POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 29 (1985): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 29, 1

Artykuły - Articles

 • S. Więckowski:
  Prof. dr Jan Zurzycki (wspomnienie pośmiertne). - Prof. dr Jan Zurzycki.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 3-6. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Nowe osiągnięcia geografii roślin. -
  Recent achievements in plant geography.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 7-18. <PDF>

 • L. Frey:
  Endosperma płynna jako cecha w systematyce traw. -
  Liquid endosperm as a character in grass taxonomy.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 19-24. <PDF>

 • E. Wcisło-Luraniec:
  Zastosowanie metody chemotaksonomicznej w paleobotanice. -
  The chemotaxonomic method in palaeobotany.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 25-28. <PDF>

 • S. Pietkiewicz:
  Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin. -
  Test analysis of the plant growth.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 29-42. <PDF>

 • W. W. Kowalski:
  Stan rozpoznania fykoflory torfowisk wysokich Polski. -
  Present state of knowledge of the phycoflora on up-land peak bag in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 43-48. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • A. Kałuża:
  Próby ukorzenienia łanowca sterczącego (Genista horrida DC). -
  Attempts at rooting by Genista horrida DC.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 40-50. <PDF>

 • K. Ziemba:
  Dział Biologii i Morfologii Roślin w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. -
  Plant biology and morphology division in Botanical Garden of Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 51-54. <PDF>

 • A.Doroszewska:
  Rdest żyworodny (Polygonum viviparum L.) i jego rozwój w Ogrodzie Botanicznym UW. -
  Polygonum viviparum L. and his development in Botanical Garden in Warsaw University.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 55-58. <PDF>

 • A. Piekiełko-Zemanek:
  Zbiory muzealne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. -
  Museum assemblage of Botanical Garden of the Jagiellonian University in Kraków.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 59-68. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 69-78. <PDF>
 • K. H. Kreeb: Vegetationskunde. (K. Zarzycki). 69
 • Z. Naveh, A. S. Lieberman: Landscape ecology — theory and application. (J. Kornaś). 69
 • The Penguin Dictionary of Botany. Editors: S. Blackmore, E. Tootill. (J. Kornaś). 70
 • Progress in Botany — Fortschritte der Botanik. Vol. 45. Editors: K. Esser, K. Kubitzki, M. Runge, E. Schnepf, H. Ziegler. (J. Kornaś). 70
 • F. White: UNESCO (AETFAT) UNSO vegetation map of Africa 1:5000000. (J. Kornaś). 70
 • North Sea Dynamics. Editors: J. Sundermann, W. Lenz. (J. Siemińska). 71
 • W. J. H. Kunicki-Goldfinger: Życie bakterii. (M. Polański). 73
 • G. Mitten: Musci Austro-Americani, sive Enumeratio Muscorum omnium Austro-Americanorum Auctori hucusque cognitorum. (R, Ochyra). 73
 • R. E. Magill: Flora of Southern Africa. Bryophyta. Part I. Mosses. Fascile I. Sphagnaceae — Grimmiaceae. (R. Ochyra). 74
 • D. G. Catcheside: Mosses of South Australia. (R. Ochyra). 75
 • M. R. Crosby, R. E. Magill: A Dictionary of Mosses. (R. Ochyra). 76
 • A. J. E. Smith: Bryophyte Ecology. (K. Karczmarz). 77
 • J. Maschke: Moose als Bioindikatoren von Schwermetall-Immissionen. (K. Karczmarz). 77

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 79-80. <PDF>

 • Sympozjum mongolskie 29 VIII —2 IX 1983, Halle (Saale) NRD (A. Pacyna).

.
Vol. 29, 2

Artykuły - Articles
 • Z. Mirek:
  Pro memoria Wilibald S. J. G. Besser (1784—1842) w 200 rocznicę urodzin. - Pro memoria Wilibald S. J. G. Besser (1784—1842). On the occasion of the two hundredth anniversary of his birth.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 83-84. <PDF>
 • E. Kuta, L. Przywara:
  Badania cytologiczne nad mszakami. I.  -
  Cytological investigation on bryophytes. 1.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 85-98. <PDF>

 • W. Żelawski:
  Starzenie organizmu roślinnego. Część I. Podstawy teoretyczne. -
  Senescence in plant organisms. Part I. Theoretical background.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 99-110. <PDF>

 • S. Pietkiewicz:
  Metodyka prac doświadczalnych i technika obliczeń we wskaźnikowej analizie wzrostu roślin. -
  The methodology of experimental studies in indicatory analysis of plant growth and the calculation techniques used in it.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 111-125. <PDF>

 • M. Michniewicz:
  Rola regulatorów wzrostu we wzajemnym oddziaływaniu rośliny gospodarza i drobnoustrojów patogenicznych. -
  Role of growth regulators in host-pathogen relationships.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 127-136. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • A. Łukasiewicz:
  Rola ogrodów botanicznych i arboretów w ochronie gatunków rzadkich i ginących. -
  The role of botanic gardens and arboretas in the conservation of rare and threatened plant species.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 137-151. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Rytmika rozwojowa Parrotia persica (DC.) C. A. Mey w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. -
  Rhytmics developmental of Parrotia persica (DC.) C. A. Mey in condition o A. Mickiewicz University in Poznań.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 153-162. <PDF>

 • A. Chodun:
  Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch — Dabecja kantabryjska. -
  Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch — Irish heath.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 163-166. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 167-172. <PDF>
 • W. Gottschalk, G. Wolff: Induced mutations in plant breeding. (E. Pogan). 167
 • Experimental Embriology of Vascular Plants. Ed.: B. M. Johri. (E. Pogan). 167
 • Heterosis, Reappraisal of theory and practise. Ed.: R. Frankel, (E. Pogan). 168
 • Encyclopedia of Plant Physiology. (red. A. Pirson i M. H. Zimmermann). (S. Więckowski). 168
 • L. Rensing, R. Hardeland, M. Runge, G. Galling: Allgemeine Biologie. (Z. Mirek). 170
 • K. Müntz: Stickstoffmetabolismus der Pflanzen. (M. Polański, J. Wroński). 171
 • W. T. Stearn, P. H. Davis: Peonies of Greece — a taxonomic and historical survey ofthegenus Paeonia in Greece. (J. Kornaś). 171
 • H. Walter, S. W. Breckle: Ökologie der Erde. (J. Kornaś). 172

Komunikat -  Notices
Wiadomości Botaniczne 1985 29(2): 173. <PDF>

 • Apel Komitetu Botaniki Polskiej Akademii Nauk. 

.
Vol. 29, 3

Artykuły - Articles

 • M.  Ławrynowicz:
  Profesor Jakub  Mowszowicz (1901—1983) — in memoriam.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 179-183. <PDF>

 • H. i Z. Mirkowie:
  Profesor Max Welten (1904—1984).
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 185-187. <PDF>

 • E. Kuta, L. Przywara:
  Badania cytologiczne nad mszakami. II. -
  Cytological iiwestigation on bryophytes. II.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 189-199. <PDF>

 • W. Żelawski:
  Starzenie organizmu roślinnego. Część II. Zagadnienia szczegółowe. -
  Senescence in plant organisms. Part II. Detailed problems.
  [po str. 208 portrety botaników polskich: Marian Raciborski i Bolesław Kotula]
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 201-212. <PDF>

 • S. Godzik, P. Poborski, J. Szdzuj:
  Usuwanie zanieczyszczeń powietrza przez rośliny. -
  Removal of air contamination by plants.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 213-227. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • W. Fałtynowicz, J. Picińska, J. Szmeja:
  Projektowany Nadmorski Ogród Botaniczny w Trójmieście. -
  The projected Seaside Botanical Garden in the Gdynia.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 229-232. <PDF>

 • M. Franszczak-Być, M. Petrowicz:
  Obserwacje nad rozwojem w uprawie niektórych przedstawicieli flory polskiej na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. -
  Observations on development of some Polish flora representatives in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 233-240. <PDF>233

 • L. Stanowska, T. Stanowski:
  Nikicki Ogród Botaniczny — zielona skarbnica Krymu. -
  Botanical Garden Nikita — the green treasury of Crimea.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 241-245. <PDF>

 • B.  Witkowska, E.  Krawczyk: 
  Charakterystyka Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. -
  Characteristic of the Botanical Garden in Zabrze.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 247-251. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 253-264. <PDF>
 • A. Noirfalise: Forets et stations forestieres en Belgique. (J. Kornaś). 253
 • J. Kadłubowska: Chlorophyta VIII, Conjugatophyceae I, Zygnemales. (J. Siemińska). 253
 • K. Starmach: Chrysophyceae und Haptophyceae. (J. Siemińska). 254
 • W. Cullmann, E. Götz, G. Gröner: Kakteen. Kultur. (K. Szczepanek). 255
 • D. Fijałkowski, M. Kseniak: Parki wiejskie Lubelszczyzny. (J. Mowszowicz). 256
 • J. Röth: Orchideen. (K. Kukułczanka). 257
 • F. K. Fong (wyd.): Light reaction path of photosynthesis — Molecular biology, biochemistry and biophysics. (J. Zurzycki). 258
 • B. Parthier, D. Boulter (wyd.): Nucleic acids and proteins in plant II. (J. Zurzycki). 259
 • T. Baroni: A Revision of the Genus Rhodocybe Maire (Agaricales). (W. Wojewoda). 259
 • E. Horak: Entoloma (Agaricales) in Indomalaya and Australasia. (W. Wojewoda). 260
 • J. Mowszowicz: Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. (K. Czyżewska). 260
 • J. Kuthan, F. Kotlaba: Makromyzeten des Nationalparkes Ropotamo in Bulgarien. (M. Szczepka). 261
 • M. J. Zerova, P. E. Sosin, L. G. Rożenko: Viznacnik gribiv Ukraini. (M. Szczepka). 261
 • H. Walter: Vegetation and Klimazonen. Grundriß der globalen Ökologie. (T. Kalicki). 263

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1985 29(3): 265-270. <PDF>

 • II Ogólnopolska Konferencja Embriologów Roślin, 17—19 IX 1984 Kraków. (R. Śnieżko). 265
 • Letnia Szkoła Geobotaniczna w Wólce nad Bugiem. (J. K. Kurowski). 267
 • Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego 25 i 26 września 1984 r. w Turoszowie. (E. Wcisło-Luraniec). 269

.
Vol. 29, 4

Artykuły - Articles

 • A. Sadowska:
  Docent dr hab. Anna Stachurska (1902—1984).
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 275-277. <PDF>

 • J. Bystrek:
  Prof. dr Józef Motyka (1900—1984).
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 279-283. <PDF>

 • T. Staszewski:
  Emisja siarkowodoru przez rośliny jako mechanizm obronny przed nadmiarem związków siarki w środowisku. -
  H2S emission by the plants as protection mechanism against too high SO2 level in the environment.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 285-296. <PDF>

 • A. Rzepka:
  Relacje troficzne między gametofitem a sporofitem mchów. -
  Trophic relations between gametophyte and sporophyte of mosses.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 297-309. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • L. Awzan, K. Węglarski:
  Szklarnia arktyczna Ogrodu Botanicznego w Kopenhadze. -
  The Arctic Greenhouse in the Botanical Garden in Copenhagen.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 311-314. <PDF>

 • L. Awzan, K. Węglarski:
  XV Konferencja Ogrodów Botanicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Dreźnie w dniach 8 VI —11 VI 1983. -
  The XVth Conference of Botanic Gardens of German Democratic Republic, Dresden, 8 VI —11 VI 1983.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 315-316. <PDF>

 • L. Awzan, K. Węglarski:
  Ogród Botaniczny Berlin—Daniem — kierunki badań naukowych i kolekcje roślinne. -
  Botanical Garden Berlin-Dahlem — scientific activities and plant collections.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 317-321. <PDF>

 • M. Górska-Zajączkowska, A. Łukasiewicz:
  Jubileuszowa konferencja ogrodów botanicznych w CSRS. -
  Jubilee Conference of Botanical Gardens of CSRS.
  Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 323-327. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 329-336. <PDF>
 • R. M. T. Dahlgren, H. T. Clifford, P. F. Yeo: The families of the monocotyledons — structure, evolution, and taxonomy. (J. Kornaś). 329
 • W. Grodziński, J. Weiner, P. F. Maycock (eds.): Forest ecosystems in industrial regions. (J. Kornaś). 320
 • W. C. Taylor: Arkansas ferns and fern allies: a guide to identification and distribution. (J. Kornaś). 331
 • Encyclopedia of Plant Physiology, New Series, A. Pirsoni M. H. Zimmermann (red.). Tom 10. (S. Więckowski). 331
 • Encyclopedia of Plant Physiology, New Series, A. Pirson i M. H. Zimmermann (red.). Tom 12B. (S. Więckowski). 332
 • Blue Light Eftects in Biological Systems, Horst Senger (red.). (S. Więckowski). 333
 • Rodkiewicz: Embriologia roślin nagozalążkowych. (R. Czapik). 333
 • M.Ch.Ćajlachian,R.G.Butenko,O.N.Kulaeva,V.I.Kefeli,N.P.Aksenova: Terminologija rosta i razvitija vyssich rastenij. (J. S. Knypl). 334
 • A. A. Ałdaszew: Akonity. (H. Klama). 335
 • K. Rucker: Pflanzen im Haus. (W. Starzecki). 335

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1985 29(4): 337-338. <PDF>

 • Konferencja mongolska '84, 10—14 wrzesień, Bratysława. (A. Pacyna).