POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 10 (1966): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 10, 1

Artykuły

 • Z. Grzyb:
  Czynniki warunkujące ustępowanie spoczynku i kiełkowanie nasion drzew owocowych.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 3-8. <PDF>

 • J. Stuchlik:
  Laboratorium  palynologiczne w Sztokholmie-Solna.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 9-16. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Prace nad atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 17-23. <PDF>

 • A. Nespiak:
  Nowe kierunki systematyki grzybów.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 25-36. <PDF>

 • H. R. Gertig:
  Podział rzędu Rhoeadales "sensu Wettstein" z uwzględnieniem chemotaksonomicznego
  punktu widzenia.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 37-44. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1966
Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 45-61. <PDF>

 • J. Mowszowicz: Z historii dawnego Ogrodu Botanicznego w Grodnie. 45.
 • A. Łukasiewicz: Fenologiczne typy bylin. 48.
 • I. Rejmont-Grochowska: Paprotniki w szklarniach Ogrodu Botanicznego Instytutu Botanicznego A. N. ZSSR w Leningradzie. 51.
 • S. Ciesielska: Lepiota rhacodes (Vitt.) w szklarni. 55.
 • W. Wróbel-Stermińska: Kilka uwag o rodzaju Gazania Gaertn. 58.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 63-68. <PDF>

 • W. W. Protopopow: Bioklimat tiemnochwojnych gornych lesow Jużnoj Sibiri (J. L. Olszewski). 63.
 • H. Meusel, R. Schubert: Vegetationskundliche Untersuchungen als Beiträge zur Lösung von Aufgaben der Landeskultur und Wasserwirtschaft (J. Kornaś). 63.
 • M. Skytte Christiansen: Danmarks vilde planter (J. Mowszowicz). 64.
 • Knut Faegri: Norges Planter (J. Mowszowicz). 65.
 • W. Nultsch: Allgemeine Botanik. Kurzes Lehrbuch für Mediziner und Naturwissenschaftler (J. Zurzycki). 65.
 • H. Molisch, K. Höfler: Anatomie der Pflanzen (J. Zurzycki). 66.
 • K. Mengel: Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze (J. Zurzycki). 66.
 • H. Molisch: Botanische Versuche und Beobachtungen ohne Apparate (J. Zurzycki). 66.
 • W. L. Kretowitsch: Grundzüge der Biochemie der Pflanzen (J. Zurzycki). 67.
 • A. W. Kuchler, J. McCormick: Vegetation maps of North America (J. Kornaś). 67.
 • A. W. Kuchler: Potential Natural Vegetation of the Conterminous United Stated (J. Kornaś). 68.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1965 9(1): 69-72. <PDF>

 • Dwie konferencje dotyczące fotosyntezy (J. Zurzycki). 69.
 • Konferencja geobotaniczna w Rumunii (J. Mickiewicz). 70.

.
Vol. 10, 2

Artykuły

 • W. Żelawski, I. Góral:
  Gazowy analizator (I R) w badaniach z zakresu fizjologii i ekologii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 75-85. <PDF>

 • J. H. Rogozińska, R. Z. Domański:
  Rola substancji wzrostowych w opadaniu liści, kwiatów
  i owoców.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 87-98. <PDF>

 • C. Pacyniak, J. Surmiński:
  Mechanizm powstawania narośli rakowatych u roślin drzewiastych.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 99-103. <PDF>

 • J. Staszkiewicz:
  Rozmieszczenie "europejskich" gatunków sosny.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 105-114. <PDF>

 • K. Juchniewicz:
  O metodach badania anatomicznego liści w paleobotanice.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(1): 115-121. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1966
Wiadomości Botaniczne 1966 10(2): 123-139. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Uwagi o przedwczesnej zimie w roku 1965 i przebiegu końcowych faz rozwoju u niektórych gatunków roślin na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. 123.
 • J. Andrearczyk: Kilka słów o niektórych gatunkach z rodzaju Cactaceae i Aizoaceae. 126.
 • M. Tokarski: Z obserwacji nad rozwojem i kwitnieniem Quamoclit lobata House. 128.
 • W. Wróbel-Stermińska: Sprawozdanie z 44etniej działalności Rady Naukowej Ogrodu Bota­nicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130.
 • M. Gostyńska-Jakuszewska: Z ogrodów botanicznych Moskwy. 134.
 • J. Wolter: Z historii Ogrodu Botanicznego w Lublinie. 136.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1966 10(2): 141-148. <PDF>

 • Buhr Herbert: Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas (S. Kapuściński). 141.
 • Patrick Joly: Le genre Alternaria (A. Skirgiełło). 141.
 • Projekt nazw roślin oleistych (J. Mowszowicz). 142
 • Ludmiła Karpowiczowa: Wykaz drzew i krzewów Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu War­szawskiego (J. Mowszowicz). 142.
 • Herman  Meusel, E. Jäger, E. Weinert: Vergleichende Chorologie (Jan Kornaś). 143.
 • Pierre Quézel: La végétation du Sahara du Tchad à la Mauritanie (Jan Kornaś). 145.
 • C. A. Stace: Zarys botaniki submikroskopowej (M. J. Olszewska). 147.

.
Vol. 10, 3

Artykuły

 • M. Michniewicz:
  Endogenne inhibitory wzrostu jako czynniki regulujące wzrost i rozwój
  roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(3): 151-167. <PDF>

 • E. Krajewska:
  Metabolizm azotowy glonów.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(3): 169-188. <PDF>

 • E. Czosnowski:
  Badania embriologiczne nad przedstawicielami podrodziny Prunoideae
  (przegląd literatury).
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(3): 189-208. <PDF>

 • W. Korohoda:
  O niektórych problemach współczesnej biofizyki.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(3): 209-221. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1966
Wiadomości Botaniczne 1966 10(3): 223-234. <PDF>

 • I. Bocheńska: Próby uprawy pszonaka Wittmanna. 223.
 • S. Ciesielska: Interesująca roślina afrykańska — Dioscorea elephantipes Engl. 225.
 • L. Karpowiczowa: Ansellia gigantea Rchb. F. w Ogrodzie Botanicznym U. W. 228.
 • H. Błaszczyk: Kwitnąca po raz pierwszy w Ogrodzie Botanicznym UJ Lasia spinosa Thawait. 229.
 • W. Wróbel-Stermińska: Otwarcie nowej palmiarni w Ogrodzie Botanicznym Uniwer­sytetu Jagiellońskiego. 231.
 • Komunikat. 233.
 • Od Redakcji. 234.

.

Vol. 10, 4

Artykuły

 • A. Rennert:
  Z zagadnień kultur tkankowych.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(4): 237-251. <PDF>

 • L. Konopska:
  O antygiberelinowym działaniu retardantów.
  Wiadomości Botaniczne 1966 10(4): 253-259. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1966
Wiadomości Botaniczne 1966 10(4): 261-272. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Polygonum coriarium Grig. 261.
 • K. Kukułczanka: Dwie modyfikacje kwiatostanów Anthurium scherzerianum hort. 263.
 • J. Andrearczyk: Kilka słów o trójsklepce. 266.
 • A. Michalski: Z rejestru chorób roślin. 269.
 • Od Redakcji. 272.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1966 10(4): 273-283. <PDF>

 • W. Budziszewska: Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej (J. Mowszowicz). 273.
 • M. Pluta: Mikroskopia fazowo-kontrastowa i interferencyjna (J. Zurzycki). 274.
 • P. Sitte: Bau und Feinbau der Pflanzenzelle (J. Zurzycki). 274.
 • J. B. T homas: Primary photoprocesses in biology (J. Zurzycki). 275.
 • K. Hueck: Die Wälder Südamerikas (J. Kornaś). 276.
 • W. Troll: Die Inflorenzen (E. Pogan). 276.
 • A. A. Shlyk: Metabolism chlorofilla w zielonom rastienii (S. Więckowski). 277.
 • R. D. Wood, and K. Imahori: A Revision of the Characeae (K. Karczmarz). 278.
 • Kilka uwag do rozdziału: Szata roślinna i świat zwierzęcy Pomorza Koszalińskiego (C. Pacyniak). 279.
 • S. Prat: Humus a jego význam (S. Gumiński). 279.
 • G. Fekete: Die Waldwegetation im Gödöllöer Hügelland, vergleichende pflanzengeographische Studie über die Wälder der kühl-kontinentalen Waldsteppe (J. Kornaś). 280.
 • R. Hunt: Ökologisch-geobotanische Untersuchungen an Pflanzen der mitteleuropäischen Vegetation (J. Kornaś). 280.
 • L. Szemere: Die unterirdische Pilze des Karpatenbeckens (B. Gumińska). 281.