POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 30 (1986): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 30, 1

Artykuły - Articles
 • S. Kohlmünzer, B. Dohnal, B. Rozkrutowa:
  Doc. dr Jadwiga Halina Supniewska (1913-1984).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 3-5. <PDF>

 • E. Wcisło-Luraniec:
  120 rocznica urodzin Profesora Mariana Raciborskiego. -
  On the occasion of 120th birthday of Professor Marian Raciborski.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 7-8. <PDF>

 • I. Sińska:
  Poliaminy jako regulatory wzrostu i rozwoju roślin. -
  Polyamines as regulators of plant growth and development.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 9-24. <PDF>

 • J. B. Faliński:
  Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu
  wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. Część I. -
  Vegetation succession on abandonend farmland as a dynamics manifestation of ecosystem liberal of long continuance anthropopression. Part I.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 25-49. <PDF>

 • J. Ćmak:
  Badania botaniczne na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w XXXV-lecie
  jego istnienia. -
  Botanical studies in the Świętokrzyski National Park — XXXV years after its formation.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 51-58. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • A. Doroszewska:
  Współpraca Ogrodów Botanicznych z Komitetem Ochrony Roślin Ginących
  (TPC IUCN). -
  Cooperation of Botanical Gardens with Threatened Plants Committee (TPC IUNC).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 59-64. <PDF>

 • K. Węglarski:
  Rytmika sezonowa Stipa joannis Čel. w rhizarium Ogrodu Botanicznego UAM
  w Poznaniu. -
  Seasonal rhythm of Stipa joannis Čel. in rhizotron of A. Mickiewicz University Botanical Garden.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 65-71. <PDF>

 • J. Dolatowski:
  Aesculus x hemiacantha Topa w Arboretum Kórnickim. -
  Aesculus x hemiacantha Topa in the Kórnik Arboretum.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 73-75. <PDF>

 • J. Tumiłowicz:
  Dotychczasowe wyniki uprawy krzewów z rodzaju Stewartia L. w Arboretum
  SGGW AR w Rogowie. - The presents results of cultivation of Stewartia L. in Rogów Arboretum (Central Poland).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 77-83. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Rola doborów roślin w racjonalnym, przyrodniczym zagospodarowaniu środo­
  wiska miejsko-przemysłowego. -
  The role of plant choise in the rational, natural arrangement of urban-industrial emironment.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 85-90. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1986 30(1): 69-78. <PDF>
 • G. Hamel: Orchideen. (M. Lankosz-Mróz). 91
 • B. M. Johri (ed.): Embryology of Angiosperms. (E. Pogan). 91
 • E. Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch für Pilzfreunde, Blätterpilze - Dunkelblätter. (W. Wojewoda). 92
 • S. Kurata, T. Nakaike (eds.): Illustrations of the Pteridophytes of Japan. (J. Kornaś). 93
 • H. Walter, S.-W. Breckle: Ecological systems of the geobiosphere. (J. Kornaś). 93
 • W. F. Grant (eds.): Plant Biosystematics. (J. Kornaś). 94
 • G. R. Proctor: Ferns of Jamaica. (J. Kornaś). 94
 • K. Bellmann (red.): Molecular Genetic Information Systems. (M. Polański). 95
 • Iskopajemyje cvietkovyje rastenija SSSR. red. A. L. Tachtadżjan. (E. Zastawniak). 95
 • J. E. Smith, D. R. Berry, B. Kristiansen: The Filamentous Fungi. (B. Ginko). 96

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1985 30(1): 79-80. <PDF>

 • Z działalności Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. (S. Cieśliński). 99
 • Europejska Szkoła na temat osmoregulacji u roślin. (S. Kyć). 100
Sprostowanie: W zeszycie  1/86 błędnie podano: tom 31, zeszyt 1  zamiast: tom 30 zeszyt 1.

.
Vol. 30, 2

Artykuły - Articles
 • J. Kornaś:
  Dr Rudolf Wilczek (1903—1984).
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 105-110. <PDF>

 • A. Szweykowska:
  Prof. dr hab. Mirosław Tomaszewski (1925—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 111-113. <PDF>

 • J. B. Faliński:
  Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu
  wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. Część II. -
  Vegetation succession on abandonend farmland as a dynamics manifestation of ecosystem liberal of long continuance anthropopression. Part II.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 115-126. <PDF>

 • L. Konopska-Waliszkiewicz:
  Ziarna aleuronowe. -
  Aleurone grains.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 127-138. <PDF>

 • K. Turała-Szybowska:
  Endoreduplikacja — endomitoza — zahamowana profaza u Angiospermae
  (dyskusja nad terminologią w świetle ostatnich badań). - Endoreduplication - endomitosis - inhibiter prophase in Angiosperms (Discussion on terminologu considering new investigation).
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 139-144. <PDF>

 • J. Białczyk, Z. Lechowski:
  Fizjologiczne aspekty nyktynastycznych ruchów liści. -
  Physiological aspects of nyctinastic leaves movement.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 145-162. <PDF>

 • B. Niemyska:
  Transport i akumulacja asymilatów w roślinie. -
  Transport and accumulation of photosynthates.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 163-176. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • M. Czekalski:
  O pochodzeniu, rozmieszczeniu, ekologii i zmienności różanecznika żółtego (Rhodo
  dendron luteum Sweet.) w świetle wyników najnowszych badań. -
  On the origin, distribution, ecology and variability of Rhododendron luteum Sweet. of the results of recent studies.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 177-181. <PDF>

 • D. Nespiak:
  Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799—1882), botanik, pedagog i założyciel
  ogrodu botanicznego w Marymoncie. -
  Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799—1882) botanist, pedagog and founder of the Botanical Garden in Marymont.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 183-188. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Czy wydawanie Indeksów Nasion (Index Seminum) w dotychczasowej formie ma nadal
  sens? -
  In the publishing of "Index Seminum" in present form reasonable?
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 189-190. <PDF>

 • B. Zemanek:
  Czy wydawanie Indeksów Nasion (Index Seminum) w dotychczasowej formie ma nadal
  sens? -
  In the publishing of "Index Seminum" in present form reasonable?
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 191-193. <PDF>

 • A. Małowiecki:
  Kolekcje roślin wodnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. -
  Aquatic plant collection in the Botanical Garden in Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1985 30(2): 195-197. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1985 29(1):199-207. <PDF>

 • P. Ozenda: La vegetation de la chaine alpine dans l'espace montagnard europeen. (J. Kornaś). 199
 • P. Bond, P. Goldblatt: Plantsof the Cape Flora — A descriptive catalogue. (J. Kornaś). 199
 • K. Mengel: Ernahrung und Stoffwechsel der Pflanze. (J. Nurzyński). 200
 • E. I. Slepyan (red.): Problemy fitogigieny i ochrana okružajuščej sredy. (J. Oleksyn). 201
 • P. Geissler, S. W. Greene (eds.): Bryophyte Taxonomy. (R. Ochyra). 202
 • Nowe Czasopismo briologiczne: Bryologische Beitrage. (R. Ochyra). 203
 • W. Schultze-Motel (ed.): Advances in Bryology. (R. Ochyra). 204
 • C, E. Hubbard: Grasser — Beschreibung, Verbreitung, Vervendung. (Z. Mirek). 205
 • T. Mrozińska: Chlorophyta VI. Oedogoniophyceae: Oedogoniales. (J. Siemińska). 206

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1985 29(1): 209-212. <PDF>

 • Sprawozdanie z pobytu na Sympozjum Mikologicznym w Reinhardsbrunn (NRD) w 1985 roku. (A. Skirgiełło, M. Lisiewska). 209
 • Sympozjum fitosocjologiczne „Roślinność i geomorfologia" w Bailleul, we Francji (l—4 kwiecień 1985 r.). (A. Medwecka-Kornaś). 210
Sprostowanie: W zeszycie  1/86 błędnie podano: tom 31, zeszyt 1  zamiast: tom 30 zeszyt 1.


.
Vol. 30, 3/4

65 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Słowo wstępne. - Introduction. 215

 • Z. Mirek:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w latach 1940—1985. -
  Polish Botanical Society in the Years 1940—1985.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 217-240. <PDF>

 • T. Majewski:
  Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego. -
  Meetings of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 241-248-. <PDF>

 • R. Olaczek:
  Działalność wydawnicza PTB w latach 1971—1985. -
  Editorial Actwity of the Polish Botanical Society in the Years 1971—1985.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 249-254. <PDF>

 • A. Doroszewska, H. Lewicka:
  Biblioteka Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1971—1985. -
  Library of Polish Botanical Society in the Years 1971—1985.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 255-262. <PDF>

 • B.  Sadowska:
  Finanse Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1971—1985. -
  Finances of Polish Botanical Society in the Years 1971—1985.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 263-266. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Popularyzacja Wiedzy Botanicznej (1971—1985). -
  Popularization of Botanical Knowledge (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 267-270. <PDF>

 • T. Majewski:
  Archiwum Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1979—1985).
  - Archives of Polish Botanical Society (1979—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 271-272. <PDF>

Oddziały Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Divisions of Polish Botanical Society

 • Z. Mirek:
  Oddział Krakowski (1971—1985).
  - Kraków Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 273-288. <PDF>

 • B. Gej:
  Oddział Warszawski (1971—1985).
  - Warszawa Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 298-294. <PDF>

 • K. Latowski:
  Oddział Poznański (1971—1985). -
  Poznań Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 295-298. <PDF>

 • M. Ławrynowicz:
  Oddział Łódzki (1971—1985).
  - Łódź Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 299-306. <PDF>

 • B. Sałata:
  Oddział Lubelski (1971—1985).
  - Lublin Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 307-310. <PDF>

 • J. Cebrat:
  Oddział Wrocławski (1971—1985).
  - Wrocław Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 311-324. <PDF>

 • M. Ceynowa-Giełdon:
  Oddział Toruński (1971-1985).
  - Toruń Dwision (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 325-330. <PDF>

 • J. Herbich:
  Oddział Gdański (1971—1985). -
  Gdańsk Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 331-336. <PDF>

 • B. Czeczuga:
  Oddział Białostocki (1971—1985). -
  Białystok Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 337-338. <PDF>

 • E. R. Śpiewakowski, F. Klimas:
  Oddział Bydgoski (1971—1985). -
  Bydgoszcz Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 339-342. <PDF>

 • S. Friedrich:
  Oddział Szczeciński (1971—1985).
  - Szczecin Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 343-348. <PDF>

 • Z. Endler:
  Oddział Olsztyński (1971—1985).
  - Olsztyn Division (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 349-352. <PDF>

 • T. Głazek:
  Oddział Kielecki (1974—1985).
  - Kielce Division (1974—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 353-356. <PDF>

 • T. Kimsa:
  Oddział Śląski w Katowicach (1975—1985).
  - Silesian Division in Katowice (1975—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 357-360. <PDF>

 • M. Dudek:
  Oddział Skierniewicki (1981—1985).
  - Skierniewice Division (1981—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 361-364. <PDF>

Sekcje Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Sections of Polish Botanical Society.
 • W. Bugała:
  Sekcja Dendrologiczna (1971—1985).
  - Dendrological Section (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 365-368. <PDF>

 • J. B. Faliński:
  Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej (1971—1985).
  - Section of Geobotany and Plant Cover Protection (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 369-374. <PDF>

 • A. Kacperska-Lewak:
  Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin (1971—1985).
  - Section of Physiology and Plant Biochemistry (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 375-378. <PDF>

 • M. Reymanówna:
  Sekcja Paleobotaniczna (1971—1985).
  - Paleobotanical Section (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 379-384. <PDF>

 • A. Skirgiełło:
  Sekcja Mikologiczna (1971—1985).
  - Mycological Section (1971—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 385-388. <PDF>

 • S. Marek:
  Sekcja Karpologiczna (1979—1985).
  - Carpological Section (1979—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 389-390. <PDF>

 • K. Szczepanek:
  Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów (1973—1985).
  - Section of Botanical Gardens and Arboreta (1972—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 391-394. <PDF>

 • A. Górska-Brylass:
  Sekcja Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin (1973—1985).
  - Section of Anatomy, Cytology and Plant Embriology (1973—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 395-398. <PDF>

 • I. Wojciechowski:
  Sekcja Fykologiczna (1974—1985).
  - Phycological Section (1974—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 399-402. <PDF>

 • K. Karczmarz:
  Sekcja Briologiczna (1978—1985).
  - Bryological Section (1978—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 403-406. <PDF>

 • Z. Mirek, A. Piekiełko-Zemanek:
  Sekcja Historii Botaniki (1983—1985).
  - A History of Botany Section (1983—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 407-410. <PDF>

 • S. Cieśliński:
  Sekcja Lichenologiczna (1983—1985).
  - Lichenological Section (1983—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 411-414. <PDF>

 • Indeks nazwisk. - Index of names.
  Wiadomości Botaniczne 1986 30(3/4): 415-422. <PDF>