POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 20 (1976): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 20, 1

Artykuły

 • Wanda Truszkowska:
  Doktor filozofii Maria Czarnecka (1901—1975).
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(1): 3-4. <PDF>

 • J. Gawłowska:
  Zasługi prof. dr hab. Ireny Turowskiej dla polskiego zielarstwa (w 50-lecie twór­
  czości naukowej).
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(1): 5-15. <PDF>

 • E. Parys, E. Ostrowska:
  Działanie regulatorów wzrostu na fotosyntezę, fotooddychanie i oddy­
  chanie. Cz. I. Fotosynteza.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(1): 17-37. <PDF>

 • J. Mowszowicz:
  Warianty systemu filogenetycznego A. L. Tachtadżiana (1942, 1959, 1966, 1970).
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(1): 39-50. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1976 20(1): 51-64. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 65-66. <PDF>

 • Wystawa starych dzieł botanicznych w Instytucie Botaniki im. Komarowa w Leningradzie (Halina Piękoś). 65-66.

.
Vol. 20, 2

Artykuły

 • Tomasz J. Wodzicki:
  Dr Jakub Tomanek, 21. VII. 1902 — 19. VI. 1975. Emerytowany profesor zwyczajny Katedry Botaniki Leśnej, Akademii Rolniczej w Warszawie.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 69-73. <PDF>

 • E. Ćwikliński, S. Markowski:
  50 lat pracy Profesora Jana Radomskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 75-79. <PDF>

 • Z. Starck:
  Różne aspekty wpływu regulatorów wzrostu na fotosyntezę i przemieszczenie metabolitów.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 81-95. <PDF>

 • J. Kućmierz, W. Wojewoda:
  Sto lat badań mikologicznych w Dolinie Ojcowskiej.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 97-104. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1976
Wiadomości Botaniczne 1975 20(2): 105-120. <PDF>

 • B. Molski: Kierunki rozwoju nowoczesnych ogrodów botanicznych. 105-117.
 • S. A. Pieniążek, B. Molski: Karłowata cytryna (Citrus limonia var. ponderosa) — nową rośliną do­niczkową w Polsce. 117-120.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1976 20(2): 121-140. <PDF>

.
Vol. 20, 3

Artykuły

 • W. Wojewoda:
  Feliks Berdau (1826—1895) jako mikolog. W stopięćdziesiątą rocznicę urodzin.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 143-145. <PDF>

 • R. K. Szaniawski:
  Charakterystyka niektórych procesów fizjologicznych w trakcie rozwoju i starze­
  nia aparatu asymilacyjnego roślin iglastych.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 147-154. <PDF>

 • E. Nowacki:
  Substancje swoiste, dziedziczność i środowisko.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 155-167. <PDF>

 • J. Łuczyńska:
  Biochemiczne aspekty procesu starzenia się nasion.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 169-176. <PDF>

 • B. Machnik:
  Mieszańce Sorbopirus — nazewnictwo, historia i charakterystyka.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 181-189. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 191-199. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1976 20(3): 201-204. <PDF>

 • VI Kongres poświęcony stratygrafii neogenu śródziemnomorskiego (E. Zastawniak). 201-202.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Ochrony Roślin, Kew, 2-6 wrzesień 1975 (A. Doroszewska). 202-204.

.

Vol. 20, 4

Artykuły

 • P. Stypiński:
  Działalność naukowa i zasługi dydaktyczne prof. zw. dr hab. Jakuba Mowszowicza
  (w 75-lecie urodzin i 45-lecie działalności naukowej).
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 207-2114. <PDF>

 • S. Muszyński, W. Guzewski:
  Antocyjany roślin wyższych.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 213-225. <PDF>

 • J. Surmiński, A. Dziurzyński:
  Ważniejsze substancje chemiczne kory niektórych gatunków drzew
  liściastych.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 227-231. <PDF>

 • J. Tarłowski:
  Nowa metoda pomiaru i rejestracji temperatury w badaniach biologicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 233-241. <PDF>

 • K. Zając:
  Teratologiczna forma zarodni u mchu Bryum argenteum L.
  Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 243-245. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1976
Wiadomości Botaniczne 1975 20(4): 247-270. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. 247-249.
 • A. Łukasiewicz: Historia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu i perspektywy jego rozwoju. 249-258.
 • P. Łapin: Wyniki prac plenarnej sesji Międzynarodowej Unii Ogrodów Botanicznych (tłum. M. Górska). 258-267.
 • G. Natho: Arboretum Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie (historia, aktualny stan, perspektywy rozwoju) (tłum. A. Łukasiewicz). 267-270.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1976 20(4): 271-280. <PDF>