POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 26 (1982): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 26, 1-2

Artykuły - Articles

 • K. Zarzycki:
  Jan Futák (1914—1980).
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 3-6. <PDF>

 • J. Sarosiek:
  Pamięci Norberta Wiśniewskiego (1927—1976). -
  In memory of Norbert Wiśniewski (1927—1976).
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 7-10. <PDF>

 • B. Górska:
  Udział grzybów mikroskopowych w rozkładzie ściółki. -
  Role of microscopic fungi in the decomposition of the litter.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 11-18. <PDF>

 • K. Niemirowicz-Szczytt:
  Apomiksja w rodzinie różowatych. -
  Apomixis in Rosaceae family.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 19-28. <PDF>

 • A. Wojciechowski:
  Syndrom C4 na tle rozwoju ontogenetycznego. -
  C4 syndrome on the ontogenetic background.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 29-50. <PDF>

 • A. Grzelińska:
  Lektyny roślinne. -
  Plant lectins.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 51-60. <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1982 26(1-2): 61-75. <PDF>

  Recenzje -  Reviews

 • H. Bechtel, P. Cribb, E. Launert: Orchideenatlas. (K. Szczepanek). 61
 • L. Brauner, F. Bukatsch: Das kleine pflanzenphysiology Praktikum. (Z. Miszalski). 62.
 • Proceedings in Life Sciences. Plant Growth Substances 1979, ed. F. Skoog. (Z. Piskornik). 62-63.
 • J. Klán, B. Vančura: Grzyby. (W. Wojewoda). 63-65.
 • J. Kohlmeyer, E. Kohlmeyer: Marine mycology. (W. Wojewoda). 65.
 • H. Ettl: Grundriss der algemeinen Algologie. (J. Siemińska). 65-66.
 • L. J. Fritschen, L. W. Gay: Environmental instrumentation. (A. Medwecka-Kornaś). 66-67.
 • Progress in Botany-Fortschritte der Botanik. Bd. 42. Ed. H. Ellenberg, K. Esser, K. Kubitzky, E. Schnepf, H. Ziegler. (J. Kornaś). 67.
 • R. Geesink, A. J. M. Leewuenberg, C. E. Ridsdale, J. F. Veldkamp: Thonner's analytical key to the families of fłowering plants. (J. Kornaś). 67-68.
 • C. B. Osmond, O. Bjórkman, D. J. Anderson: Physiological Processes in Plant Ecology. (J. Kornaś). 68.
 • B. Haller, W. Probst: Botanische Exkursionen. (J. Kornaś). 68-69.
 • T. Smitinand, K. Larsen (eds.): Flora of Thailand. (J. Kornaś). 69.
 • R. Tüxen: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschland. (J. Kornaś). 69.
 • S. Kurata, T. Nakaike (eds.): Illustrations of Pteridophytes of Japan. (J. Kornaś). 70.
 • A. Skirgiełło, M. Zadara: Mucolares-Pleśniakowce; M. Ławrynowicz: Endogonales-Kłębiankowe. (B. Gumińska). 70-71.
 • R. M. Galač'jan: Vozbuditel bakterial'nych opucholej kak stimuljatory rostarastenij. (J. S. Knypl). 71-72.
 • H. E. Street (ed): Plant Tissue and Cell Culture. (J. S. Knypl). 72-73.
 • Fizjologia roślin sadowniczych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Leszka S. Jankiewicza (J. Myczkowski). 73-74.
 • A. Aboliń, I. Giemste i in.: Poczwy i rastitielnost prirodnego riezierwata Mortizała. (R. Plackowski). 74.
 • F. K. Tichomirow: Botanika. (J. Mowszowicz). 74-75.

  Sprawozdania - Reports

 • V Międzynarodowe Sympozjum Paleoetnobotaniki (Halle 9-16 VII 1980) (R. Kosina). 77-81.

  Komunikaty - Notices.  83

.
Vol. 26, 3

Artykuły - Articles

 • W. Truszkowska:
  Prof. dr Andrzej Nespiak (1921—1981).
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 87-90. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Twórczość naukowa Bogumiła Pawłowskiego i jej źródła. -
  The scientific production of Bogumił Pawłowski and its sources.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 91-96. <PDF>

 • D. Kubowicz:
  Współczesne poglądy na temat roli cytokinin w translacji. -
  Current opinions on the role of cytokinins in the translation.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 97-108. <PDF>

 • W. Rudnicka-Stema, M. Wyrzykiewicz:
  Czy konkrecje krzemionkowe mogą być przydatne w taksonomii karpologicznej traw. -
  Silica concretions — a new trait in carpological taxonomy of grasses.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 109-116. <PDF>

 • J. Zakrzewski:
  Rola fitohormonów w ksylogenezie. -
  The role of phytohormones in xylogenesis.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 117-132. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 133-150. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Profil i problematyka "Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów". -
  The profile and problems of the Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections.  
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 133-135.

 • A. Doroszewska:
  Paulownia tomentosa Steud. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. -
  Paulownia tomentosa Steud. in the Botanical Garden of the Warszawa University.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 135-140.

 • M. Lankosz-Mróz:
  Dział genetyczny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. -
  The genetical section in the Botanical Garden of the Jagiellonian University. 
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 140-145.

 • A. Łukasiewicz:
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego działalność. -
  The Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań and its activity.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 145-150.

  Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 151-156. <PDF>

 • Michael E., Hennig B., Kreisel H.: Handbuch für Pilzfreunde Vierter Band. (B. Gumińska). 151-152.
 • F. Weberling: Morphologie der Blüten und der Blütenstände. (J. Kornaś). 152.
 • N. C. W. Beadle: The Vegetation of Australia. (J. Kornaś). 152-153.
 • Nitrogen Assimilation of Plants. Proceedings, of a Symposium held at Long Ashton Research Station University of Bristol, 10-22 September 1977. Ed. by J. Hewitt and C, V. Cutting. (B. Wojtuń). 153-154.
 • V. P. Deeva: Retardanty - reguljatory rosta rastenij. (J. S. Knypl). 154-155.
 • A. Rieth: Xanthophyceae II, Vaucheriales. (K. Starmach). 155-156.
 • E. Wimba, G. Abele, Ł. Tabaka i in.: Chorologija flory łatwiskoj SSR. (R. Plackowski). 156.

  Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1982 26(3): 157-160. <PDF>

 • Konferencja botaników północnoamerykańskich BOTANY 80. (M. Guzikowa). 157-159.
 • XIII Międzynarodowy Kongres Botaniczny. (Z. Starck). 160.

.
Vol. 26, 4

Artykuły - Articles

 • Z. Michno-Zatorska:
  Prof. dr Wanda Zabłocka (1900—1978).
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 163-166. <PDF>

 • Z. Michno-Zatorska:
  Prof. dr Jan Wojciech Zabłocki (1894—1978).
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 167-170. <PDF>

 • B. Czeczuga:
  Badania barwników fikobiliproteinowych u glonów. -
  Investigations on the phycobiliprotein dyes of algae.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 171-186. <PDF>

 • S. Grzesiuk, K. Kulka:
  Zasady formowania się nasion roślin okrytozalążkowych. -
  The principles of seed formation in the angiosperms.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 187-204. <PDF>

 • J. Plit:
  Weryfikacja koncepcji geobotanicznego podziału Polski. -
  Verifications of the concept of a geobotanical division of Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 205-218. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 219-236. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Kryteria lokalizacji działów botanicznych w nowo powstających ogrodach botanicznych. -
  Criteria for localisation of botanical sections in newly founded botanical gardens.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 219-221.

 • W. Wójtowicz:
  Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków krzewów azjatyckich w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. -
  Phenological observations of some chosen Asiatic shrub species under the conditions, of the A. Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 221-225.

 • J. Tumjłowicz:
  Arboretum Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie i jego działalność. -
  The Arboretum of the Experimental Station in Rogów of the Warsaw Agricultural University and its activity.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 226-229.

 • J. Kozłowski:
  Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu. -
  Garden of Medicinal Plants of the Institute of Galenics Industry.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 230-232.

 • A. Łukasiewicz:
  Prawdziwość oznaczeń roślin w ogrodach botanicznych. -
  Correctness of plant identification in botanical gardens.
  Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 233-235.

  Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 237-244. <PDF>

 • S. Kurata, T. Nakaike (eds.): Illustration of Pteridophytes of Japan. vol. 2. (J. Kornaś). 237.
 • S. J. Casper, H. D. Krausch: Pteridophyta und Anthophyta. 2 Teil. (J. Kornaś). 237.
 • F. Jacob, E. Jäger, E. Ohmann: Kompendium der Botanik. (Z. Miszalski). 237-238.
 • W. Rauh przy współpracy H. Lehmanna: Bromelien (K. Szczepanek). 238-239.
 • Ochrana i kultivirovanie orchidei. Tezy Wszechzwiązkowego Sympozjum (18—20 marca 1980 r.) pod redakcją V. Roost. (J. Sarosiek). 239-240.
 • M. Morcombe: Australia's Wildflowers. (M. Czekalski). 240-241.
 • F. de Diego Calonge: Setas (Hongos). (J. Mowszowicz). 241.
 • D. Jordanów, S. Wanew, W. Fakirowa: Grzyby Bułgarii. (J. Mowszowicz). 241
 • A. Smirnow: Mir rastienij. (J. Mowszowicz). 241.
 • M. Lhotská, A. Chrtková: Karpologie a diasporologie československých zástupců celedi Fabaceae. (K. Latowski). 241-243.
 • A, Sjödin: Index to distribution maps of bryophytes 1887—1975. (R. Ochyra). 243.
 • Å. Jaeger, F. W. Sauerback: Genera et species muscorum systematicae disposita seu Adumbratio florae muscorum totius orbis terrarum accedunt Musci cleistocarpi et Enumeratio Fissidentacearum. (R. Ochyra). 243-244.
 • L. N. Bell: Energetika fotosintezirujuszczej rastitielnoj klietki. (J. Poskuta). 244.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1982 26(4): 245-246. <PDF>

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji Embriologów Roślin. (F. Młodzianowski). 245-246.
 • Piąta Międzynarodowa Konferencja Palynologiczna — Cambridge 1980. (E. Turnau).

  Komunikaty - Notices

 • III Międzynarodowy Kongies Ekologii INTECOL 82. (P. Trojan). 247.