POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 33 (1989): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 33, 1

Artykuły - Articles

 • S. Gumiński:
  Wspomnienie o Karolu Starmachu. -
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 3-6. <PDF>

 • K. Turała-Szybowska:
  Dr Lidia Żaboklicka-Datbrowska. -
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 7-8. <PDF>

 • J. Jakubowska-Gabara:
  Leśne zbiorowiska zastępcze. -
  Forest vicarious communities.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 9-18. <PDF>

 • T. Bochnia, A. Homińska:
  Zastosowanie mikrosondy elektronowej w badaniach fizjologii ko­
  mórki roślinnej. -
  The use of-ray microprobe in the Research of plant cell physiology.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 19-32. <PDF>

 • H. Jaros:
  Substancje chemiczne indukujące odporność roślin na choroby wirusowe. -
  Chemical substances induces resistance in virus-infected plants.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 33-40. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 41-48. <PDF>

 • S. Kurata, T. Nakaike: Illustrations of the Pteridophytes of Japan (J. Kornaś). 41.
 • J. Yan Andel, J. P. Bakker, R. W. Snaydon: Disturbance in grassland: causes, effects and processes (J. Kornaś). 41.
 • G. Hartmann, F. Nłenhaus, H. Buttin: Farbatlas Waldschäden: Diagnose von Waldkrankheiten (J. Kornaś). 42.
 • B. Dell, A. J. M. Hopkins, B. B. Lamont: Resilience in mediterranean-type ecosystems (J. Kornaś). 42.
 • A. G. Rebelo: A preliminary synthesis of pollination biology in the Cape flora (J. Kornaś). 43.
 • A. G. Dassler, S. Bortitz: Air pollution and its influence on vegetation (A. Medwecka-Kornaś). 44.
 • U. Braun: A monograph of the Erysiphales (B. Sałata). 44.
 • M. Semerdźieva, J. Veselsky: Lecivé houby drive a nyni (B. Gumińska). 45.
 • Z. Sestak: Photosynthesis during leaf development (St. Więckowski). 46.
 • A. Berkaloff, J. Bourguet, P. Favard, N. Favard, J. C. Lacroix: Biologie et Physiologie Cellulaires (J. Pilarski). 47.
 • A. Gallais: Physiologie du mais (J. Pilarski). 47.
 • U. Körber-Grohne, H. Küster: Hochdorf I. (K. Wasylikowa). 48.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1989 33(1): 49-52. <PDF>

 • Sprawozdanie z VII ogólnopolskiego spotkania sekcji Fykologicznej PTB, 12—13 maja 1988 r. (K. Wołowski). 49.
 • Lichenologia (grzyby porostowe, czyli lichenizujące) na 14. Międzynarodowym Kongresie Bot. 24.7—1.8.1987 (K. Czyżewska). 52.

.
Vol. 33, 2

Artykuły - Articles

 • A. Środoń:
  Dr Maria Cyrus-Sobolewska (1907—1988).
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(2): 55-56. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Zasięgi wysokościowe roślin naczyniowych w Karpatach i ich klasyfikacja. -
  Altitudinal ranges of vascular plants in the Carpathians and their classification.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(2): 57-64. <PDF>

 • A. Tretyn, L Kopcewicz:
  Rola wapnia w mechanizmie działania fitochrornu. -
  The role of calcium in mechanism of action of phytochrome.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(2): 65-78. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1989 33(2): 79-87. <PDF>

 • U. Willerding: Zur Geschichte der Unkräuter Mitteleuropas (J. Kornaś). 79.
 • J. J. Barkman, K. V. Sykora (eds): Dependent plant communities (J. Kornaś). 79.
 • W. Rauh: Tropische Hochgebirgspflanzen: Wuchs- und Lebensform (J. Kornaś). 80.
 • Ch. J. Humphries, L. R. Parenti: Cladistic biogeography (J. Kornaś). 81.
 • R. H. Groves, J. J. Burdon (eds): Ecology of biological invarions (J. Kornaś). 81.
 • J. J. Symoens (ed.): Vegetation of inland waters (J. Kornaś). 81.
 • R. L. Specht (ed.): Mediterranean-type ecosystems — a data source book (J. Kornaś). 82.
 • R. Fritzsche, H. Decker, W. Lehmann, E. Karl, K. Geissler: Resistenz von Kulturpflanzen gegentierische Schaderreger (A. Wnuk). 82.
 • B. Sudnik-Wójcikowska: Flora miasta Warszawa i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku Cz. I. (W. Adamowski). 83.
 • Zheng Ru-yong, Yu Yong-nian (red.): Flora Fungorum Sinicorum. Vol. I. (B. Sałata). 84.
 • R. Courtecuisse: Clé de détermination macroscopique des champignons supérieurs des regions du Nord de la France (M. Z. Szczepka). 85.
 • H. Dörfelt: Die Erdsterne. Geastraceae und Astraeaceae (M. Z. Szczepka). 86.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1989 33(2): 89-92. <PDF>

 • "Flory krajowe oraz eksperymentalna taksonomia i ochrona puli genowej flory Karpat" — tematem międzynarodowej roboczej konferencji RWPA — Smolenice (Czechosłowacja) 19—22 TX 1988 (Z. Mirek). 89.
 • Uroczyste posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTB w 60-tą rocznicę śmierci Józefa Rostafińskiego (1850—1928) (A. Zemanek). 91.
 • XIX Konferencja botaników krajów nadbałtyckich (M. Gostyńska-Jakuszewska). 91.

Komunikaty

 • Komunikat Zarządu Głównego PTB w spr. medalu im. Prof. Władysława Szafera. 93

.
Vol. 33, 3

Artykuły - Articles

 • Wł. Starzecki:
  Prof. dr hab. Franciszek Górski.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 81-84. <PDF>

 • F. Górski:
  Autobiografia naukowa. -
  Scientifical autobiography.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 85-100. <PDF>

 • T. Majewski:
  Flora Lilienfeldówna.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 101-108. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 109-122. <PDF>

 • A. W. Kuchler, I. S. Zonnenveld (eds): Vegetation mapping (J. Kornaś). 109.
 • A. Fressler: Naturnahe Pflanzungen (J. Kornaś). 110.
 • P. Ozenda: La cartographie écologique et ses applications (J. Kornaś). 110.
 • H. Haeupler, P. Schönfelder: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublike Deutschland. (J. Kornaś). 111.
 • H. Ettl, G. Gärtner: Chlorophyta II Tetraspolares, Chlorococcales Gloeodendrales, Süsswasserflora von Mitteleuropa (T. Mrozińska). 112.
 • M. Locquin: Mycologie générale et structurale (A. Skirgiełło). 113.
 • G. I. Serżanina, I. I. Zmitrovič: Makromicety (M. Z. Szczepka). 115.
 • D. W. Lawlor: Photosynthesis: metabolism, control and physiology (Z. Starek). 116.
 • G. W. Prescott: Bibliographia Desmidiacearum Universalis (G. H. Tomaszewicz). 117.
 • A. Eddy, R. E. Daniels: Handbook of European Sphagna (K. Karczmarz). 118.
 • L. Zhang: Vegetation ecology and population biology of Fritillaria meleagris L. at the Kungsängen Nature Reserve, Estern Sweden (M. Nieckuła). 118.
 • G. S. Mogensen: Illustrated Moss Flora of Arctic (R. Ochyrai. 120.
 • Ph. De Zuttere, J. Werner, R. Schumacker: La bryoflore du Grand-Duché de Luxembourge: taxons nouveaux, rares ou meconnus (R. Ochyra). 120.
 • Li Xing-jiang: Bryoflora of Xizang (R. Ochyra). 121.
 • R. M. Laws: Antarctic Ecology (R. Ochyra). 121.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 123-132. <PDF>

 • Sprawozdanie z 6. Międzynarodowego Sympozjum na temat regulatorów wzrostu w sadownictwie (B. Borkowska). 123.
 • XIV Międzynarodowy Kongres Botaniczny (IBC) w Berlinie Zachodnim (M. Ławrynowicz, Z. Mirek). 124.

.
Vol. 33, 4

Artykuły - Articles

 • A. Zemanek:
  Aleksander Józef Ślendziński (1849—1881).
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 89-92. <PDF>  135

 • Z. Podbielkowski:
  Dr Ryszard Pacowski (1914—1987).
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 89-92. <PDF> 139

 • S. Gumiński:
  O fotomorfogenezie u glonów pro- i eukariotycznych. -
  About photomorphogenesis of pro- and eucariotic algae.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 89-92. <PDF> 143

 • Z. Lechowski, J. Białczyk:
  Fotoinaktywacja procesu fotosyntezy. -
  Photo inactiyation of the photosynthetic process.
  Wiadomości Botaniczne 1989 33(3): 89-92. <PDF> 153

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1989 33(4): 89-92. <PDF>

 • V Zjazd Lichenologów Polskich (H. Wójciak). 171.

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1989 33(4): 79-87. <PDF>

 • F. Boerner: Taschenwörterbuch der botanischen Pflanzennamen für Gärtner, Garten-und Pflanzen-freunde, Land- und Forstwirte (J. Kornaś). 173.
 • M. Succov: Landschaftökologische Moorkunde (E. Madeyska). 173.
 • S. S. Charkevicz (red.): Sosudistyje rastenija sovetskovo dalnevo vostoka. t. 1. (Z. Mirek). 174.
 • Hämet-Ahti L., Suominen J., Ulvinen T., Uotilla P., Vuokko S. (eds):  Retkeilykasvio (Z. Mirek). 175.
 • C. M. Duffus, J. H. Duffus: Metabolizm węglowodanów u roślin (Z. Miszalski). 176.
 • S. R. Radosevich, J. S. Holt: Weed ecology (W. Stefanek). 176.
 • H. Derksch, J. A. Schmitt: Atlas der Pilze des Saarlandes (M. Z. Szczepka). 177.
 • H. Engel, G. J. Kriesteiner, A. Dermek, R. Watling: Dickröhrlinge. Die Gattung Boletus in Europa (M. Z. Szczepka). 178.