ArtykułyArtykuły

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 7 (1963): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 7, 1

Artykuły

 • C. Orlikowska:
  Edward Strasburger.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 3-9. <PDF>

 • M. Czopek:
  Wpływ światła chromatycznego na kiełkowanie nasion.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 11-23. <PDF>

 • W. Maciejewska-Potapczykowa:
  Tumory roślinne.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 25-38. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Mechanizm działania katalazy i peroksydazy roślinnej.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 39-51. <PDF>

 • K. Świeżyński:
  Rozmnażanie płciowe i procesy paraseksualne jako źródło zmien
  ności organizmów.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 53-62. <PDF>

 • A. Fulara:
  Wilczomlecz Tyrlicz (Euphorbia lathyris L.).
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 63-65. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1963
Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 67-75. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Rytmika rozwojowa gatunków rodzaju Thalictrum L. 67
 • J. Szober: Ukazanie się kanianki amerykańskiej w Warszawskim Ogrodzie Botanicznym. 70.
 • W. Wróbel-Stermińska: Obserwacje nad kwitnieniem Ceropegia Sandersonii DCNE. 71.
 • K. Kukułczanka: Uwagi o kiełkowaniu nasion roślin z rodziny Bromeliaceae. 73.
 • Wykaz prac ogłoszonych drukiem w- roku 1962 (poza wydawnictwami P. T. B.) przez pracowników ogrodów botanicznych. 74.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 77-79. <PDF>

 • I. Rejment Grochowska: Jubileuszowy Zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Botanicznego. 77.
 • A. Skirgiełło: Sprawozdanie z pobytu w Sopronie na II Zjeździe węgierskich mikologów. 78.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1963 7(1): 81-87. <PDF>

 • M. Kovacs: Die Moorwiesen Ungarns (S. Myczkowski). 81.
 • J. Jenik: Alpinická vegetace Krkonoš, Králického Snĕžniku a Hrubégo Jeseniku (Fabiszewski J.). 81.
 • A. L. Abramowa, L. I. Sawicz-Lubickaja, Z. N. Smirnowa: Opredelitel listostebelnych mchów Arktiki SSSR (Karczmarz K.). 83.
 • F. Fukarek: Die Vegetation des Darss und ihre Geschichte (Myczkowski S.). 84.
 • P. Jakucs: Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südost-mitteleuropas (J. Kornaś). 85.
 • A. A. Fedorow, M. E. Kirpičnikov, Z. T. Artiuszenko: Atłas po opisatelnoj morfologii wysszich rastenij (Krawiecowa A.). 86.

.
Vol. 7, 2

Artykuły
 • F. Górski:
  Struktura żywej materii. Fakty i problemy.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 91-112. <PDF>

 • J. Gątkiewiczowa:
  Profesor dr Witold Sławiński, zasłużony naukowiec, pedagog
  i społecznik.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 113-116. <PDF>

 • M. Michniewicz:
  O aktywności biologicznej giberelin A1—A9.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 117-125. <PDF>

 • W. Korohoda:
  Błony plazmatyczne w komórce.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 127-144. <PDF>

 • H. Jaworska:
  Zagadnienie istnienia aparatu Golgiego w komórkach roślinnych.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 145-151. <PDF>

 • M. Czopek:
  Metody hodowli Lemnaceae.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 153-164. <PDF>

Recenzje (i komunikaty)
Wiadomości Botaniczne 1963 7(2): 165-169. <PDF>

 • M. Chadefaud et L. Emberger: Traité de Botanique (A. Skirgiełło). 165.
 • Nikołajewa T. L.: Familia Hydnaceae (A. Skirgiełło). 166.
 • A. Birkenfeld und. K. Herschel: Morphologisch-anatomische Bildtafeln für die praktische Pilzkunde (A. Skirgiełło). 167.
 • Parki Łodzi (Praca zbiorowa p. r. J. Mowszowicza) (A. Sienicka). 167.
Komunikaty
 • Konkurs z zakresu embriologii roślin. 168.
 • Kongres Europejskich Mikologów w Glasgow. 168.
 • Kronika żałobna: prof. B. Hryniewiecki. 169.

.
Vol. 7, 3-4

Artykuły

 • Z. Radwańska-Paryska:
  Profesor Bolesław Hryniewiecki. Człowiek i uczony.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 165-169. <PDF>   173

 • J. Przybylska:
  Nowe wolne amino- i iminokwasy roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 165-169. <PDF>   185

 • M. Borys:
  Czynniki wpływające na wzrost korzeni truskawek.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 165-169. <PDF>   207

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1963
Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 217-228.

 • Projekt nazw roślin zielonych oraz drzew i krzewów opracowanych przez komisję nazewnictwa.
  Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 217-228. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1963
Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 67-75. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Prof. dr Bolesław Hryniewiecki. 229.
 • B. Sopińska: Paulownia tomentosa Steud. w życiu ludzi Chin i Japonii. 230.
 • H. Błaszczyk: Kwitnąca Hura crepitans L. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 231.
 • K. Kukułczanka: Obserwacje nad wpływem temperatury na kiełkowanie i wzrost Cocos nucifem L. 233.
 • M. Gracz: Gerbera jamesonii Bolus w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 236.
 • A. Łukasiewicz: Skutki przymrozków (30. IV. — 3. V. 1962 r.), w Ogrodzie Botanicznym U. A. M. w Poznaniu. 240.
 • W. Dmochowska: Uszkodzenia mrozowe powstałe w okresie zimy 1962/63 w Ogrodzie Botanicznym U. W.
  243.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 247. <PDF>

 • Z. Podbielkowski: Sprawozdanie ze spotkania dyskusyjnego hydrobiologów w Poznaniu. 247.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1963 7(3-4): 248-254. <PDF>

 • Emil Müller: Über die Stellung der Ascomycetengattung Wawelia Nam. Omagiu lui Traian Savanulescu. (B. Gumińska). 248.
 • Gaston Doguet: Recherches sur le Wawelia regia — Morphologie et organogenie. (B. Gumińska). 248.
 • Gaston Doguet: Generation des spores et formation des périthéces. (B. Gumińska). 248.
 • Gaston Doguet: Les noyaux des asques et leur rěpartition dans les ascospores. (B. Gumińska). 248.
 • Eric Hultén: The circumpolar Plants. (J. Kornaś). 251.
 • Hans Stubbe: Kurze Geschichte der Genetik bis zur Wiederentdeckung Gregor Mendels. (E. Pogan). 252.
 • A. N. Sładkow: Morfologia ziarn pyłku i zarodników współczesnych roślin Związku Radzieckiego w związku z metodami jej praktycznego zastosowania. (J.  Dyakowska) 252.
 • Florian Celiński: Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem. (T. Krotowska). 253.
Komunikat Redakcji. 254

Sprostowania: Do zeszytu 4, Tomu VI, 1962 Wiadomości Botanicznych (E. Nowacki). 254.