POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 31 (1987): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 31, 1

Artykuły

 • B. Rodkiewicz, J. Szweykowski:
  Wacław Gajewski — honorowy członek PTB. -
  Professor Wacław Gajewski — an honorary member of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 3-6. <PDF> 3

 • J. Grzybek:
  Uroczystość z okazji 60-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Turowskiej. -
  The 60th anniversary of the Professor Irena Turowska's scientific work — a report on the ceremony held on this occasion.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 7-8. <PDF>

 • B. Gumińska:
  Odkrycie nowego gatunku grzyba z rodzaju Wawelia. -
  The discovery of a new species of the genus Wawelia.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 9-14. <PDF>

 • H. Urbanek:
  Rola enzymów w interakcji roślina wyższa-patogen. -
  Role of enzymes in higher plant-pathogen interactions.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 15-28. <PDF>

 • J. Kruk:
  Prochloron a problem ewolucji chloroplastów. -
  Prochloron and the problem of chloroplast evolution.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 29-42. <PDF>

Recenzje - Reviews.
Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 43-55. <PDF>

 • A. Slack: Karnivoren. (K. Szczepanek). 43.
 • H. Mayer: Walder Europas. (J. Kornaś). 43.
 • R. Flindt: Biologie in Zahlen — Eine Datensammlung in Tabellen mit über 9000 Einzelwerten. (J. Kornaś). 44.
 • K. Kubitzki (ed.): Dispersal and Distribution. (J. Kornaś). 45.
 • Encyclopedia of Plant Physiology. New Series, A. Pirson, M. H. Zimmermann (red.) vol. 18. (S. Więckowski). 45.
 • Encyclopedia of Plant Physiology. New Series, A. Pirson, M. H. Zimmermann (red.) vol. 11. (S. Więckowski). 46.
 • The Chemistry and Biology of lsoquinoline Alkaloids. J. D. Phillipson, M. F. Roberts, M. H. Zenk (red.). (S. Więckowski). 47.
 • D. Schlee: Ökologische Biochemie. (S. Więckowski). 47.
 • Biochemistry and Function of Vacuolar Adenosine-Triphosphatase in Fungi and Plants. B. P. Marin (red.). (S. Więckowski). 48.
 • R. Grolle: Nomina generica Hepaticarum; types and synonymies. (R. Ochyra). 49.
 • M. F. V. Corley, M. O. Hill: Distribution of bryophytes in the British Isles. (R. Ochyra). 49.
 • S. Orbán, L. Vajda: Magyarország mohaflórajádnak kézikönyve. (R. Ochyra). 50.
 • G. Guzman: The genus Psilocybe. (W. Wojewoda). 51.
 • P. W. Jackson, M. S. Skeffington: The Flora of Inner Dublin. (R. Czapik). 51.
 • E.  Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch für Pilzfreunde. II Band. (W. Wojewoda).  52.
 • G. Krussmann: Rosen, Rosen, Rosen. (M. Lankosz-Mróz).  53.
 • M. Kovacs (ed.): Pollution control and conservation. (M. Czarnowski)   54

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1987 31(1): 57-62. <PDF>

 • II Terenowe Seminarium Geobotaniczne (Białowieża, 3—11 października 1985 roku). (B. Czarnecka, M. Kucharczyk). 57.
 • Sympozjum "Procesy regulacyjne w nasionach" 18—24 sierpnia 1985, Wageningen, Holandia. (S. Lewak). 58.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Biology and Ecology of European Orchids" — Karpacz 30 V—2 VI 1985. (M. Matyjaszkiewicz). 60.

.
Vol. 31, 2

Artykuły

 • A. Chlebicki:
  Profesor dr Józef Mądalski. Sześćdziesięciolecie pracy naukowej.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 65-67. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Profesor Johan Axel Frithiof Nannfeldt (1934—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 69-71. <PDF>

 • A. S. Oleksowicz:
  Uwagi o przydatności desmidii (Chlorophyta, Conjugatophyceae) jako wskaźnika czystości i żyzności wód na tle czynników kontrolujących ich występowanie. -
  Some remarks of the significance of desmids (Chlorophyta, Conjugatophyceae) as an indicator of the trophic status of fresh-water in comparison with factors controlling their appearance.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 73-85. <PDF>

 • M. Burzyński:
  Wpływ ołowiu na procesy fizjologiczne roślin. -
  Influence of lead on physiological processes of plant.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 87-96. <PDF>

 • W. Kurek:
  Niektóre aspekty metodyki pomiaru różnicy potencjałów elektrycznych u roślin. -
  Some methodological aspects of measurements of electric potential differente in plants.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 97-107. <PDF>

 • A. Zając, B. Kotońska, M. Zając:
  Stan prac nad "Atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych
  w Polsce" (ATPOL) w końcu 1985 roku. - State of work on the Atlas of Distribution of Vascular Plants in Poland (ATPOL) in the end of 1985.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 109-123. <PDF>

Recenzje - Reviews.
Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 125-131. <PDF>

 • R.Neuhäusel, H.Dierschke, J.J.Barkman(eds.): Chorological phenomena in plant communities. (J. Kornaś). 125.
 • J. White(ed.): The population structure of vegetation. (J. Kornaś). 126.
 • D. B. Lellinger: A field manual of the ferns and fern allies of the United States and Canada. (J. Kor­naś). 126.
 • S. Castroviejo, M. Lainz, G. Lopez Gonzalez, P. Montserrat, F. Munoz Garmendia, J. Paiva, L. Villar (eds.): Flora Iberica. (J. Kornaś). 127.
 • K. Starmach: Euglenophyta — Eugleniny. Flora Słodkowodna Polski. (W. W. Kowalski). 128.
 • B. Gumińska, W. Wojewoda: Grzyby i ich oznaczanie. (M. Kurzac). 129.
 • K. Esser: Kryptogamen — Cyanobakterien, Algen, Pilze, Flechten — Praktikum und Lehrbuch. (M. Ławrynowicz). 130.

Sprawozdania -  Reports

Wiadomości Botaniczne 1987 31(2): 133-135. <PDF>

 • Z prac Sekcji Karpologicznej (B. Wojciechowska). 133.
 • IX Kongres Europejskich Mikologów, Oslo, 1985. (M. Ławrynowicz). 134.

.
Vol. 31, 3

Artykuły

 • J. Staszkiewicz:
  Pro memoria prof. dr hab. Janina Jentys-Szaferowa (1895—1983).
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 139-142. <PDF>

 • W. Truszkowska:
  Magister Maria Czubińska (1917—1976).
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 143-144. <PDF>

 • E. Galoch:
  Hormonalna regulacja dominacji wierzchołkowej. -
  Hormonal regulation of apical dominance.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 145-156. <PDF>

 • L. Skrzypczak, B. Thiem:
  Metabolity stresowe rośliny wyższych. -
  Stress metabolites of the high plants.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 157-166. <PDF>

 • E. Arseniuk:
  Taksonomia grzybów z rodzaju Sclerotinia (Przegląd literatury). -
  Taxonomy of fungi in the genus Sclerotinia (Review of literature).
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 167-180. <PDF>

 • A. Środoń:
  Dlaczego Brasenia nie rośnie dziś w Polsce? -
  Why Brasenia doesn't grow in Poland to-day?
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 181-184. <PDF>

Recenzje - Reviews.
Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 185-190. <PDF>

 • S. Sprunger (ed.): Orchideentafeln aus Curtis's Botanical Magazine. (M. Lankosz-Mróz). 185.
 • R. Frank: Zwiebel- und Knollengewächse. (K. Szczepanek). 186.
 • H. Han, Y. Hongyuan (ed.): Haploids of higher plants in vitro. (E. Pogan). 186.
 • W. Wieser, D. G. Robinson, R. C. Starr (ed.): Compartments in Algal Cells and Their Interaction. (E. Pogan). 187.
 • V. I. Grubov: Opredelitel' sosudistych rastenij Mongolii (s atlasom). (A. Pacyna). 188.
 • T. N. Lakhanpal, K. G. Mukerji: Taxonomy of the Indian Myxomycetes. (H. Komorowska). 188.
 • E. W. Jones, A. J. Harrington: The hepatics of Sierra Leone and Ghana. (R. Ochyra). 189.
 • W. D. Margadant, H. During: Beknopte flora van Nederlandse-Bladen Levermossen. (R. Ochyra). 190.

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1987 31(3): 191-194. <PDF>

 • 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Łódź, 3—6 września 1986 r. (Z. Mirek). 191.

.
Vol. 31, 4

Artykuły

 • T. Majewski, Z. Mirek:
  Nowi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego. -
  New honorary rnembers of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 197-202. <PDF>

 • S. Frejlak:
  Dr Wanda Karpowicz (1897—1985).
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 203-206. <PDF>

 • T. Marcinkiewicz:
  Magister Maria Magdalena Rogalska (1910—1983). Botanik — paleobotanik.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 207-210. <PDF>

 • M. Nieckuła:
  Struktura przestrzenna i struktura wieku populacji. -
  Spatial structure and age structure of population.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 211-226. <PDF>

 • B. Borkowska:
  Fizjologiczne podstawy rozwoju pąków roślin drzewiastych. -
  Physiological aspects of bud development of woody plants.
  Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 227-236. <PDF>

Recenzje - Reviews.
Wiadomości Botaniczne 1987 31(4): 237-244. <PDF>

 • Läuchli A., Bieleski R. L. (wyd.): Inorganic Plant Nutrition Encyclopedia of Plant Physiology. (J. Zurzycki). 237.
 • Shropshire W. Jr., Mohr H. (wyd.): Photomorphogenesis. (J. Zurzycki). 237
 • Hegi G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. (Z. Mirek). 238
 • Bopp M. (ed): Plant Growth Substances. (S. Więckowski). 239
 • Guderian R. (ed.): Air pollution by photochemical oxidants-formation, transport, control and effect on plants. (A. Medwecka-Kornaś). 240
 • Jacquart P., Heim G., Antonovics J. (red.): Genetic differentiation and dispersal in plants. (J. Kornaś). 240
 • Gwinner E.: Circannual rhythms. Endogenous annual clocks in the organization of seasonal processes. (J. Kornaś). 241
 • Walter H., Breckle S.-W.: Ecological systems of the geobiosphere. (J. Kornaś). 241
 • Walter H., Breckle S.-W.: Ökologie der Erde. (J. Kornaś). 242
 • Kreisel H. (red.): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes. (W. Wo­jewoda). 242