POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 16 (1972): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 16, 1

Artykuły

 • S. Kościelny:
  Sześćdziesięciolecie pracy naukowej prof. dra Konstantego Steckiego.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 3-10. <PDF>

 • A. Szweykowska:
  Morfologia i morfogeneza roślin na tle ich rozwoju w okresie 25 lat Polski Lu­
  dowej.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 11-17. <PDF>

 • E. Nowacki, W. Prus-Głowacki:
  Analizy biochemiczne w botanice eksperymentalnej i genetyce
  biochemicznej.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 19-33. <PDF>

 • S. Kohlmünzer, J. Grzybek:
  Charakterystyczne składniki grzybów wielkoowocnikowych "ma
  cmmycetes". Cz. I. Substancje azotowe.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 35-56. <PDF>

 • A. Pacyna:
  Zarodniki i przedrośla widłaków.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 57-63. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1972
Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 65-69. <PDF>

 • L. Karpowiczowa:
  Z doświadczeń aklimatyzacyjnych.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 65-66.

 • W. Wróbel-Stermińska:
  Grevillea hilliana F. V. Muell zakwitła po raz pierwszy w Krakowskim
  Ogrodzie Botanicznym.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 66-69.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1972 16(1): 71-80. <PDF>

.
Vol. 16, 2

Artykuły

 • M. Zenkteler, E. Czosnowski:
  Dr Irena Guzowska.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 85-86. <PDF>

 • J. Oleszakowa:
  Wspomnienie o Sewerynie Józefie Krzemieniewskim.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 87-88. <PDF>

 • J. Oleszakowa:
  Piotr Paweł Wierzbicki — florysta polski działający na Węgrzech.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 89-90. <PDF>

 • A. Woźny, F. Młodzianowski:
  Struktury pograniczne (lomasomy i plazmalemmasomy).
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 91-98. <PDF>

 • S. Kohlmünzer, J. Grzybek:
  Charakterystyczne skladniki grzybow wielkoowocnikowych
  ("macromycetes"). Cz. II — Sktadniki bezazotowe.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 99-113. <PDF>

 • W. Nowakowski:
  Natężenie promieniowania słonecznego w 1970 r. mierzone solarymetrem Kippa w Zakładzie Biofizyki Roślin Uprawnych IHAR Radzików.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 115-120. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1972
Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 121-131. <PDF>

 • W. Wróbel-Stermińska: Biologia i fascjacja pędu u Ceropegia stapeliiformis Haw. 121-123.
 • J. Szober: Rośliny owocujące po raz pierwszy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 123-125.
 • J. Mowszowicz: Przypadkowe zrastanie owoców u jabłoni (komunikat). 125-127.
 • L. Karpowiczowa: Kilka słów o pochodzeniu nazwy "bazylia". 127.
 • T. Bielska: Wzorcowa kolekcja nasion Ogrodu Botanicznego UW (komunikat). 127-130.
 • Od Redakcji. 131.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 133-146. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1972 16(2): 147-150. <PDF>

 • Sprawozdania z posiedzenia PTB poswięconego pamięci prof. dra Bogumiła Pawłowskiego (H. Piękoś). 147.
 • Międzynarodowe Kolokwium poświęcone opracowaniu dzieła Prodromus zespołów roślinnych Europy (T. Wojterski). 148-150.

.
Vol. 16, 3

Artykuły

 • T. Kazimierski:
  Dontcho Kostoff (1897—1949).
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 153-155. <PDF>

 • K. Jurajda:
  Znaczenie wapnia dla glonów.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 157-161. <PDF>

 • S. Kohlmünzer, J. Grzybek:
  Charakterystyczne składniki chemiczne grzybów wielkoowocniko
  wych ("macromycetes"). Cz. III. Składniki bezazotowe.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 163-176. <PDF>

 • A. W. Sokołowski:
  Badania nad rozmieszczeniem roślin naczyniowych w województwie biało
  stockim.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 177-182. <PDF>

 • H. Tomczyk, W. Kisiel:
  Rozpowszechnienie i znaczenie taksonomiczne laktonów seskwiterpe
  nowych wśród roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 183-188. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1972
Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 189-209. <PDF>

 • J. Teleżyńska: Łzawica ogrodowa. 189-195.
 • Z. Gumińska, M. Osmelak: Optymalne nawożenie mieczyków w uprawie hydroponicznej. 196-199.
 • M. Tokarski: Odmiana olbrzymia trzciny pospolitej (Phragmites communis Trin. var. pseudodonax Rabenth.) w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. 199-202.
 • T. Krotoska: Wstępne badania nad mikroklimatem termicznym na terenie Ogrodu Botanicz­nego UAM. 202-206.
 • W. Wróbel-Stermińska: 60-letni okaz Agave attenuata Salm. zakwitł w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym. 206-209.
 • Komunikat. 209.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 211-219. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 221-223. <PDF>

 • I Kongres Mikologiczny w Exeter 7—16. IX. 1971 (A. Skirgiełło). 221-223.

.

Vol. 16, 4

Artykuły

 • J. Siemińska:
  Wspomnienie o Juliuszu Bílíým.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 227-228. <PDF>

 • T. Wojterski:
  Próba podziału geobotanicznego w oparciu o mapę potencjalnej roślinności na­
  turalnej (mapa na III stronie okładki).
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 229-240. <PDF>

 • Z. Hejnowicz:
  Ocena stanu anatomii roślin w Polsce.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 241-243. <PDF>

 • K. Starmach:
  O stanie i rozwoju polskiej algologii.
  Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 245-250. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1972
Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 251-255. <PDF>

 • E. Ćwikliński: Flora roślin zielnych Ogrodu Botanicznego w Przelewicach (woj. szczecińskie). 251-255.
 • Od Redakcji. 255.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 257-268. <PDF>

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1972 16(4): 269-270. <PDF>

 • A. Medwecka-Kornaś: Zbieranie danych do nowej mapy produkcji roślinnej Ziemi. 269-270.

Polskie Towarzystwo Botaniczne
Wiadomości Botaniczne 1972 16(3): 211-219. <PDF>

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne w dniu 1 stycznia 1972 roku - Societe Botanique de Polonie le 1 Janvier 1972. 271-302.