POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 13 (1969): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 13, 1

Artykuły

 • A. Środoń:
  Prof. dr Bronisław Szafran. 1897 – 1968.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 3-7. <PDF>

 • L. Badura:
  Naukowe dzieło Heleny i Seweryna Krzemieniewskich.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 9-21. <PDF>

 • B Borkowska:
  Wpływ grawitacji na rośliny.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 23-31. <PDF>

 • K. Turała:
  Chromosomy olbrzymie u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 33-42. <PDF>

 • J. Rychlewski:
  Kariologia endospermy roślin okrytozalążkowych. II. Procesy różnicowania jąder.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 43-53. <PDF>

 • S. Kohlmüntzer:
  Wartość taksonomiczna cech chemicznych u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 55-64. <PDF>

 • E. Kuźniewski:
  Układ zerojedynkowy w systematyce roślin na przykładzie Viola L.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 65-68. <PDF>

 • I. Rejment-Grochowska:
  Uwagi o studiach i badaniach botanicznych w Belgii.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 69-72. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1969
Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 73-84. <PDF>

 • M. Wróbel-Stermińska: Profesor Bronisław Szafran. 1897–1968. 73-74.
 • P. Czerski, B. Panfil, S. Szmigielski: Wpływ wyciągów z Phytolacca americana L. na układ chłonny limfocytów. (komunikat). 75-76.
 • A. Michalski: Taphrina turgida Sadeb. na Betula verrucosa Ehrh. w rejonie nadmorskim na zachód od Władysławowa. 76-78.
 • J. Andrearczyk: Arundo donax L. w Ogrodzie Botanicznym  Uniwersytetu Warszawskiego. 78-81.
 • D. Fijałkowski: Podstawowe założenia przy zakładaniu alpinarium w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. 81-84.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 85-92. <PDF>

 • L. Hans Kresel: Taxonomisch pflanzengeographische Monographie der Gattung Bowista (W. Wojewoda). 85.
 • E. Michael, Bruno Hennig: Standbudh für Pilzfreunde (W. Wojewoda). 85-86.
 • W. A. Merkułowa: Oczerki po russkoj narodnoj nomenklature rastenij (J. Mowszowicz). 86-87.
 • Reginald Kaye Hardy: Ferns (L. Karpowiczowa). 87-88.
 • Erwin Aichinger: Pflanzen als forstliche Standortszeiger (J. Kornaś). 88-89.
 • B-P-H: Botanico-Periodicum-Huntianum (J. Kornaś). 89-90.
 • W. Ruhland: Handbuch der Pflanzenphysiologie, Band XVIII Sexualität (A. Zurzycka). 90-91.
 • Adám Boros: Bryogeographie und Bryoflora Ungars (I. Rejment-Grochowska). 91-92.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1969 13(1): 93-98. <PDF>

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego za 1967 rok. 93-96.
 • Sprawozdanie z sympozjum w Liege o zagadnieniach fizjologicznych i biochemicznych w indukcji kwitnienia (J.H. Rogozińska). 97-98.

.
Vol. 13, 2

Artykuły
 • D. Fijałkowski:
  Helena Koporska.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 103-104. <PDF>

 • J. Poszwińska:
  Ośrodki genetyki roślin we Francji.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 105-114. <PDF>

 • N. W. Skinder:
  Badania nad fizjologią sinic w ostatnim piętnastoleciu.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 115-121. <PDF>

 • Z. Sikora:
  Heterotroficzny wzrost glonów.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 123-132. <PDF>

 • I. Lorenc-Kubis:
  Inhibitory trypsynowe roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 133-137. <PDF>

 • M. Czekalski:
  Comptonia peregrina (L.) Coultner.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 139-141. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1969
Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 143-161. <PDF>

 • J. Mowszowicz, M. Pliński: Wielopłatkowość kwiatów u Ranunculus polyanthemos L. i u innych gatunków jaskrów. 143-145.
 • J. Szober: Kilka słów o interesujących gatunkach z rodziny psiankowatych. 145-148.
 • W. Wróbel-Stermińska: Przyczynek do poznania dwu lian tropikalnych: Boussingaultia baselloides H. B. et  Kth. i Bougainvillea spectabilis Willd. 148-151.
 • Z. Orzeszkowska: Rośliny monokarpiczne w szklarni Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. 151-157.
 • Z. Gumińska i M. Graczówna: Alkalizacja ściółki upraw hydroponicznych jak też substratu torfowego. 157-161.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1969 13(2): 163-170. <PDF>

 • Pal Greguss: Xylotomy of the Living Cycads with a description of their leaves and epidermis (Hanna Czeczottowa). 163.
 • Peter R. Bell and Christpher L. F. Woodcock: The Diversity of Green Plants (L. Karpowiczowa). 163-164.
 • A. H. Lawson: Bamboos. A gardener's guide to their cultivation in temperate climates (L. Karpowiczowa). 164.
 • Karol Starmach: Chrysophyta I. Chrysophyceae — Złotowiciowce oraz wiciowce bezbarwne — zooflagellata wolnożyjące (Teresa Mrozińska-Webb). 164-165.
 • Karol Starmach: Chrysophyta III. Xanthophyceae — Różnowiciowce (Jadwiga Siemińska). 165-167.
 • G. Erdtman: Pollen morphology and plant taxonomy — Angiosperms (An introduction to palynology) (Leon Stuchlik). 167.
 • R. Knapp: Experimentalle Soziologie und gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen (Kazimierz Zarzycki). 167-169.
 • Eric Hultén: Flora of Alaska and neighboring territories (Jan Kornaś). 169-170.
 • Paweł Segał: Grzybicze choroby oka (Władysław Wojewoda). 170.

Komunikat

 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego we Wrocławiu. 170.

.
Vol. 13, 3

Artykuły

 • T. J. Wodzicki:
  Mechanizm działania regulatorów wzrostu roślin w świetle badań ostatnich lat.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 173-186. <PDF>

 • H. T om czy k:
  Rozpowszechnienie alkaloidów pyrolizydynowych i ich znaczenie taksonomiczne wśród roślin wyższych.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 187-193. <PDF>

 • W. J. Pajor:
  Korelacja biosyntezy białek i przemiany mineralnej w komórce roślinnej.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 195-198. <PDF>

 • W. Byszewski:
  Wyniki badań nad biologią kwitnienia Lupinus luteus L.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 199-206. <PDF>

 • W. Guzewski, S. Muszyński:
  Chromatografia cienkowarstwicowa w wersji uproszczonej.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 207-214. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1969
Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 215-231. <PDF>

 • M. Górska: Przebieg pór fenologicznych w Ogrodzie Botanicznym UAM w latach 1958—1967. 215-221.
 • L. Karpowiczowa: Baobab — Adansonia digitata L. w Ogrodzie Botanicznym UW. 221-223.
 • L. Karpowiczowa: Laelia gouldiana Rchb. f. i Oncidium kramerianum Rchb. f. w kolekcjach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 223-225.
 • I. Hołderna: Czynniki wpływające na kiełkowanie nasion storczyków. 225-226.
 • J. Mowszowicz, K. Czyżewska: Anomalie występujące u hodowanego pierwiosnka wyniosłego — Primula elatior (L.) Hill., f. cv. grandiflora. 226-229.
 • M. Petrowicz: Próby wprowadzenia do upraw kwieciarskich niektórych roślin dziko rosnących w Polsce (komunikat). 229-231.
 • Od Redakcji (sprostowanie do B.O.B. nr 4/1968). 231.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1969 13(3): 233-235. <PDF>

 • C. W. Wardlaw: Essays on form in plants (L. Karpowiczowa). 233.
 • L. Karpowiczowa: Wykaz gruntowych roślin zielonych i roślin szklarniowych, opracowanie zbiorowe (J. Mowszowicz). 233-234.
 • Clive A. Stace: Cuticular studies as an aid to plant taxonomy (E. Zastawniak). 234-235.

Komunikat

 • II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. 235.
 • Zawiadomienie: zmiana adresu biura redakcji Wiadomości Botanicznych. 235.

.

Vol. 13, 4

Artykuły

 • S. Godzik, Z. Piskornik:
  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny. Cz. I. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz formy uszkodzeń roślinności.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 239-248. <PDF>

 • K. Kuźmińska:
  Występowanie alkaloidów w czasie ontogenezy roślin maku lekarskiego — Papaver somniferum L.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 249-257. <PDF>

 • J. H. Rogozińska:
  Cytokininy i ich znaczenie w procesach fizjologicznych roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 259-273. <PDF>

 • Z. Kawecki:
  Poglądy na długość życia nasion drzew owocowych.
  Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 273-278. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1969
Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 279-291. <PDF>

 • O. Kostecka-Mądalska, L. Dziedzic: Obserwacje nad rozwojem Oxycoccus quadripetalus Gilib. 279-288.
 • L. Karpowiczowa: Alkaloidy storczyków (Komunikat). 289.
 • J. Zabłocki: Medal za założenie Ogrodu Botanicznego w Warszawie. 290.
 • Od Redakcji: Medal odbity na pamiątkę Konstytucji 3 Maja 1791 r. 290-291.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 293-298. <PDF>

 • Jan Kozłowski: Taksonomia gatunków rodzaju Cytisus s. L. na podstawie analizy morfologicznej, anatomiczno-kariologicznej, fitochemicznej i biometrycznej (Jakub Mowszowicz). 293.
 • Władysław Kulpa: Morfologia porównawcza nasion europejskich gatunków rodzaju  Veronica L. (Jakub Mowszowicz). 294.
 • S. Jul. Lipszyc, I. T. Wasilczenko: Centralnyj Gerbarij SSSR (Jakub Mowszowicz). 294-295.
 • Akademija Nauk Ukrainskoj SSR: "Cvietienije" vody (Marian Pliński). 295.
 • Zosimovicz V.P., Jakovlev M.G.: Materiały vsesojuznogo simpoziuma po embriologii rastenij (Bohdan Rotkiewicz). 295-296.
 • Karl Mägdefrau: Paläobiologie der Pflanzen (Ewa Zastawniak). 296-298.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1969 13(4): 299-301. <PDF>

 • Sprawozdanie z III Sympozjum poświęconego regulatorom wzrostu roślin (Jan Kopcewicz). 299-301.