POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 19 (1975): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 19, 1

Artykuły

 • W. Wojewoda:
  Albert Pilát (1903—1974).
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 3-5. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Rośliny okrytozalążkowe w środowisku morskim.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 7-21. <PDF>

 • K. Jurajda:
  Znaczenie związków próchnicznych dla glonów.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 23-27. <PDF>

 • A. Sokołowska-Kulczycka:
  Drogi rozwoju bisporowych woreczków zalążkowych.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 29-37. <PDF>

 • J. Diak:
  Polisacharydy grzybów wieloowocnikowych.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 39-41. <PDF>

 • Z. Krupa, D. Krupa:
  Galaktolipidy chloroplastów.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 43-58. <PDF>

 • W. Dmuchowski, B. Molski:
  Wpływ fluoru nn szatę roślinną.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 59-71. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1975
Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 73-90. <PDF>

 • I. Sokołowska-Rutkowska, K. M. Piszcz: Andrzej Michalski. 73-76.
 • B. Molski: Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie — pierwsze 25 lat. 76-85.
 • A. Łukasiewicz: Wpływ warunków miejskich na rytmikę rozwojową roślin. 85-90.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1975 19(1): 91-100. <PDF>

.
Vol. 19, 2

Artykuły

 • J. Mowszowicz:
  Prof. dr Aniela Krawiecowa (12. VI. 1909 — 28. X. 1974).
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 103-109. <PDF>

 • H. Piękoś:
  Zastosowanie i rola elektronowego mikroskopu skaningowego w badaniach botanicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 111-118. <PDF>

 • W. Wojewoda:
  Gatunki rodzaju Tremella pasożytujące na grzybach.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 119-123. <PDF>

 • A. Kalinowski, S. Bartkowiak:
  Uproszczony aparat do elektroforezy na płytkach poliakryla
  midowych.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 125-128. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1975
Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 129-138. <PDF>

 • M. Górska: Rytmika rozwojowa Prinsepia sinensis w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. 129-132.
 • T. Bojarczuk: Próby uprawy niektórych gatunków drzew iglastych w Wojsławicach. 132-134.
 • A. Łukasiewicz: Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce za rok 1974. 134-138.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 141-149. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1975 19(2): 151-153. <PDF>

 • Międzynarodowe sympozjum poświęcone rodzajowi Iris (Liblice CRSR, 4—7. VI. 1974) (A. Doroszewska). 151-152.
 • Pierwszy Bałkański Kongres Mikroskopii Elektronowej (F. Młodzianowski). 152-153.

.
Vol. 19, 3

Artykuły
 • W. Wojewoda:
  Bogumir Eichler (1843—1905) jako mikolog. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 157-161. <PDF>

 • J. Mowszowicz:
  Karol Drymmer (29. VIII. 1851— 2. VIII. 1937). W stodwudziestopięciolecie urodzin.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 163-164. <PDF>

 • D. Wolińska:
  Starzenie się chloroplastów roślin wyższych.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 165-180. <PDF>

 • M. Badurowa:
  Grzyby botrytisopodobne: Chromelosporium Corda 1833 Emend. Hennebert 1973.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 181-188. <PDF>

 • M. Pruszyńska-Gondek: 
  Możliwość wykorzystania  Trichothecium roseum (Bul) Lk  w walce z Uromyces fabae (Pers) de Bary.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 189-191. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 193-211. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1975 19(3): 213-214. <PDF>

 • Międzynarodowe Sympozjum: Środowiskowe i biologiczne czynniki regulacyjne w fotosyntezie. (J. Poskuta). 213-214.

.

Vol. 19, 4

Artykuły

 • J. Siemińska:
  W stulecie urodzin Stanisława Wisłoucha (1875—1927).
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 215-218. <PDF>

 • D. Chojnacka:
  Regulatory wzrostu a gospodarka wodna roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 219-229. <PDF>

 • S. Michalik:
  Storczyki — ginąca grupa roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 231-241. <PDF>

 • A. Starzecka:
  Nowy typ batometru z cięgnem giętkim Bowdena.
  Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 243-246. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3-4, 1975
Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 247-259. <PDF>

 • W. Wróbel-Stermińska: Pinella tuberifera Ten — nowy chwast Krakowskiego Ogrodu Botanicz­nego. 247-250.
 • W. Wróbel-Stermińska: Zapiski teratologiczne. 250-255.
 • J. Mowszowicz: Epizodyczne zrastanie owoców u śliwy. 255-257.
 • A. Marczonek: Staśmienie rojnika pospolitego (Sempervivum soboliferum Sims). 257-259.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 261-274. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1975 19(4): 275-276. <PDF>

 • Sprawozdanie z pobytu na VI Kongresie Europejskich Mikologów we Francji (Avignon, 19—27. VII. 5974). (A. Skirgiełło). 275-276.