POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 9 (1965): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 9, 1

Artykuły

 • A. Kornaś-Medwecka:
  Zagadnienia botaniczne w Międzynarodowym Programie Bio­
  logicznym.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 3-13. <PDF>

 • T. Jaroszyńska:
  Zastosowanie hodowli synchronicznej do badań metabolizmu Chlorella
  Beyer w jej cyklu życiowym.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 15-29. <PDF>

 • S. Domański:
  Znaczenie budowy mikroskopowej owocników w taksonomii grzybów wielo
  porowatych.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 31-42. <PDF>

 • J. Buczek:
  Dyskusja poglądów nad mechanizmem pobierania wody przez rośliny lądowe.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 43-53. <PDF>

 • J. Stanisławski:
  Laboratoryjne komory klimatyzacyjne do kontrolowanej uprawy roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 55-62. <PDF>

 • J. Pietrykowska:
  Problem polarności kiełkowania zarodników.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 63-76. <PDF>

 • J. Malicki:
  Dotychczasowe badania nad sztuczną syntezą porostów.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 77-81. <PDF>

 • A. Tomaszewski:
  Nowe urządzenie automatyczne do fotomikrografii poklatkowej.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 83-88. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1965
Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 89-99. <PDF>

 • W. Wróbel-Stermińska: Najstarsze drzewa — żywymi pomnikami Ogrodu Botanicz­nego UJ. 89.
 • A. Michalski: Bakteriozy forsycji pośredniej (Forsythia intermedia Zab.). 91.
 • J. Kozłowski: Próby uprawy Coluria geoides Ledeb. jako rośliny olejowej. 95.
 • P. Podlecka: Rosiczka okrągłolistna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 97.
 • Od Redakcji. 98.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 101-108. <PDF>

 • Recent advances in the embryology of Angiosperms (S. Krupko). 101.
 • T. B. Dubiago: Russkije regularnyje sady i parki (J. Mowszowicz). 104.
 • Vitus Grummann: Catalogus lichenum Germaniae (J. Fabiszewski). 105.
 • Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung vom 23—-26. 3. 1959 in Stolzenau/Weser (J. Faliński). 106.
 • András Horánszky: Die Wälder des Szentendre-Visegrádar Gebirges (A. Medwecka-Kornaś). 108.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 109-114. <PDF>

 • Organizacja badań i aktualne problemy z dziedziny mykologii i fitopatologii w kilku fran­cuskich zakładach naukowych (W. Truszkowska). 109.
 • Dziesięciolecie działalności Sekcji Ekologii i Fitosocjologii Warszawskiego Oddziału PTB (1955—1964) (H. Zimny). 111.
Komunikaty
 • IV Kongres Mikologów. 114.
 • Konkurs na pracę naukową na temat: Strukturalna i funkcjonalna organizacja komórki. 114.

.
Vol. 9, 2

Artykuły

 • S. Gumiński:
  Pięćdziesięciolecie pracy naukowej profesora Sylwestra Prata.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 117-119. <PDF>

 • A. Dmitruk:
  Związki typu CCC — nowe czynniki wzrostowe roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 121-132. <PDF>

 • E. Wierzbicka:
  Botanika w Polsce w Średniowieczu, cz. II.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 133-147. <PDF>

 • A. Skirgiełło i Z. Sidorowicz:
  Księgozbiór Franciszka Błońskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 149-153. <PDF>

 • T. Jaroszyńska:
  Siarka w cyklu rozwojowym komórek Chlorella ellipsoidea Gerneck.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 155-164. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Wpływ niskich i podwyższonych temperatur w okresie kiełkowania na
  procesy rozwojowe roślin ozimych.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 165-173. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1965
Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 175-191. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Wpływ uszkodzeń mechanicznych na rytmikę rozwojową bylin. 175.
 • A. Michalski: Zgorzel kory topoli (Cytospora chrystosperma) [Pers.] Fr.) na topoli balsa­micznej  (Populus bahamifera Mill.). 177.
 • W. Dmochowska: Metasekwoja chińska w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 179.
 • W. Wróbel-Stermińska: Karły japońskie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. 183.
 • W. Wróbel-Stermińska: Z pobytu w Kijowie. 188.
 • J. Mowszowicz: Notatki o dawnym Krzemienieckim Ogrodzie Botanicznym. 190.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1965 9(2): 193-197. <PDF>

 • Zagadnienia geobotaniczne w nowym radzieckim atlasie świata (J. Kornaś). 193.
 • Bartnicka-Dąbkowska: Polskie ludowe nazwy grzybów (J. Mowszowicz). 194.
 • TATA  eine mittelpaläolitische Travertin-Siedlung in Ungarn harausgegeben von László Vértes (M. Sobolewska). 196.

.
Vol. 9, 3

Artykuły

 • J. Gondek:
  Profesor Dr Ernst Gaumann.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 199-206. <PDF>

 • E. Nowacki, D. Nowacka:
  Biogenetyczna klasyfikacja alkaloidów.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 207-216. <PDF>

 • H. Urbanek:
  Wpływ analogów azotowych kwasów nukleinowych na komórki roślinne.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 217-230. <PDF>

 • M. Sołecka:
  Od czego zależy barwa kwiatów.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 231-238. <PDF>

 • Z. Szuwalska:
  O wzajemnym wpływie roślin wyższych na siebie.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 239-246. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1965
Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 247-265. <PDF>

 • J. Teleżyńska: Zastosowanie uprawy hydroponicznej i płytek gipsowych przy badaniu wzrostu zielonej masy zbóż (doniesienie). 247.
 • L. Karpowiczowa: Staśmienie pędu kwiatostanowego u Trichostigma peruvianum H. Walt. 251.
 • Z. Warakomska: Z ogrodu botanicznego w Paryżu. 257.
 • W. Wróbel-Stermińska: Medinilla magnifica Lindl. w szklarniach Ogrodu Botanicznego Uni­wersytetu Jagiellońskiego.  261.
 • J. Grabska: Zimozielona krzewinka Gaultheria procumbens L. 264.
 • Od Redakcji. 265.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1965 9(3): 267-270. <PDF>

 • Rüdiger Knapp: Die Vegetation von Nord- und Mittelamerika und der Hawaii Inseln (J. Kornaś). 267.
 • L Dąmbska: Charophyta — Ramienice (K. Karczmarz). 269.

Komunikaty

 • Komunikat Austriackiego Towarzystwa Mikologicznego. 270.

.

Vol. 9, 4

Artykuły

 • Alina Skirgiełło:
  Wspomnienia o zmarłych botanikach członkach-korespondentach P. T. B.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 273-275. <PDF>

 • Stefan Wóycieki:
  Analiza genetyczna i chemiczna barw kwiatów.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 277-283. <PDF>

 • Maria J. Olszewska:
  Informacyjny RNA i mschanizm regulowania aktywności genetycznej.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 285-294. <PDF>

 • Julian Jaranowski:
  O żywotności ziarn pyłków w warunkach naturalnych i przy ich sztucznym
  przechowywaniu.
  Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 295-304. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1965
Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 305-315. <PDF>

 • Wanda Wróbel-Stermińska: Davidia chińska (Davidia involucrata Baill) rosnąca w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym. 305.
 • Jan Kozłowski, Irena Urszulak: Gatunki rodzaju Ephedra L. w uprawach próbnych. 308.
 • Irena Bocheńska: Galtonia candicans Dene (Hyacinthus candicans Bak.). 314.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 316-317. <PDF>

 • Sprawozdanie z Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Badawczy Ochrony Roślin w Buda­peszcie. (Wanda Truszkowska). 316.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 318-327. <PDF>

 • Horst Heynert: Das Pflanzenleben des Hohen Westerzgebirges (J. Kornaś). 318.
 • I. T. Wasilczenko: Opredelitel wschodow sornych rastenij (J. Mowszowicz). 319.
 • Roger W. Butcher: A new illustrated British Flora (J. Mowszowicz). 319.
 • Uwagi o "Kwiatach naszych ogrodów" (Marian Nowiński). 320.
 • Reinchold Schaede: Die pflanzlichen Symbiosen (T. Dominik). 323.
 • T. N. Godniev: Chlorofill jewo strojenie i obrazowanie w rastienii (S. Więckowski). 326.

Komunikaty

 • I. Turowska:
  Bibliografia polskich prac dotycząca bakterii siarczanych i źelazistych.

  Wiadomości Botaniczne 1965 9(4): 328-329. <PDF>