POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 8 (1964): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 8, 1

Artykuły

 • S. Więckowski:
  Fizjologiczne—biochemiczne studia nad końcowymi etapami
  biosyntezy chlorofilu.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 3-25. <PDF>

 • E. Pogan:
  Z zagadnień anatomii kariologicznej.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 27-40. <PDF>

 • L. Rakoczy:
  Z fizjologii śluzowców Cz. II. Pływki.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 41-57. <PDF>

 • M.Czopek:
  Przegląd wyników badań nad powstaniem turionów Spirodela polyrrhiza.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 59-78. <PDF>

 • E. Wierzbicka:
  Botanika w Polsce w średniowieczu. Cz. 1.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 79-91. <PDF>

 • C. Orlikowska:
  Uzupełnienie artykułu "Edward Strasburger".
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 93-94. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1964
Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 67-75. <PDF>

 • J. Szober: Próby aklimatyzacji niektórych gatunków rodzaju Penstemon w Ogrodzie Botanicznym UW. 95.
 • G. Lange: Kilka uwag na temat uprawy storczyków szklarniowych. 96.
 • A. Michalski: Obserwacje nad uszkodzeniami mrozowymi u roślin drzewiastych po zimie 1962/1963 roku. 98.
 • P. Podlecka: Obserwacje nad zachowaniem się niektórych roślin w Ogrodzie Botanicznym UW w okresie wegetacyjnym roku 1963. 102.
 • Od Redakcji. 103.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 67-75. <PDF>

 • K. Starmach: Rośliny słodkowodne. (F. G.). 105.
 • B. Szafran: Musci — Mchy. (F. G.). 105.
 • W. Szafer i M. Kostyniuk: Zarys paleobotaniki. (F. G.). 105.
 • Helmut Pankow: Histogenetische Studien an den Blüten einiger Phanerogamen. (H. Wcisło). 106.
 • Erwin Janchen: Catalogus Florae Austriae. (B. Pawłowski). 107.
 • G. Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. (B. Pawłowski). 107.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1964 8(1): 67-75. <PDF>

 • Sprawozdanie z II Sympozjum poświęconego regulatorom wzrostu roślin (M. Michniewicz). 109.

.
Vol. 8, 2

Artykuły

 • S. Gumiński:
  Wpływ stężenia tlenu i dwutlenku węgla w środowisku na oddychanie roślin
  oraz rzutowanie tego wpływu na ich zdrowotność.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 115-130. <PDF>

 • F. Kadej:
  O aktywności twórczej komórek konstrukcyjnego centrum merystemów
  wierzchołkowych korzeni.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 131-139. <PDF>

 • L. Rakoczy:
  Z fizjologii śluzowców Cz. III Myksameby.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 141-154. <PDF>

 • H. Jaworska:
  Polska fasola z orłem.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 155-161. <PDF>

 • W. Kurtz, J. Racki:
  Korozja mikrobiologiczna oraz rola bakterii w przemyśle kopalin
  chemicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 163-170. <PDF>

 • K. Stecki:
  O mechanizmie pochłaniania zdobyczy przez pęcherzyki pływacza (Utricularia).
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 171-172. <PDF>

 • B. Pawłowski:
  Werner Rothmaler.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 173-174. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1964
Wiadomości Botaniczne 1964 8(2): 175-184. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Wpływ warunków zewnętrznych na rytmikę rozwojową roślin. 175.
 • Z. Gumińska, B. Łukasiewicz: Porównanie jakości kwiatów i łuskobulw z uprawy inspek­towej ziemnej, podsiąkowej i hydroponicznej. 177.
 • W. Wróbel-Stermińska: Tillandsia usneoides — bezkorzeniowy epifit z rodziny ananasowatych — Bromeliaceae. 173.
 • L. Karpowiczowa: Kilka słów o kameliach. 181.
 • G. Lange: Uprawa storczyków w koksie. 182.
 • J. Bocheńska, I. Urszulak: Skutki zimy 1962/63 w Ogrodzie Roślin Leczniczych i na plan­tacjach Instytutu Przemysłu Zielarskiego. 183.

.
Vol. 8, 3-4

Artykuły

 • B. Pawłowski:
  Ivo Horvat.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 187-192. <PDF>

 • S. Białobok:
  Clarence Emmeren Kobuski - botanik  amerykański  polskiego  pochodzenia.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 193-194. <PDF>

 • L. Badura:
  Próby uchwycenia zależności mikroflory od szaty roślinnej.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 195-204. <PDF>

 • M. Borys:
  Żywienie roślin miedzią.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 205-223. <PDF>

 • T. Traczyk:
  Rozważania nad stosowaniem terminów: Grąd i Grond.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 225-229. <PDF>

 • R. Domański:
  Niektóre problemy fizjologiczne odporności roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 231-234. <PDF>

 • B. Drożdż:
  Barwienie błon zdrewniałych kwasem 2-tiobarbiturowym.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 235-236. <PDF>

 • C. Pacyniak, J. Surmiński:
  Analiza luminescencyjna i jej zastosowanie do badań drewna.
  Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 237-241. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3-4, 1964
Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 243-256. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 243.
 • H. Formanowicz, J. Kozłowski: Próby oceny żywotności nasion leczniczych przy pomocy chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu. 244.
 • L. Karpowiczowa: Różanecznik dachurski. 247.
 • W. Wróbel-Stermińska: Haemaria discolor Ldl. naziemny storczyk tropikalny. 250.
 • M. Tokarski, B. Łukasiewicz: Wegetatywne rozmnażanie kobei pnącej (Cobaea scandens Cav.) i jej zimowanie.        252.
 • L. Karpowiczowa: Mango (Mangifera indica L.) w Ogrodzie Botanicznym UW. 255.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 257-266. <PDF>

 • H. Ellenberg: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen (W. Szafer). 257.
 • S. Blumer: Rost- und Brandpilzen auf Kulturpflanzen (J. Gondek). 259.
 • A. C. Giese: Cell Physiology (J. Zurzycki). 259.
 • Bernard Kaussmann: Pflanzenanatomie unter besonderer Berücksichtigung der Kultur- und Nutzpflanzen (J. Zurzycki). 260.
 • N. A. Miaczkowa: Temperatura, włażnost' wierchniego słoja poczwy i ratitielnost' w górnej lesostepi jugo-zapadnego Zabajkalia (J. Olszewski). 260.
 • Atlas palynologiczny środkowego i młodszego trzeciorzędu Europy Środkowej (L. Stuchlik). 261
 • F. Fukarek, M. Jasnowski, R. Neuhäusl: Termini Phytosociologici Linguis Germanica et Bohemica et Polonica expressi (Jan Kornaś). 263.
 • Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce (Jan Kornaś). 264.
 • H. Krzemieniewska: Acrasieae. Szkic monograficzny (A. Skirgiełło). 265.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1964 8(3-4): 267-268. <PDF>

 • Sprawozdanie z kursu mikrobiologii gleby — Paryż wrzesień 1963 (A. Miłkowska). 267.
Komunikaty
 • Komunikat o XVI Międzynarodowym Kongresie Limnologicznym. 268.