POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 22 (1978): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 22, 1

Artykuły

 • S. Lewak, I. Sińska:
  Hormonalna regulacja morfogenezy.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 3-15. <PDF>

 • A. Bytnerowicz, B. Molski:
  Metabolizm siarki w roślinach.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 17-29. <PDF>

 • Z. Krupa:
  Sulfolipid rośliny.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 31-37. <PDF>

 • H. Komorowska:
  Stan badań nad śluzowcami polskich Karpat.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 39-46. <PDF>

 • R. Czerpak, B. Czeczuga:
  Występowanie, biosynteza i rola biologiczna karotenoidów u glonów.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 47-59. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 61-73. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1978 22(1): 75-79. <PDF>

 • Sprawozdanie z I ogólnopolskiego sympozjum dotyczącego czynników regulujących w fotosyntezie, Białowieża 31.V. 3.VI. 1977 r.  (S. Więckowski). 75-76.
 • Międzynarodowe sympozjum na temat regulowania procesów rozwojowych roślin (R. Anto­szewski). 76-77.
 • Międzynarodowe sympozjum poświęcone postępom paleobotaniki Angiospermae (E. Zastawniak). 78-79.

.
Vol. 22, 2

Artykuły

 • J. Kochman, B. Rodkiewicz:
  Prof. dr Tadeusz Gorczyński — członek honorowy PTB.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 83-86. <PDF>

 • J. Jasnowska:
  Jan Radomski (18 VI 1898 — 27 IX 1977).
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 87-88. <PDF>

 • Z. Lechowski:
  Fotosynteza typu pośredniego C3 — C4.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 89-97. <PDF>

 • T. Kowal:
  Zasady i możliwości posługiwania się Taksonomią Wrocławską w świetle 25-letnich
  prac adaptacyjnych tej metody do taksonomii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 99-111. <PDF>

 • J. Surmiński:
  Zarys chemicznej budowy drewna.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 113-118. <PDF>

 • A. J. Węgłowski:
  O właściwą nazwę dla azalii pontyjskiej.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 119-121. <PDF>

 • Z. Mirek, H. Piękoś-Mirek:
  Zbiory zielnikowe w ZSRR — baza prac z zakresu systematyki
  i geografii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 123-126. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 127-139. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 141-142. <PDF>

 • Sprostowanie. (M. Ryczkowski). 141.
 • Sprawozdanie z Kongresu Bryologicznego w Bordeaux w 1977 r. (I. Rejment-Grochowska). 141-142.

.
Vol. 22, 3

Artykuły

 • A. Zając:
  Założenia metodyczne "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce".
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 145-155. <PDF>

 • J. Mowszowicz:
  W zbliżające się 200-lecie teorii metamorfozy Goethego.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 157-162. <PDF>

 • T. J. Barankiewicz:
  Potas jako czynnik w fotosyntezie.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 163-175. <PDF>

 • E. Teske:
  Koncepcja florigenu w badaniach nad roślinami długiego-krótkiego dnia.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 177-182. <PDF>

 • Z. Lechowski:
  Fotosynteza typu pośredniego
  C3 — C4. Aspekty biochemicze i fizjologiczne.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 183-198. <PDF>

 • B. Leszczyński, S. Niraz:
  Występowanie, biogeneza i fizjologiczna rola kukurbitacyn.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 199-204. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 205-209. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1978 22(3): 211-214. <PDF>

 • Międzynarodowy Kongres Mikologiczny (Tampa, Floryda 1977). (A. Nespiak, L. Rakoczy, A. Skirgiełło). 211-214.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1978 22(2): 215. <PDF>

 • 13 Międzynarodowy Kongres Botaniczny odbędzie się w Sydney, Australia w 1981 r. 215.

.

Vol. 22, 4

Artykuły
 • E. Pogan:
  Prof. dr Maria Skalińska (1890
  —1977). Publikacje naukowe profesor Marii Skalińskiej.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 219-226. <PDF>

 • J. Szaferowa:
  Pięćdziesiąt lat w służbie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 227-228. <PDF>

 • A. Dolnicki:
  Wpływ warunków stresowych na aktywność rybonukleaz roślinnych.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 229-239. <PDF>

 • A. Woźny:
  Niektóre poglądy na budowę i tworzenie się gran.
  Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 241-248. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1978
Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 249-271. <PDF>

 • M. Tokarski: Pałczatka szorstkawa Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav. - uprawa i kwitnienie. 249-252.
 • K. Bojarczuk: Wegetatywne rozmnażanie lilaków (Syringa vulgaris L.) przy zastosowaniu różnych czynników stymulujących ukorzenianie szadzonek. 252-256.
 • A. Łukasiewicz: Uwagi o opracowywaniu Index seminum w ogrodach botanicznych i instytucjach pokrewnych. 256-261.
 • A. Łukasiewicz: Dotychczasowa działalność Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. 261-271.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 273-282. <PDF>

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1978 22(4): 283-285. <PDF>

 • Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. (Z. Starck). 283-285.