Radzieckiego (K. Szczepanek). 188.

.
Vol. 6, 3

Artykuły

 • B.  Szafran:
  Mchy ery paleozoicznej.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 193-204. <PDF>

 • W. Matuszkiewicz:
  Dyskusja nad systemem zbiorowisk roślinnych Europy
  Zachodniej i Środkowej.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 205-216. <PDF>

 • B. Rodkiewicz i G. Kerszman:
  Biologiczna rola kwasów dezoksyrybonu
  kleinowych. 
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 217-236. <PDF>

 • K. Niemyski:
  Materiały biograficzne z dziedziny fizjologii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 237-252. <PDF>

 • M. Reymanówna:
  Czy ziarna pyłku Eucommiidites Erdman należały do ro­
  ślin okrytonasiennych ?
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 253-256. <PDF>

 • A. Stachurska i A. Sadowska:
  Kilka uwag o wykonaniu trwałych pre­paratów porównawczych z pyłku i zarodników roślin współczesnych.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 257-260. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1962

Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 261-272. <PDF>

 • Z. Gumińska i B. Łukasiewicz: Mieczyki w uprawie ziemnej, podsiąkowej i hydroponicznej. 261.
 • A. Łukasiewicz: Trwałość Melandrium Album (Mill.) Garcke. 264.
 • M. Zanowa i R. Żotkiewicz: Kilka uwag o kiełkowaniu niektórych geofitów. 266.
 • A. Michalski: Przypadki zjawisk teratologicznych u roślin. 268.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1962 6(3): 273. <PDF>

 • F. Fukarek: Die Vegetation des Darss und ihre Geschichte. (M.J. Dąbrowski) 273.

.

Vol. 6, 4

Artykuły

 • L. Rakoczy:
  Z fizjologii śluzowców. Cześć I. Kiełkowanie zarodników.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 277-296. <PDF>

 • Z. Starck:
  National Research Council— największy instytut naukowy Kanady.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 297-304. <PDF>

 • E. Nowacki:
  Zastosowanie izotopów w botanice.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 305-314. <PDF>

 • E. Unger:
  Poglądy J. Francka na proces fotochemiczny podczas fotosyntezy.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 315-326. <PDF>

 • M. Reyman:
  Pleuromeia rossica Neuburg, nowy gatunek z dolnego triasu Rosji euro­
  pejskiej.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 327-331. <PDF>

 • H. Formanowiczowa:
  Wpływ niektórych leczniczych związków roślinnych na kiełko­
  wanie nasion.
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 333-338. <PDF>

 • A. Skirgiełło:
  Apel "Comittee for Mapping of Macromycetes in Europe".
  Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 339-346. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1962

Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 347-360. <PDF>

 • Z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 347.
 • J. Szober: Wyniki obserwacji porażonych liści sagowca Cycas revoluta. 348.
 • W. Wróbel-Stermińska: Obserwacje nad ewodią chińską. 354.
 • Komunikat. 358.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 361-362. <PDF>

 • 10 lat Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 361.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 363-368. <PDF>

 • K. Mengel: Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze. (F. Górski). 363.
 • Mowa Jerzego Fostera pt. Limites historiae naturalis wygłoszona w Wilnie w roku 1785. (F. Górski). 363.
 • H. Walter: Die Vegetation der Erde in ökologischer Betrachtung. (Z. Podbielkowski). 364.
 • Z. Czubiński i J. Szweykowski (Red): Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. (I. Rejment-Grochowska). 366.
 • J. J. Karpiński: Wyniki  pierwszego etapu prac nad wyhodowaniem borowika (Boletus edulis Buli. ex Fr.). (B. Gumińska). 367.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1962 6(4): 368-370. <PDF>

 • Wykaz prac botanicznych opublikowanych w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 368.
 • Wykaz prac botanicznych opublikowanych w wydawnictwie Szczecińskiego Towa­rzystwa Naukowego, Wydz. Nauk Przyrodniczo-Rolniczych. 369.
 • X Międzynarodowy Kongres Botaniczny'w Edynburgu. 369.