POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 17 (1973): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 17, 1

Artykuły

 • T. Głazek, U. Grinn, A. Stachak:
  Profesor dr Stefan Kownas — zasłużony pedagog, naukowiec
  i społecznik.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 3-7. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Gatunki zastępcze i ich tło ekologiczne w lasach umiarkowanej Eurazji i Ameryki Półno
  cnej.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 9-22. <PDF>

 • B. Wojciechowska, A. Paściak:
  Glikoalkaloidy rodziny psiankowatych — Solanaceae. Cz. I.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 23-32. <PDF>

 • Z. Heinrich:
  Stan zbadania "macromycetes" w parkach narodowych i rezerwatach przyrody polskich
  Karpat.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 33-45. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1973
Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 47-55. <PDF>

 • D. Fijałkowski, B. Taranowska: Wstępne badania nad uprawą Centaurium umbellatum Gilib. 47-48.
 • L. Karpowiczowa: Aktinidia chińska — Actinidia chinensis Planch. 48-51.
 • L. Karpowiczowa: "Mea culpa". 51-52.
 • Z. Brzywczy-Kunińska: Czekamy na pomoc ogrodów botanicznych. 52-53.
 • W. Wróbel-Stermińska: Zdeformowane liście paproci Asplenium nidus L. 53-55.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 57-70. <PDF>

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 71. <PDF>

 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 71.

.
Vol. 17, 2

Artykuły

 • J. Mowszowicz:
  Prof. dr Piotr Wiśniewski.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 75-77. <PDF>

 • B. Wojciechowska, A. Paściak:
  Glikoalkaloidy rodziny Solanaceae. Część II.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 79-91. <PDF>

 • A. Woźny, F. Młodzianowski:
  Poglądy na ułtrastrukturę plazmodesm.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 93-99. <PDF>

 • T. Madej:
  Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Erikss., poważniejszy pasożyt berberysu.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(1): 101-104. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1973
Wiadomości Botaniczne 1973 17(2): 105-124. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Zadania naukowo-dydaktyczne ogrodów botanicznych. 105-113.
 • W. Bugała: Cele i zadania współczesnych arboretów. 113-117.
 • J. Teleżyńska: Kolekcje roślinne oraz niektóre zagadnienia organizacyjne ogrodów botanicznych. 117-119.
 • K. Kukułczanka: Udział pracowników ogrodów botanicznych w dydaktyce instytutowej. 120-122.
 • Uchwały. 123-24.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1973 17(2): 125-130. <PDF>

.
Vol. 17, 3

Artykuły

 • Siemińska J.:
  Wspomnienie o Prof. dr Irenie Cebejszek.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 135-140. <PDF>

 • Mowszowicz J.:
  Stanisław Batys Gorski.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 141-143. <PDF>

 • Diak J.:
  Hodowle myceliarne grzybów wieloowocnikowych.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 145-150. <PDF>

 • Frey L.:
  Nowe problemy kariologii i systematyki traw.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 151-161. <PDF>

 • Zając E. U., Zając A.:
  Nowe badania nad rozmieszczeniem gatunków synantropijnych w Ame
  ryce Południowej.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 163-165. <PDF>

 • Wojewoda W.:
  "Mikologia" czy "Mykologia".
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 167-168. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1973
Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 169-180. <PDF>

 • Karpowiczowa L.: Mikolaj Kopernik a botanika. 169-172.
 • Wróbel-Stermińska W.: 50-lecie Ogrodu Botanicznego w Szegedzie. 172-173.
 • Prajer Z.: Przypadek grzebieniastej formy kwiatu Mamillaria zeilmanniana Böd. f. cristata. 173-178.
 • Osiński B.: Gazania w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy. 178-179.
 • Od Redakcji. 180.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 181-192. <PDF>

 • Jasiewicz A., Zarzycki K.: XV Międzynarodowa Wycieczka Geograficzno-Rolnicza (XV IPE) w Grecji (3—24. VII. 1971). 181-188.
 • Rodkiewicz B., Tarkowska J. A.: Międzynarodowe kolokwium z embriologii roślin w Sienie. 189-192.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1973 17(3): 193-200. <PDF>

.

Vol. 17, 4

Artykuły

 • J. Sarosiek:
  40-lecie pracy naukowej doc. dra hab. Macieja Sławomira Czarnowskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 203-207. <PDF>

 • K. Juchniewicz:
  Zastosowanie analizy nabłonkowej w badaniach paleobotanicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 209-217. <PDF>

 • A. Paszewski:
  Z dziejów botaniki polskiej w ostatnim pięćdziesięcioleciu.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 219-234. <PDF>

 • S. Gumiński:
  Współczesne kierunki badań botanicznych w Polsce.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 235-244. <PDF>

 • I. Rejment-Grochowska:  
  Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, War­szawa 19—22 IX  1972 r.
  Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 245-249. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1973
Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 251-268. <PDF>

 • Z. Gumińska: Doc. dr Ludmiła Karpowiczowa. 251-252.
 • A. Łukasiewicz: Dobór drzew, krzewów i bylin dla m. Poznania (cz. I Drzewa). 252-264.
 • J. Tumiłowicz: Notatki dendrologiczne z arboretum w Rogowie. 264-268.
 • Od Redakcji. 268.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1973 17(4): 269-285. <PDF>

Komunikaty

 • Komunikat Akademii Rolniczej w Lublinie. 286.