POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 18 (1974): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 18, 1

Artykuły

 • M. Ciaciura:
  Prof. dr Józef Mądalski.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 3-9. <PDF>

 • M. Ciaciura:
  Doc. dr Olga Kostecka-Mądalska (15 III 1913 — 11 IV 1975).
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 11-14. <PDF>

 • L. Stuchlik:
  Profesor Gunnar Erdtman.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 15-18. <PDF>

 • K. Wasylikowa:
  Dr Johannes lversen.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 19-22. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Związki Mikołaja Kopernika z botaniką.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 123-35. <PDF>

 • R. Antoszewski:
  O regulacji procesów fizjologicznych rozważania teoretyczne. I. Ustalenia wstępne.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 37-45. <PDF>

 • i
  Z ostatnich badań nad endomitozą u Angiospermae.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 47-53. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1974
Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 55-61. <PDF>

 • L. Karpowiczowa: Prace naukowo-badawcze prowadzone w ogrodach botanicznych i arboretach. 55-58.
 • W. Wróbel-Stermińska: Morfologia, fenologia i aklimatyzacja aralii groniastej. 58-61.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 63-67. <PDF>

 • XVII Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Fitosocjologicznego poświęcone badaniom suk­cesji roślinności. Rinteln (NRF) 16—19 IV 1973 ( T.Wojterski). 63–67.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1974 18(1): 69-77. <PDF>

.
Vol. 18, 2

Artykuły
 • J. Mowszowicz:
  Doc. dr Ludmiła Karpowiczowa (13. II. 1903 — 25. IX. 1973).
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 81-84. <PDF>

 • B. Czeczuga:
  Badania nad karotenoidami u grzybów.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 85-89. <PDF>

 • R. Antoszewski:
  O regulacji procesów fizjologicznych rozważania teoretyczne. Cz.  II. Działanie regulatorów.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 91-100. <PDF>

 • T. J. Wodzicki:
  Powstawanie i rozwój wakuoli w komórkach roślinnych.

  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 101-109. <PDF>

 • A. Frankiewicz-Jóźko:
  Wzmożone ciemniowe wiązanie CO2 u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 111-117. <PDF>

 • A. Tomaszewski, E. Weryszko:
  Wpływ różnych zakresów słyszalnych częstotliwości dźwię­ków ciągłych na organizmy roślinne.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 119-124. <PDF>

 • M. Pruszyńska-Gondek:
  Fusarium Graminearurn Sch. pasożyt wtórny Uromyces fabae (Pers) De Bary.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 125-129. <PDF>

 • W. Czerwiński, H. Skrabka:
  Nowa fotoelektryczna metoda oznaczania powierzchni liści.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 131-133. <PDF>

 • K. Zarzycki:
  Krytyczne uwagi o "Stosunkach geobotanicznych Lubelszczyzny" Dominika Fijałkowskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 135-141. <PDF>

 • D. Fijałkowski:
  Uwagi krytyczne o krytyce prof. dr hab. K. Zarzyckiego.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 143-145. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 147-159. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1974 18(2): 160-161. <PDF>

 • Sprawozdanie z obrad Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin na XLI Zjeździe Polskiego Towarzy­stwa Botanicznego w Krakowie w dniach 12—15.IX. 1973 (J. Poskuta). 160-161.

.
Vol. 18, 3

Artykuły

 • W. Wojewoda:
  Marinus Anton Donk (1908—1972).
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 165-167. <PDF>

 • A. Bytnerowicz, B. Molski:
  Wpływ atmosferycznego dwutlenku siarki na roślinność.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 169-182. <PDF>

 • A. A. Teske:
  Mechanizm ruchu komórek szparkowych—nowe dane doświadczalne i punkt wyjścia nowej teorii.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 183-194. <PDF>

 • K. Zarzycki:
  Ważniejsze radzieckie publikacje geobotaniczne z ostatnich lat.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 195-198. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1974
Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 199-219. <PDF>

 • B. Molski: Ogrody botaniczne w Związku Radzieckim. 199-201.
 • A. Łukasiewicz: Dobór drzew, krzewów i bylin dla warunków m. Poznania (cz. II — Krzewy). 201-215.
 • M. Tokarski: Uprawa i kwitnienie tunbergii oskrzydlonej (Thunbergia alata Bojer) w Ogrodzie Bo­tanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 215-219.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 221-227. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1974 18(3): 229-234. <PDF>

 • Proces płciowy i embriogeneza u roślin (Wszechzwiązkowe Sympozjum w 75-lecie odkrycia przez akademika S. G. Nawaszyna podwójnego zapłodnienia u okrytozalążkowych). (B. Rodkiewicz). 229-232.
 • Substancje wzrostowe roślinne. 8 Międzynarodowa Konferencja IPGSA w Tokyo, 1973 (J. Rogozińska). 232-234.

.

Vol. 18, 4

Artykuły

 • Irena Rutkowska:
  Józef Trzebiński.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(4): 237-240. <PDF>

 • K. Browicz:
  Systematyka roślin pozakrajowych w Polsce.
  Wiadomości Botaniczne 1974 18(4): 241-249. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1974
Wiadomości Botaniczne 1974 18(4): 251-276. <PDF>

 • B. Molski: Ogrody Botaniczne Europy. 251-255.
 • A. Łukasiewicz: Dobór drzew, krzewów i bylin dla warunków miasta Poznania (cz. III — Byliny). 256.
 • W. Wróbel-Stermińska: Kilka przypadków zjawisk teratologicznych u roślin. 256-276.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1974 18(4): 277-290. <PDF>