POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 23 (1979): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 23, 1

Treść
 • Statut Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(1): 5-12. <PDF>

 • Regulaminy:
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(1): 13-20. <PDF>

  • Regulamin wyborów do Władz Towarzystwa. 13-14.
  • Regulamin pracy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 14-16.
  • Regulamin pracy Głównej Komisji Rewizyjnej. 16-17.
  • Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 17.
  • Wytyczne w sprawie zasad gospodarki finansowej. 18-20
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne w dniu 30 czerwca 1978 r. Botanical Society of Poland, June 30, 1978.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(1): 21-56. <PDF>

.
Vol. 23, 2

Artykuły

 • A. Dolnicki:
  Wpływ hydrazydu kwasu maleinowego na wzrost roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 59-72. <PDF>

 • R. Czerpak, B. Czeczuga:
  Występowanie i biosynteza karotenoidów u bakterii.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 73-88. <PDF>

 • K. Szkutnicka:
  Amoniako-liaza  L-fenyloalaniny (PAL).  I. Charakterystyka, występowanie, zmiany aktywności i rola fizjologiczna enzymu w roślinach.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 89-101. <PDF>

 • J. Mowszowicz, M. Stachurski:
  Zjawiska fascjacji (staśmienia) występujące u mniszka pospolitego Taraxacum officinale Web.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 103-111. <PDF>

 • L. Frey:
  Tribus Aveneae Nees w Polsce na tle ogólnego systemu traw.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 113-120. <PDF>

 • W. Rudnicka-Sterna:
  Systematyka traw w świetle badań karpologicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 121-124. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 125-140. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1979 23(2): 141-142. <PDF>

 • Międzynarodowe Sympozjum "Photosynthesis and plant dcvelopment" w Hasseit (Belgia). (Z. Siarek. R. Antoszewskl). 141-142.

.
Vol. 23, 3

Artykuły
 • K. Kuźniar:
  Profesor dr Dezydery Szymkiewicz, człowiek i uczony.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 145-153. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Odkrycie fotosyntezy. (W 200 rocznicę ogłoszenia dzieła Jana Ingen-Housza,
  1779). Cz. I. Od starożytności do końca XVII wieku.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 155-168. <PDF>

 • A. Tukendorf:
  Niektóre funkcje karotenoidów w organizmach fotosyntetyzujących.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 169-180. <PDF>

 • A. Dolnicki:
  Wpływ stymulatorów wzrostu na aktywność rybonukleaz i na metabolizm
  kwasów rybonukleinowych u roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 181-191. <PDF>

 • K. Szkutnicka:
  Amoniako-liaza L-fenyloalaniny (Pal.). II. Mechanizm regulacji aktywności
  enzymu w roślinach.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 193-203. <PDF>

 • K. Turała-Szybowska:
  Endopoliploidalność i jej znaczenie w różnicowaniu.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 205-213. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 215-231. <PDF>

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1979 23(3): 233-238. <PDF>

 • XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mikroskopii Elektronowej (F. Młodzianowski). 233.
 • X Międzynarodowy Kongres Wiedzy i Uprawy Grzybów Jadalnych (A. Skirgiełło). 234.
 • Federacja Europejskich Towarzystw Fizjologii Roślin (Zjazd Inauguracyjny, Edynburg, 9—14 sierpień 1978) (R. Antoszewski). 235-238.

.

Vol. 23, 4

Artykuły
 • M. Ławrynowicz, R. Sowa:
  Doc dr hab. Halina Rutowicz (1929
  —1979).
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 241-243. <PDF>

 • W. Rudnicka-Sterna, C. Mielcarski, H. Szulc:
  Wybitny botanik
  — doc. dr Marian Nowiński (1987—1977).
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 245-251. <PDF>

 • J. Mowszowicz:
  Pamięci prof. dr hab. Włodzimierza Tymrankiewicza (5. II. 1898 12. VIII. 1975).
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 253-255. <PDF>

 • A. Dolnicki:
  Wpływ inhibitorów wzrostu na aktywność rybonukleaz i na metabolizm kwasów rybonukleinowych.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 257-263. <PDF>

 • K. Olech:
  Niektóre aspekty wzrostu liści.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 265-270. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Odkrycie fotosyntezy (w 200 rocznicę ogłoszenia dzieła Jana Ingen-Housza, 1779).
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 271-281. <PDF>

 • M. Czarnowski:
  Jednostki miar najcz esciej stosowane w biologii eksperymentalnej.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 283-304. <PDF>

 • J. Figaj, Z. Stecki:
  Zagadnienia nowej sekcji w rodzaju Populus L.
  Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 305-309. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1979 23(4): 311-319. <PDF>