POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 21 (1977): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 21, 1

Artykuły

 • J. Mowszowicz:
  Przegląd niektórych nowszych systemów filogenetycznych roślin kwiatowych.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 3-16. <PDF>

 • A. Anioł:
  Metody serologiczne w fitochemii.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 17-28. <PDF>

 • Z. Krupa:
  Fosfolipidy roślin wyższych.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 29-41. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Rola kwasu 3-indolilooctowego w procesach wzrostowych roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 43-59. <PDF>

 • A. Sendek:
  Zielnik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 61-64. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 65-74. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1977 21(1): 75-77. <PDF>

 • Kurs metod mikroskopii elektronowej i hodowli "in vitro" (F. Młodzianowski). 75.
 • Ogólnopolska konferencja poświęcona mechanizmom regulacji morfogenezy roślin (T. J. Wodzicki). 75-77.

.
Vol. 21, 2

Artykuły

 • A. Szweykowska:
  Prof. dr Jerzy Czosnowski 1922—1976.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 81-84. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Analiza flor synatropijnych.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 85-91. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Biofizjologiczna aktywność chlorku chlorocholiny.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 93-106. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Aktywność 6-benzyloaminopuryny w regulowaniu wzrostu i rozwoju roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 107-122. <PDF>

 • S. Niemtur:
  Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na drzewa.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 123-136. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1977 21(2): 137-148. <PDF>

.
Vol. 21, 3

Artykuły

 • J. Mowszowicz:
  Kazimierz Łapczyński (16. III. 1823 —14. XII. 1892) w osiemdziesięciopięciolecie śmierci.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 151-153. <PDF>

 • A. Tukendorf:
  Struktura chloroplastowego czynnika sprzyjającego i jego funkcja w procesie fotofosforylacji.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 155-156. <PDF>

 • J. J. Stanisławski:
  Wpływ gibereliny A3  na kiełkowanie, wzrost, rozwój i plonowanie roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 167-184. <PDF>

 • A. Nespiak:
  Badanie flory polskiej grzybów w świetle nowej taksonomii Agaricales.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 185-188. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1977
Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 189-201. <PDF>

 • J. Andrearczyk: Teodora Zofia Rurka (1946—1976). 189-190.
 • W. Wróbel-Stermińska: Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć Profesora dra Władysława Szafera. 190-192.
 • E. Nowotarska: Malpighia glabra L. w Ogrodzie Botanicznym UJ. 192-193.
 • J. Hrynkiewicz-Sudnik, A. Węgłowski: Rozmnażanie wegetatywne różaneczników. 194-198.
 • A. Łukasiewicz: Kryteria warunkujące rozwój ogrodów botanicznych. 198-201.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 203-212. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1977 21(3): 213-214. <PDF>

 • V międzynarodowe kolokwium o cytobiologii procesów płciowych u roślin nasiennych (B. Rodkiewicz, J. A. Tarkowska). 213-214.

.

Vol. 21, 4

Artykuły

 • W. Rudnicka-Sterna, Cz. Mielcarski, H. Szulc:
  Doc. dr habil. Marian Filipek. 1925 1976.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 217-220. <PDF>

 • W. Wojewoda: 
  Stanisław Chełchowski (1866—1907) jako mikolog. W siedemdziesiąta rocznicę
  śmierci.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 221-224. <PDF>

 • E. Nowacki:
  Zastosowanie izotopów w fizjologii i biochemii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 225-237. <PDF>

 • R. Czapik:
  Apomiksje w systemach klasyfikacyjnych rozmnażania Angiospermae.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 239-248. <PDF>

 • J. Mowszowicz:
  Bogumiła Pawłowskiego schemat filogenetyczny gromady okrytozalążko
  wych.
  Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 249-255. <PDF>


Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1977
Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 257-266. <PDF>

 • J, Andrearczyk: Skalnica pensylwańska (Saxifraga pensylvanica L.). 257-260.
 • K. Batko: Edmund Gardoliński. 261-263.
 • A. Grzywacz, J. Tumiłowski: Przewężenie i zamieranie pędów Abies pinsapo Beissn. i Abies cephalonica Loud. 263-266.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1977 21(4): 267-274. <PDF>