POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 14 (1970): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 14, 1

Artykuły

 • J. Sarosiek:
  Działalność naukowa Prof. dra Stefana Macko.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 3-9. <PDF>

 • Z. Šeda:
  Doc. RNDr. Jan Šmarda. 27. XII. 1904 – 7. XII. 1968.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 11-12. <PDF>

 • D. Zielińska:
  Mechanizm ruchu komórek szparkowych w świetle dawnych i nowych  hipotez.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 13-25. <PDF>

 • J. Kopcewicz:
  Biosynteza i mechanizm działania giberelin.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 27-36. <PDF>

 • E. Ślesak:
  Niektóre zagadnienia funkcji potencjałów czynnościowych u wyższych roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 37-42. <PDF>

 • J   Poskuta:
  Fotooddychariie u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 43-54. <PDF>

 • L. Skrzypczakowa:
  Flawonoidy i biosyntetycznie pokrewne związki jako czynniki taksonomiczne klasy jednoliściennych.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 55-63. <PDF>

 • Z. Kurancowa:
  Uroczystości jubileuszowe 60-lecia naukowej pracy Prof. dr Piotra Wiśniewskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 65-67. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1970
Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 69-79. <PDF>

 • J. Teleżyńska: Malina tekszla i możliwości jej uprawy. 69-77.
 • J. Mowszowicz: Anomalia owoców u gruszy i u pomidora (komunikat). 77-79.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1970 14(1): 81-83. <PDF>

 • Pierre Bourrelly: Les Algues d'Eau Douce. T. I: Les Algues Vertes (K. Starmach). 81-82.
 • P. E. Pilet et Th. Gaspar: Le catabolisme auxinique (S. Lewak). 82-83.

.
Vol. 14, 2

Artykuły

 • W. Stermińska:
  Prof. dr Stefan Ziobrowski. 1890–1969.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 87-89. <PDF>

 • Z. Piskornik, S. Godzik:
  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny. Cz. II. Niektóre aspekty wrażliwości roślin na czynniki fitotoksyczne oraz zmiany natężenia ważniejszych procesów życiowych.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 91-102. <PDF>

 • T. Baszyński:
  40-lecie pracy naukowej Prof. dra Adama Paszewskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 103-107. <PDF>

 • Z. Krzywański:
  Fitoaleksyny.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 109-124. <PDF>

 • K. Zarzycki:
  Zespołowe badania naukowe w Pienińskim Parku Narodowym.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 125-131. <PDF>

 • M. Olech:
  Problem występowania Basidiolichenes w Europie.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 133-140. <PDF>

 • J. Lipecki, F. G. Dennis:
  Kofaktory ukorzenienia się sadzonek.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 141-147. <PDF>

 • J. Surmiński:
  Najważniejsze zmiany fizyko-chemiczne zachodzące w drewnie patologicznym.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 149-151. <PDF>

 • S. Bałazy:
  Uwagi o gatunku Hirsutella nodulosa Petch 1926.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 153-156. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1970
Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 157-173. <PDF>

 • J. Mowszowicz: O występowaniu zjawiska fascjacji u roślin uprawnych na przykładzie dyni. 157-159.
 • W. Wróbel-Stermińska: Zrastanie się liści i kwiatostanów u Strelicji królewskiej (Strelitzia reginae Banks). 158-165.
 • A. Łukasiewicz: Uszkodzenia roślin przez przymrozki wiosenne (7-14. IV. 1968) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. 165-168.
 • A. Łukasiewicz: Wpływ specyficznych warunków atmosferycznych w czasie zimy 1968/69 na kolekcje roślin gruntowych w Ogrodzie Botanicznym UAM.    168-170.
 • M. Petrowicz: Ujemny wpływ zimy 1968/69 na wegetację niektórych gatunków bylin, krzewów i drzew. 170-173.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 175-182. <PDF>

 • H. E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete (D. Fijałkowski). 175-176.
 • J. Jentys-Szaferowa: Badania systematyczno-doświadczalne nad Betula oycoviensis Besser (J. Mowszowicz). 176-177.
 • Akad. Nauk SSSR: Woprosy morfogeneza cwietkowych rastienij i strojenija ich populacyj (J. Mowszowicz). 177-178.
 • G. W. Naumow: Kratkaja istorija biogeografii (J. Mowszowicz). 178.
 • Fiedorow A. A. (red.): Chromosomnyje czisła cwietkowych rastienij (W. Gajewski). 178-179.
 • Fortschritte der Botanik, tom 30, 1968 (A. Zurzycka). 179-180.
 • R. Potonié: Versuch der Einordnung der fossilen Sporae dispersae in das phylogenetische System der Pflanzenfamilien (L. Stuchlik). 180-182.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1970 14(2): 183-185. <PDF>

 • XI Międzynarodowy Kongres Botaniczny (B. Rodkiewicz). 183-185.

.
Vol. 14, 3

Sprawozdania

 • T. Gorczyński, J. Mazurowa:
  Przegląd działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w okresie 25-lecia PRL.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 189-199. <PDF>

 • A. Gajewska:
  Sprawozdanie z działalności Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1945—1969.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 201-206. <PDF>

 • L. Karpowiczowa:
  Działalność Komisji Popularyzacyjnej Wiedzy Botanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 207-209. <PDF>

 • T. Gorczyński, J. Mazurowa:
  Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego za 1968 rok.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 211-217. <PDF>

 • T. Gorczyński, J. Mazurowa:
  Sprawozdanie z XXXVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 219-223. <PDF>

 • R. Antoszewski:
  Międzynarodowe sympozjum poświęcone mechanizmowi owocowania, translokacji i akumulacji składników pokarmowych w organizmie roślinnym.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 225-229. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1970
Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 231-242. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: O nowych zadaniach ogrodów botanicznych. 231-232.
 • L. Karpowiczowa: Na marginesie prowadzonej przez ogrody botaniczne wymiany nasion. 233-234.
 • J. Mowszowicz: Fascjacje stokrotki trwałej Bellis perennis L. powstające w wyniku zrastania się. 234-237.
 • W. Wróbel-Stermińska: Biologia zapylania i rozsiewania nasion u Crossandra Nilotica Oliv. 237-241.
 • I. Hołderna: Zjawisko fluorescencji kwiatów storczyków pod wpływem promieni ultrafioletowych. 242.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1970 14(3): 243-266. <PDF>

 • Lawrence J. King: Weeds of the World — Biology and Control (M. Nowiński). 243-247.
 • Bohuslav Fott: Sinice a řasy (Karol Starmach). 247-249.
 • Projekt nazw roślin zielnych i drzewiastych opracowanych przez Komisję Nazewnictwa (J. Mowszowicz). 249-250.
 • Na marginesie Projektu nazw roślin zielonych i drzewiastych opracowanych przez Komisję Nazewnictwa (J. Mowszowicz). 250-251.
 • Mullenders W. (red.): Flore de la Belgique, du Nord de la France et des Regions voisins (J. Mowszowicz). 251.
 • Friedrich Böhme: Unsere Pilze (J. Mowszowicz). 252.
 • Oleg Polunin: Flowers of Europe (L. Karpowiczowa). 252-253.
 • V. Westhoff, A. J. den Held: Plantengemeenschappen in Nederland (Jan Kornaś). 253-255.
 • Zbigniew Podbielkowski: Glony (Jadwiga Siemińska). 255-256.
 • Helmut Gams: Kleine Kryptogamenflora. Band I. Makroskopische Algen (Jadwiga Siemińska). 256-258.
 • W. Lötschers: Pflanzen an Grenzstandorten (Leon Stuchlik). 258-259.
 • Kaussmann Bernhard: Botanik für Landwirte (Leon Stuchlik). 259-260.
 • M. Kedves: Palynological Studies on Hugarian Early Tertiary Deposits (Leon Stuchlik). 260-261.
 • P. Mazliak: Le metabolisme des lipides dans les plantes supérieures (Stanisław Lewak). 261-262.
 • Rolf Singer: Mycoflora Australis (Władysław Wojewoda). 262-263.
 • Albert Pilát: Houby Československa ve svém životnim prostředi (Barbara Gumińska). 263-266.

.

Vol. 14, 4

Artykuły

 • J. Staszkiewicz:
  Prof. dr Janina Jentys — Szaferowa. W 75-lecie urodzin.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(4): 269-275. <PDF>

 • W. Wojewoda:
  Franciszek Błoński (1867—1910) jako mikolog. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(4): 277-279. <PDF>

 • L. Konopska:
  Niektóre zagadnienia biochemii rozwoju nasion.
  Wiadomości Botaniczne 1970 14(4): 281-289. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 34, 1970
Wiadomości Botaniczne 1970 14(4): 291-297. <PDF>

 • B. Sopińska: Okresy dojrzewania i zbioru nasion niektórych gatunków roślin. 291-297.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1970 14(4): 299-304. <PDF>

 • Paul Roisin: La Domaine phytogéographique atlantique d'Europe (J. Kornaś). 299-300.
 • Jurkiewicz I. D., Heltman W. S. (red.): Rastitelnyj pokrow Biełorussii (J. Kornaś). 300-301.
 • Cornelis Bas: Morphology and subdivision of Amanita and a monograph of its section Lepidella (W. Wojewoda). 301-302.
 • Wanda Karpowicz: Paprocie (J. Mowszowicz). 302-303.
 • Akademia Nauk Ukrainskoj SSR: Cvietienie vody (M. Pliński). 303-304.