POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 24 (1980): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 24, 1

Artykuły
 • Anna Krupińska, Karol Latowski:
  Prof. dr Tadeusz Kowal (1924—1979).
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 3-8. <PDF>

 • J. Kochman:
  Stanowisko grzybów w systemie naturalnym.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 9-16. <PDF>

 • J. S. Knypl:
  Czy nikiel jest pierwiastkiem niezbędnym dla roślin?
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 17-30. <PDF>

 • J. Prewysz-Kwinto, T. Staszewski:
  Zmiany ultrastruktury komórki pod wpływem zanieczyszczeń powietrza.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 31-40. <PDF>

 • R. Kosina:
  O rozwoju owocu traw.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 41-56. <PDF>

 • B. Gomółka:
  Odkrycie fotosyntezy. W 200 rocznicę ogłoszenia dzieła Jana Ingen-Housza (1779). Część III: Schyłek XVIII i początek XIX stulecia.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 57-66. <PDF>

 • J. Kopcewicz:
  Rola fitochromu we wzroście i rozwoju roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 67-84. <PDF>

 • M. Saniewski:
  Prostaglandyny — nowa grupa regulatorów wzrostu i rozwoju roślin?
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 85-92. <PDF>

 • M. Czech-Kozłowska: 
  Poinfekcyjne zmiany w przepuszczalności błon cy toplazmatycznych.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 93-103. <PDF>

 • W. Nowakowski:
  Hipotezy dotyczące mechanizmu działania auksyn z uwzględnieniem gospodarki wodnej roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 105-112. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1980 24(1): 113-116. <PDF>

 • P. Müller-Schneider: Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen. (J. Kornaś). 113.
 • E. Oberdorfer (Herausgeber): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. (J. Kornaś). 113-114.
 • V. A. Vakhrameev, I. A. Dobruskina, S. V. Meyen, E. D. Zaklinskaja: Palaozoische und mezozoische Floren Eurasiens und die Phytogeographie dieser Zeit. (M. Reymanówna). 114-115.

.
Vol. 24, 2

Artykuły

 • T. Głazek, U. Grinn, A. Stachak:
  Profesor dr Stefan Kownas. 9.II 1898—13.XII. 1978.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 119-122.<PDF>

 • Starck Z.:
  Wspomnienie o Profesorze Michale Korczewskim w 25 rocznicę śmierci.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 123-126.<PDF>

 • W. Piwowarczyk:
  Hodowla protoplastów roślin wyższych in vitro.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 127-138.<PDF>

 • K. Niemirowicz-Szczytt:
  Osiągnięcia w zakresie krzyżowania rodzajów Fragaria—Potentilla (L.).
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 139-146.<PDF>

 • L. Frey:
  Liczba chromosomów rodzajów i gatunków plemienia Aveneae Nees w Polsce.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 147-152.<PDF>

 • M. Mizianty:
  Problemy taksonomiczne w rodzaju Euphrasia L.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 153-162.<PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1980 24(2): 163-170. <PDF>

 • A. L. Tachtadżjan: Floristiczeskije obłasti Zemli (The Floristic Regions of the World). (J. Kornaś). 163-164.
 • Herman Meusel, Eckehart Jäger, Stephan Rauschert, Erich Weinert: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Band II. (J. Kornaś). 164-165.
 • H.-I. Li, T.-sh. Liu, T.-ch. Huang, T. Koyama, Ch. E. De Vol (eds.): Flora of Taiwan. Volume II. (J. Kornaś). 165.
 • A. C. Jermy, H. R. Arnold, Lynne Farrell, F. H. Perring (eds.): Atlas of ferns of the British Isles. (J. Kornaś). 165-166.
 • L. V. Tabaka (red.): Rastitielnyj mir ochranjaemych territorij. (R. Plackowski). 166.
 • H. Crum: Mosses od the Great Lakes Forest. Wyd. II zrewidowane. (R. Ochyra). 166-168.
 • S. Petrov: Opredelitel na mchovete v Bolgaria. (R. Ochyra). 168-169.
 • S. S. Rattan: The Resupinate Aphyllophorales of the North Western Himalayas. (W. Wojewoda). 169-170.

.
Vol. 24, 3

Artykuły

 • T. Kazimierski:
  Wspomnienie o profesorze dr hab. Edmundzie K. Nowackim (24. XII. 1930—5. IV. 1979).
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 173-175. <PDF>

 • Z. Starck:
  Fizjologiczna reakcja roślin na zasolenie ze szczególnym uwzględnieniem roli regulatorów wzrostu.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 177-190. <PDF>

 • J. Kopcińska:
  Udział hormonów roślinnych w różnicowaniu elementów drewna w kulturach in vitro.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 191-196. <PDF>

 • A. Barcikowski, M. Cymerski: 
  Konduktometr Wozniesienskiego do mierzenie fotosyntezy netto i oddychania roślin w naturalnych warunkach.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 197-202. <PDF>

 • W. Golinowski, E. Kupidłowska:
  Cykl życiowy wirusów roślin w świetle badań cytologicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 203-216. <PDF>

 • B. Borkowska:  
  Udział kwasu abscysynowego (ABA) w spoczynku pąków roślin drzewiastych.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 217-222. <PDF>

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1980 24(3): 223-228. <PDF>

 • Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. (J. Kornaś). 223.
 • Heinrich Walter: Allgemeine Geobotanik. Eine kurze Einführung. (J. Kornaś). 223-224.
 • F. M. Muller: Seedlings of the North-Western European Lowland. A flora of seedlings. (J. Kornaś). 224.
 • Focko Weberling, Hans Otto Schwantes: Pflanzensystematik. Einführung in die systematische Botanik. (J. Kornaś). 224.
 • Edward S. Ayensu, Robert A. DeFilipps: Endangered and threatened plants of the United States. (J. Kornaś). 225.
 • Progress in Botany – Fortschitte der Botanik, Bd. 40. Editors: H. Ellenberg, K. Esser, H. Merxmüller, E. Schnepf, H. Ziegler. (J. Kornaś). 225-226.
 • Makoto Numata: Ecology of Grasslands and Bamboolands in the World. (M. Czarnowski). 226-227.
 • Karel Fiala: Underground organs of Typha angustifolia and Typha latifolia, their growth, propagation and production. (Z. R. Borysławski). 227-228.
 • Fritz H. Schweingruber: Mikroskopische Holzanatomie. (Z. Tomczyńska). 228.

.
Vol. 24, 4

Artykuły - Articles
 • P. Strebeyko:
  Profesor dr Elias Melin (1889—1979) - Professor dr. Elias Melin (1889—1979).
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 233-236. <PDF>

 • J. Zabawski:
  Pamięci dra inż. Stanisława Wąsa (1924—1979) - In memory of dr Stanisław Wąs (1924—1979).
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 237-240. <PDF>

 • W. A. Poddubnaya-Arnoldi:
  Znaczenie cytoembriologicznej metody badań dla systematyki roślin okrytozalążkowych -
  Significance of cytoembryologic studies for the systematics of the angiosperm plants.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 241-248. <PDF>

 • J. Burczyk:
  Sporopollenina w ścianie komórkowej roślin wyższych -
  Sapropollenin the celi wall of higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 249-268. <PDF>

 • J. Kopcewicz, G. Centkowska:
  Fizjologiczne aspekty kwitnienia roślin -
  Physiological aspects of plant flower formation.
  Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 269-278. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 279-292. <PDF>

 • K. Szczepanek: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Botanical Garden of the Jagiellonian University in Kraków. 279-284.
 • A. Łukasiewicz: Konkurs na nowoczesny ogród botaniczny w Pawłowicach koło Poznania - A competition for the project of a modern Botanical Garden in Pawłowice near Poznań. 284-289.
 • J. Poszwińska: Współpraca ogrodu botanicznego z muzeum historycznym w Finlandii - Cooperation between the Botanical Garden and historical museum in  Finland. 289-292.

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 293-298. <PDF>

 • M. Lisiewska, M. Szmid: Przewodnik grzyboznawczy (B. Gumińska). 293-294.
 • Wirkungsmechanismen von Herbiziden und synthetischen Wachstumsregulatoren. Zbiór referatów pod red. H. R. Schüttego (J. Achremowicz). 294.
 • G. R. Arnold, K. Berger, M. Herrmann, W. Herrmann, H. Kreisel, A. Pilát, A. Skirgiełło, M. Svrček: Mykologisches Wörterbuch (W. Wojewoda). 294-295.
 • L. Ryvarden: The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1. Albatrellus — Incrustoporia, vol. 2. Inonotus — Tyromyces (W. Wojewoda). 295-296.
 • D. Jordanov, S. G. Vanev, V. I. Fakirowa: G'bite v B'łgarija. Opredelitel na naj-razprostranenite jadlivi i otrovni g'bi. (W. Wojewoda)    296-297.
 • S. T. Chang, W. A. Hayes i inni: The Biology and Cultivation of Edible Mushrooms (W. Wojewoda). 297-298.
 • B. A. Jurcew (red.): Arkticzeskaja fłoristiczeskaja obłast'. (J. Kornaś). 298.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1980 24(4): 299. <PDF>

 • Międzynarodowa konferencja pod patronatem Francuskiego Towarzystwa Botanicznego, poświęcona eksperymentalnej embriogenezieu roślin nasiennych (M. Monnier, M. Thomas, tłumaczył: M. Ryczkowski). 299.