POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 27 (1983): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 27, 1

Artykuły - Articles

 • L. Hausbrandt:
  Prof. dr hab. Aniela Kozłowska (1898—1981).
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 3-8. <PDF>

 • W. Kurtz:
  Prof. dr hab. Mikołaj Kostyniuk.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 9-10. <PDF>

 • A. Joachimiak:
  Metody różnicowego barwienia chromosomów. -
  Methods of differential chromosome staining.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 11-30. <PDF>

 • R. Ochyra:
  Mszaki synantropijne. -
  Synanthropic bryophytes.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 31-44. <PDF>

 • W. Grębecka:
  Z dziejów nauczania botaniki na wszechnicy wileńskiej (1781—1831). -
  The teaching of the botany in University of Vilno in 1781—1831 years.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 45-56. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 57-75. <PDF>

 • A. Łobarzewska:
  Najmniejszy Ogród Botaniczny w Polsce — Alpinarium ZOPiZN PAN w Zakopanem. -
  The rock garden at Zakopane supervised by the Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences — the smallest botanical garden in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 57-60.

 • M. Świeboda, A. Kalemba:
  Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie za pomocą testu biologicznego. -
  Biological test carried out in order to estimate the degree of air pollution in the Botanical Garden of the J. U., Cracow.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 60-67.

 • A. Łukasiewicz, M. Górska-Zajączkowska:
  Fenologiczne pory roku w Poznaniu w latach 1968—1979. -
  Fenological seasons in Poznań in the years 1968—1979.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 67-75.

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 77-86. <PDF>
 • H. Kinzel, R. Albert, W. H. O. Ernst, A. Hohenester, E. Kusel-Fetzmann, M. Weber: Planzenökologie und Mineralstoffwechsel. (K. Szczepanek). 77.
 • K. Wells, E. K. Wells: Basidium and Basidiocarp: Evolution, Cytology, Function and Development. (B. Gumińska). 77-78.
 • C. B. Wolfe, Jr.: Austroboletus and Tylopilus subg. Porphyrellus with Emphasis of North American Taxa. (M. Z. Szczepka). 78-79.
 • H. Engel, A. Dermek, R. Watling: Rauhstielröhrlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. (M. Z. Szczepka). 79-81.
 • P. Trojan: Homeostaza ekosystemów. (W. Widera). 81-82.
 • J. Mowszowicz: Pospolite rośliny naczyniowe Polski. (C. Pacyniak). 82-83.
 • G. Abelie, W. Wimba, G. Klawinija: Chorologija flory łatwiskoj SSR. (R. Plackowski). 83.
 • R. M. Dähncke, S. M. Dähncke: 700 Pilze in Farbfotos. (W. Wojewoda). 83-84.
 • W. Larcher: Physiological Plant Ecology. (J. Kornaś). 84-85.
 • Progress in Botany — Fortschritte der Botanik. Bd. 43. (J. Kornaś). 85.
 • H. Senger (wyd.): The blue light syndrome. (J. Zurzycki). 85-86.
 • J. Reinert (wyd.): Chloroplasts. (J. Zurzycki). 86.

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1983 27(1): 87-89. <PDF>

 • VII Międzynarodowe Sympozjum: Zapłodnienie i embriogeneza u roślin zalążkowych. (R. Śnieżko).

.
Vol. 27, 2

Artykuły - Articles

 • H. Tokarz:
  Mgr inż. Helena Tumiłowicz 1898—1981.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 93-96. <PDF>

 • H. Tokarz:
  Mgr inż. Stefania Figlarowicz 1911—1981.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 97-98. <PDF>

 • H. Rybicka:
  Organiczne związki azotowe w soku płaczu roślin okrytozalążkowych (Angiospermae). -
  Organic nitrogen compounds in the weeping sap of gymnospermous plant roots.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 99-110. <PDF>

 • M. Saniewski:
  Kwas jasmonowy i jego ester metylowy — regulatory wzrostu i rozwoju roślin? -
  Jasmonic acid and its methyl ester — growth and development regulators in plants?
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 111-120. <PDF>

 • W. Żelawski, W. Galiński:
  Termodynamiczne aspekty ontogenezy roślin. -
  Thermodynamics aspects of the ontogenesis in plant.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 121-130. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 131-156. <PDF>

 • M. Górska-Zajączkowska:
  Rytmika rozwojowa Kolkwitzia amabilis Graebn. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. -
  The rythm of the developments Kolkwitzia amabilis in the Botanical Garden of the Mickiewicz University in Poznań.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 131-135.

 • A. Łukasiewicz:
  Kulturalno-wychowawcza rola ogrodów botanicznych w Polsce. -
  Cultural and educational functions of botanic gardens in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 135-140.

 • K. Kozak:
  Charakterystyka Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jego działalność. -
  Character of the University Botanical Garden in Lublin and its activity.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 140-144.

 • A. Doroszewska:
  Jubileusz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Cambridge. -
  Jubilee of University Botanic Garden in Cambridge.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 144-147.

 • A. Łukasiewicz:
  Program nowoczesnego ogrodu botanicznego w ujęciu H. Teuschera — twórcy Ogrodu Botanicznego w Montrealu (na podstawie pracy: "Program for an Ideal Botanical Garden" — Montreal 1940). -
  Program for a modern Botanical Garden in the view of H. Teuscher — the founder of the Botanical Garden in Montreal (on the basis of Teuscher paper: Program for an Ideal Botanical Garden — Montreal 1940).
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 147-156.

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 157-170. <PDF>
 • P. C. Miller (ed.): Resource use by chapparal and a matorral — a comparison of vegetation function in two mediterranean type ecosystems. (J. Kornaś). 157.
 • H. Janetschek (Hrsg): Ökologische Feldmethoden. (J. Kornaś). 158.
 • M. Gibbs, E. Latzko (wyd.) Photosynthesis II. Photosynthetic carbon metabolism and related processes. Vol. 6. Encyclopedia of Plant Physiology, New Series. (J. Zurzycki). 158.
 • E.A.Bell, B. V. Charlwood (wyd.) Secondary plant products. Vol. 8 Encyclopedia of Plant Physiology, New Series. (K. Zurzycki). 159.
 • J. MacMillan (wyd.) Hormonal regulation of development I. Molecular aspects of plant hormones. Vol. 9. Encyclopedia of Plant Physiology, New Series. (J. Zurzycki). 159.
 • V. Y. Alexandrov: Cells, molecules and temperature. Ecological studies. (J. Zurzycki). 159-160.
 • P. E. Pilet (wyd.): Plant growth regulation. (J. Zurzycki). 160.
 • W. Franke: Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewächse der gemäßigten Breiten, Subtropen und Tropen. (R. Kosina). 160-161.
 • Z. P. Pauševa: Praktikum po citologii rastenij. (R. Kosina). 161-163.
 • W. Nitzsche, G. Wenzel: Haploids in plant breeding. (R. Kosina). 163-164.
 • P. A. Gandiljan: Opredelitel' pšenicy, égilopsa, rži i jačmenja. (R. Kosina). 164-165.
 • J. Landwehr przy współpracy S. R. Gradsteina i H. M. van Melicka: Atlas van de Nederlandse Levermossen. (R. Ochyra). 165-166.
 • H. A. Miller, H. O. Whittier, B. A. Whittier: Prodromus florae muscorum Polynesiae with a key to genera. (R. Ochyra). 166-167.
 • E. N. Kondratiuk, V. P. Tarabrin, V. L Bakłanov, R. Ł Burda, A. L Charchota: Promyslennaja botanika. (J. Oleksyn). 167-168.
 • K. Starmach: Chrysophyta I. Chrysophyceae — Złotowiciowce (oraz zooflagellata wolnożyjące) Flora słodkowodna Polski tom 5. (W. Kowalski). 168-169.

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1983 27(2): 171-. <PDF>

 • Sympozjum dotyczące fotosyntezy u drzew owocujących. (Z. Starck). 171-172.

.
Vol. 27, 3

Artykuły - Articles

 • W. Wojewoda:
  Bolesław Namysłowski (1882—1929) jako mikolog. W stulecie urodzin. - Bolesław Namysłowski (1882—1929) as mycologist — centenary of his brith.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 177-179. <PDF> 

 • A.Rennert:
  Crown-gall — doświadczalny model nowotworu. Pochodzenie raka. -
  Crown-gall — an experimental model of neoplasm. Genesis of the tumour.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 181-198. <PDF>

 • B. Wojciechowska:
  O twardości nasion. -
  On the hardness of seeds.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 199-212. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • R. Kamiński, S. Sławiński:
  Obserwacje nad uprawą Victoria cruziana d'Orb. w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. -
  Observation on cultivating of Victoria cruziana d'Orb. in Botanical Gar­den of Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 213-214. <PDF>

 • M. Tokarski, A. Węgłowski:
  Krzewy wrzosowate w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. -
  Shrubs of the family Ericaceae in the Botanical Garden of Wrocław University.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 215-221. <PDF>

 • M. Stuchlik-Szczepańska, E. Oleszak:
  Groby botaników zasłużonych dla Ogrodu Botanicznego UJ na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. -
  Graves of botanists immerited for Botanical Garden of the Jagiellonian University in Cracow — in the Rakowicki Graveyard in Cracow.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 223-230. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1983 27(3): 231-236. <PDF>
 • J.Szujkó-Lacza (red.): The flora of the Hortobágy National Park. (B. Zemanek). 231-232.
 • H. R. Shütte: Biosynthese niedermolekularer Naturstoffe. (S. Więckowski). 232.
 • H. Ellenberg: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. (J. Kornaś). 232-233.
 • W. Odzuck: Umweltbelastungen — belastete Ökosysteme. (J. Kornaś). 233.
 • L. van der Pijl: Principles of dispersal in higher plants. (J. Kornaś). 233-234.
 • D. C. West, H. H. Shugart, D. B. Botkin (eds.): Forest succession — concepts and application. (J. Kornaś). 234.
 • R. L. Burgess, D. M. Sharpe (eds.): Forest island dynamics in man-dominated landscapes. (J. Kornaś). 234-235.
 • C. Jeffrey: An introduction to plant taxonomy. (J. Kornaś). 235.
 • F. H. Meyer: Baume in der Stadt. (Z. Miszalski). 235-236.

.
Vol. 27, 4

Artykuły - Articles
 • A. Woźny, U. Nowak, M. Zenkteler:
  Doc. dr hab. Fortunat Młodzianowski (1929—1982).
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 241-243. <PDF>

 • R. Siwecki:
  Prof. dr Theodore Thomas Kozlowski — zagraniczny członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego. - Prof. dr. Theodore Thomas Kozlowski — an honorary member of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 245-248. <PDF>

 • W. Wojewoda:
  Problem pochodzenia grzyba Wawelia regia Namysłowski. -
  Critical note on the geographic locality on the fungus Wawelia regia Namysłowski.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 249-252. <PDF>

 • A. Tukiendorf:
  Rola miedzi w niektórych procesach metabolicznych roślin. -
  The presence of copper and some of its functions in plants.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 253-263. <PDF>

 • G. J. Magiera:
  Problematyka badawcza stacji terenowych w Finlandii. -
  Research problems at field stations in Finland.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 265-270. <PDF>

 • M. Czarnowski:
  Promieniowanie fotosyntetycznie czynne. -
  Photosynthetically Active Radiation.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 272-288. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • A. Łukasiewicz:
  VIII Dendrologiczny Kongres Krajów Socjalistycznych w Tbilisi w dniach 27 V — 3 VI 1982 roku. -
  VIII-th Dendrological Congress of Socialist Countries in Tbilisi — May 27 — June 3, 1982.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 289-294. <PDF>

 • A. Doroszewska, A. Piekiełko-Zemanek, B. Zemanek:
  Wznowienie prac nad słownikiem nazw polskich roślin obcego pochodzenia. -
  Resumed works on vocabulary of Polish names of plants of foreign origin.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 295-298. <PDF>

 • M. Czekalski: 
  Rozmnażanie generatywne różaneczników w  Ogrodzie Botanicznym w Rydze. -
  The rhododendrons generative propagation in Botanical Garden in Riga.
  Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 299-302. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1983 27(4): 303-314. <PDF>
 • M. Schubert: Mehr Blumenfreude durch Hydrokultur. (B. Prędota). 303
 • J. J. Engel: A Taxonomic and Phytogeographic Study of Brunswick Peninsula. (R. Ochyra). 303
 • R. E. Longton, M. W. Holdgate: The South Sandwich Islands: IV. Botany. (R. Ochyra). 304
 • W. C. Steere: The Mosses of Arctic Alaska. (R. Ochyra). 305
 • Åke Sjödin: Index to distribution maps of bryophytes 1887—1975. II. Hepatice. (R. Ochyra). 306
 • W. Kramer: Tortula Hedw. sect. Rurales. De Not. (Pottiaaceae, Musci) in der östlichen Holarktis. (R. Ochyra). 307
 • H. Romagnesi, G. Gilles: Les Rhodophylles des forêts côtières du Gabon et de la Côte d'Ivoire. (W. Wojewoda). 308
 • W. Julich, J. A. Stalpers: The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. (W. Wojewoda). 309
 • M. Śaraj: Belovežskaja Pušča (album). (W. Mieńko). 309
 • M. Grandtner (wyd.): Études écologiques. (D. Mieńko). 310
 • L. Cranwell: Botanika Aucklandu. (K. Wodzicki). 311
 • W. A. Poddubnaja-Arnoldi: Charakteristika sjemiejstw pokrytosjemiennych rastenij po citoembriłogiczeskim priznakam. (R. Czapik). 311
 • R. S. Baldwin: The Fungus Fighters, Two Women Scientists and Their Discovery. (B. Ginko). 312
 • Wodorosli, griby i liszajniki juga Sibiri. Akademia Nauk SSSR. (S. Sokół). 313
 • V. Csapody and I. Tóth: A Colour Atlas of Flowering Trees and Shrubs. (M. Czarnowski). 314