POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 11 (1967): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 11, 1

Artykuły

 • M. Zenkteler:
  Panchanam Maheshwari (1904-1966).
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 3-8. <PDF>

 • M. J. Olszewska:
  Sferosomy w świetle nowych badań.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 9-31. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1967
Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 33-43. <PDF>

 • St. Sławiński i M. Tokarski: Z kolekcji roślin wodnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 33-42.
 • L. Karpowiczowa: Cataseium gnomus Andre w Warszawskim Ogrodzie Botanicznym. 42-43.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 45-47. <PDF>

 • A. Pilát: Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků (P. Szotkowski). 45.
 • E. Nyholm: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia, II (K. Karczmarz). 45-46.
 • C. Backeberg: Das Kakteenlexikon (W. Stermińska). 46-47.
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 49-74. <PDF>
 • Powstanie i rozwój. 49-50.
 • Władze i spis członków PTB. 50-74.

.
Vol. 11, 2

Artykuły

 • J. H. Rogozińska:
  Biologiczne metody oznaczania cytokinin.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 77-87. <PDF>

 • E. Mickiewicz:
  Współczesne poglądy na przemiany energii świetlnej w fotosyntezie.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 89-111. <PDF>

 • J. Trojanowski:
  Biogeneza humusu.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 113-127. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Uwagi o gatunkach wskaźnikowych dla wyznaczenia fenologicznych pór roku.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 129-135. <PDF>

 • H. Wojciechowska:
  Zagadnienie mikoryz halofitów w literaturze naukowej.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 137-142. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1967
Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 143-155. <PDF>

 • W. Wróbel-Stermińska: Obserwacje nad  Dombeya wallichii Benth. et Hock. 143-145.
 • Z. Gumińska i M. Graczówna: Dalsze doświadczenia ze złocienami ogrodowymi (chryzante­mami) w uprawie hydroponicznej. 145-148.
 • D. Fijałkowski i K, Kozak: Obserwacje nad drzewami leśnymi wprowadzonymi do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. 148-151.
 • A. Łukasiewicz: Cykle życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin. 151-155.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1967 11(2): 157-160. <PDF>

 • M. S. Jakovlev (red.): Morfologija cvetka i reproduktivnyj process u pokrytosemennych rastenii. (B. Rodkiewicz). 157.
 • Friedriech Jacob: Bewegungsphysiologie der Pflanzen. (A. Zurzycka). 157-158.
 • Lore Steubing: Pflanzenökologisches Practicum, Methoden und Geräte żur Bestimmung wichtiger Standortsfaktoren (J. Wilkoń-Michalska). 158-159.
 • Jörg Barner: Experimentelle Ökologie des Kulturpflanzenhaus. (J. Wilkoń-Michalska). 159-160.

.
Vol. 11, 3

Artykuły

 • A. Markowski:
  Fizjologia roślin w Holandii.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 163-179. <PDF>

 • M. Zenkteler,  I. Guzowska:
  O niektórych zagadnieniach eksperymentalnej embriologii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 181-190. <PDF>

 • H. Urbanek:
  Kwas dezoksyrybonukleinowy chloroplastów.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 191-198. <PDF>

 • B. Pawłowski:
  Liczba roślin okrytozalążkowych.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 199-202. <PDF>

 • B. Pawłowski:
  Odkrycie Psilotum w Europie.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 203-205. <PDF>

 • H. Skarbka:
  Związki chelatujące jako regulatory wzrostu.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 207-212. <PDF>

 • T. Glazer:
  Nowe dla flory polskiej drobnoustroje chorobotwórcze na goździkach szklarniowych.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 213-222. <PDF>

 • B. Zyska:
  Nowe czasopisma naukowe poświęcone korozji biologicznej.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 223-226. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1967
Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 227–234. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Prof. Zygmunt Czubiński – 24.VI.1912 – 1.II.1967. 227-228.
 • Z. Orzeszkowska: Ogrody botaniczne w Jugosławii. 229-232.
 • D. Fijałkowski: Znaczenie folii polyetylenowej w rozmnażaniu roślin. 232-234.
 • Od Redakcji. 234.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1967 11(3): 235-245. <PDF>

 • Michael Zohary: Flora Palestina. (Jan Kornaś). 235.
 • L. Brauner und W. Rau: Pflanzenphysiologische Praktica, Band III. (A. Zurzycka). 235-236.
 • Hindnk F. a Komárek J.: Sinice a riasy. Malý klúč výtrusných rastlin (I. Rejment-Grochowska). 236-237.
 • M. Deyl, O. Ušak: Plevele poli a zahrad (P. Szotkowski). 237.
 • J. Dostál, J. Futák, F. A. Novák: Flóra Slovenska (A. Pacyna). 237-238.
 • Krutzsch W.: Atlas der mittel-und jungtertiären dispersen Sporen- und Pollen- sowie der Mikroplanktonformen des nördlichen Mitteleuropas (L. Stuchlik). 238-239.
 • Erdtman G.: Pollen and spore morphology plant taxonomy. Gymnospermae, Bryophyta (L. Stuchlik). 239.
 • Uwagi o książce "Ochrona przyrody i jej zasobów" (M. Nowiński). 239-245.

.

Vol. 11, 4

Artykuły

 • A. Skirgiełło:
  Wladimir Nikołajewicz Sukaczew. 1880-1967.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 249-251. <PDF>

 • Z. Starck:
  Struktura i funkcja floemu.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 253-268. <PDF>

 • A. Kamieńska:
  Zagadnienie determinacji płci u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 269-280. <PDF>

 • M. Zenkteler, M. Guzowska:
  O niektórych zagadnieniach eksperymentalnej embriologii roślin Cz. II.
  Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 281-292. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1967
Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 293-307. <PDF>

 • Z Międzynarodowego Kongresu Ogrodniczego w Maryland. 293-296.
 • A. Łukasiewicz: Cykle   życiowe i okresy rozwojowe w życiu bylin. 297-301.
 • M. Górska: Broussonetia papyrifera (L.) Vent. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. 302--304.
 • W. Wróbel-Stermińska: Próby wegetatywnego rozmnażania Geradanthus. 304-307.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1967 11(4): 309-314. <PDF>

 • Hans Stubbe: Genetik und Zytologie von Antirrhinum L. Sect. Antirrhinum. (E. Pogan). 309.
 • Martin Luckner: Vorschriften für die chemische, physikalische und biologische Prüfung von Drogen (L. Krówczyński). 309-310.
 • Soó R.: Magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (K. Zarzycki). 310-311.
 • Krutzsch W.: Atlas der mittel- und jungtertiären dispersen Sporen- und Pollen- sowie der Mikroplanktonformen des nördlichen Mitteleuropas. (L. Stuchlik). 311-312.
 • Meinhard Moser: Die Röhrlinde und Blätterpiltze (Agaricales) (W. Wojewoda). 312-313.
 • Stewart. W. D. P.: Nitrogen fixation in plants. (I. Poskuta). 313-314.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1967 11(1): 314. <PDF>

 • II Ogólnopolski Zjazd Genetyków. 314.