POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 34 (1990): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 34, 1

Artykuły - Articles

 • W. Buraczyk, J. Zakrzewski:
  Fizjologiczne aspekty procesu rizogenezy w pędach drzew i krzewów.
  Physiological aspects of rooting in stem segments of trees and shrubs.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(1): 3-12. <abstract> <PDF>

 • W. Kisiel:
  Laktony seskwiterpenowe w chemotaksonomii compositae.
  Sesquiterpene lactones in chemotaxonomy of the compositae.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(1): 13-18. <abstract> <PDF>

 • J. Buczek, J. Marciniak:
  Reduktaza azotanowa i reduktaza azotynowa — kluczowe enzymy asymilacji azotanów w roślinach wyższych.
  Nitrate reductase and nitrite reductase a key enzymes of nitrate assimilation in higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(1): 19-32. <abstract> <PDF>

 • G. Kłobus:
  Endogenna regulacja pobierania azotanów.
  Nitrate uptake by plants and its regulation.  
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(1): 33-42. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1990 34(1): 43-51 <full text>

  Recenzje. - Reviews

 • B. E. Juniper, R. J. Robins, D. M. Joel: The carnivorous plants (J. Kornaś). 43.

 • Ch. Scheuer: Ascomyceten auf Cyperaceen und Juncaceen im Ostalpenraum (M. Z. Szczepka). 43-44.

 • D. Boutherin, G. Bron: Multiplication des plantes horticoles. Technique et Documentation (J. Pilarski).  44.

 • E. Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch für Pilzkunde. Sechster Band. Die Gattungen der Grosspilze Europas (W. Wojewoda).  44-45.

  Sprawozdania. - Reports

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fykologicznej PTB. Wigry 25—28.05.1989 r. (K. Wołowski). 47-48.

 • Sprawozdanie z 13 Międzynarodowej Konferencji  nt. Roślinnych Substancji Wzrostowych. Calgary. Kanada lipiec 17—22, 1988 roku. (M. Grochowska, M. Bielińska-Czarnecka). 49-51.

Vol. 34, 2

 • Z. Mirek:
  Od Redakcji. - Editorial.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 5-6.

Artykuły - Articles

 • J. Kornaś:
  Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne?
  - Recent decay of plant associations in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 7-16. <abstract> <PDF>
 • D. F. Gaff, Y. A. Sutaryono, Z. Miszalski:
  Trawy odporne na wysychanie.
  - A report of a desiccation tolerant "resurrection" grasses from dryland areas.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 17-22. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 23-50 <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists

 • Z. Mirek, J. Staszkiewicz:
  Władysław Szafer (1886-1970)
  .

  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 23-24.

  Rozstania. - Obituaries

 • Z. Mirek:
  Dr Tadeusz Tacik (20.VII.1926-2.IV.1989). 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 25-26.

 • H. Piękoś-Mirkowa:
  Mgr Anna Łobarzewska (17.VI.1910-3.X.1989). 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 26.

 • K. Bytniewska:
  Dr Jadwiga Zalewska-Sobczak. 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 26.

 • K. Bytniewska:
  Doc. dr hab. Ligia Konopska-Waliszkiewicz. 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 26. 

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees

 • Z. Mirek:
  50-lecie pracy naukowej profesor Aliny Skirgiełło. - Professor Alina Skirgiełło - 50 years of scientific activity.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 26.
 • Z. Mirek:
  Pro memoria.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 27.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports

 • E. Stachurska, A. Treska:
  Sympozjum poświęcone pamięci prof. dr Zygmunta Czubińskiego (1912-1967) w 20 rocznicę jego śmierci (Kielce, 10.X.1987). - Symposium in commemoration of Professor Zygmunt Czubiński (1912-1967) - on 20th anniversary of his death (Kielce, 10.X.1987).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 27-29.

 • Z. Mirek:
  XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Katowice, 6-9.IX.1989). - 48th Congress of Polish Botanical Society (Katowice, 6-9.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 29-30.

 • J. Szymański:
  IX Krajowy Zjazd Mikologiczny (Charzykowy, 28-29.IX.1989). - 9th Polish Mycological Meeting (Charzykowy, 28-29.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 30-31.

 • P. Köhler:
  Sesja naukowa z okazji 250 rocznicy urodzin ks. Krzysztofa Kluka (Ciechanowiec, 4-5.IX.1989).Scientific session on 250th anniversary of Rev. Krzysztof Kluk's birthday (Ciechanowiec, 4-5.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 31.

 • M. Lankosz-Mróz:
  X Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (Frankfurt nad Menem - 2-7.VIII.1987). - 10th General Meeting and Conference of IABG (Frankfurt on Main - 2-7.VIH.1987).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 31-32.

 • S. Balcerkiewicz, K. Latowski:
  Pierwsze Naukowe Seminarium poświęcone pamięci Józefa Paczoskiego "Paczoski i współczesność" (Chersoń, 25-29.XI.1989). - First Scientific Seminar devoted to Józef Paczoski "Paczoski and the present time" (Chersoń, 25-29.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 32-33.

  Botanika za granicą. - Botany abroad

 • K. Wasylikowa:
  Międzynarodowa Federacja Towarzystw Palinologicznych.International Federation of Palynological Societies.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 33.
  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News
 • M. Ławrynowicz:
  Nowy zarząd Główny PTB. - New authorities of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 33-34.

 • M. Ławrynowicz:
  Zmiana wysokości składek członkowskich. - New member fees of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 7-. 34.

 • Z. Mirek, A. Zemanek:
  Nowi członkowie honorowi PTB. - New honorary members of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 34-36.

  Varia. 

 • T. Mrozińska:
  Komitet Botaniki PAN w latach 1987-1989. - Botanical Committee of the Polish Academy of Sciences in the years 1987-1989.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 36-37.

 • M. Jagiełło:
  Polskie Towarzystwo Storczykowe im. J. Warszewicza. - Joseph Warszewicz Orchid Society of Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 37.

 • A. Leńkowa:
  Szkota Podstawawowa w Barwicach im. prof. W. Szafera. - Primary school in Barwice dedicated to Professor Władysław Szafer.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 37.

 • P. Köhler:
  Nadanie Zespołowi Szkól Ekonomicznych w Ćmielowie imienia prof. M. Raciborskiego. - Joint Economical Schools in Ćmielów dedicated to Professor Marian Raciborski.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 37.

 • R. W-B.:
  "Jest w Warszawie mąż taki..." - "There is such a man in Warsaw..."
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 37-38.

  Nowe periodyki i serie. - New journals and series

 • Z. Mirek:
  Journal of Vegetation Science.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 38-39.

  Informacja botaniczna. - Botanical information

 • Z. Mirek, M. Mizianty:
  Syntetyczne wykazy liczb chromosomów roślin naczyniowych. - Synthetic lists of vascular plant chromosome numbers.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(2): 39-40.

  Recenzje. - Book reviews

 • Morton A. G. History of Botanical Science. (A. Zemanek). 40-41.

 • Redkie i isčezajuščie vidy prirodnoj flory SSSR, kultiviruemye v botaničeskich sadach i drugich introdukcionnych centrach strany. (A. Doroszewska). 41.

 • Lange O. L. et al. (red.) Physiological Plant Ecology III. (J. Zurzycki). 41-42.

 • Lange O. L. et al. (red.) Physiological Plant Ecology IV. (J. Zurzycki).  42.

 • Guittoneau G.-G., Huon A. Connaitre et reconnaitre la flore et la végétation méditerranéennes. (B. Zemanek). 42.

 • Map of the natural vegetation of the member countries of the European Community and the Council of Europe. (J. Kornaś). 42-43.

 • Vestergaard P., Hansen K. Distribution of vascular plants in Denmark. (J. Kornaś). 43.

 • Schultz J. Die Ökozonen der Erde. (J. Kornaś). 43-44.

 • Bärtels A. Farbatlas Tropenpflanzen. (J. Kornaś). 44.

 • Reisigl H., Keller R. Lebensraum Bergwald.  (J. Kornaś). 44-45.

 • Shugart H. H. A theory of forest implications of forest dynamics. (Z. Dzwonko). 45.

 • Škol'nik M. J., Alekseeva-Popova N. V. (red.) Rastenija v ekstremalnych uslovijach mineral'nogo pitanija. Ekologo-fiziologičeskije issledovanija. (B. Godzik). 45

 • Nikitin W. W. Sornyje rastienia flory SSSR. (J. Siciński).  46

 • Erdelska O. Embriologia krytosemennych rastlin. (L. Frey).  46

 • Frisvoll A. A. A taxonomic revision of the Racomitrium canescens group (Bryophyta, Grimmiales). (R. Ochyra).  46

 • Ireland R. R., Ley L. M. Type specimens of bryophytes in the National Museum of Natural Sciences, National Museum of Canada. (R. Ochyra).  47

 • Cwietkowa N. N., Kriukowa Z. F., Czernobajewa T. A. Katalog literatury po mochoobraznym (Bryophyta). (R. Ochyra).  47

 • Szljakow R. N., Konstantinowa N. A. Konspekt flory mochoobraznych Murmanskoj Oblasti. (R. Ochyra).  47

 • Bischler H. Marchantia L. The New World species. (R. Ochyra).  48

 • Mrozińska T. Zielenice (Chlorophyta). Edogoniowce (Oedogoniales). (J. Z. Kadłubowska)    48

  Nadchodzące spotkania — Forthcoming meetings.  48

 • 15th Internationa] Botanical Congress.  48

 • Pan-European Paleobotanical Conference 1991-PEPC 1991.  49

 • 1st European Symposium on Terrestrial Ecosystems 1991.  49

 • World Congress of the International Association for Landscape Ecology 1991.  49

 • 5th Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota 1991.  49

 • 35th IAVS Symposium on Mechanisms in Vegetation Dynamics 1991.  49

 • 6th MEDECOS Conference: Plant Animal Interactions in Mediterranean Type Ecosysytems 1991.  49

Vol. 34, 3

Artykuły - Articles

 • S. Gumiński:
  O wpływie światła niebieskiego i nadfioletowego na zjawiska morfoge
  niczne i niektóre metaboliczne u roślin.
  On the effects of blue and ultraviolet light on morphogenesis and some metabolic processes of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 5-13. <abstract>  <PDF>

 • M. Zając, A. Zając:
  Stan prac nad "Atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce" (ATPOL) na koniec 1989 roku. -
  State of work on the "Atlas of distribution of Vascular Plants in Poland" (ATPOL) at the end of 1989.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 15-17. <abstract>  <PDF>

Wiadomości i przyczynki
Wiadomosci Botaniczne 1990 34(3): 19-57 <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • Z. Mirek:
  Władysław Szafer (1886-1970)
  .

  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 19-20.

  Rozstania. - Obituaries

 • J. Grzybek:
  Prof. dr Irena Turowska (30.XI.1900-4.1.1990).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 21-22.

 • M. Luścińska:
  Prof. dr Ryszard Bohr (15.I.1926-19.XII.1987). 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 22.

 • M. Luścińska:
  Dr Andrzej Oleksowicz (4.IV.1952-23.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 22-23.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees

 • Z. Mirek, A. Zemanek:
  Antoni Rehman (1840-1917) - w 150 rocznicę urodzin.
  Antoni Rehman (1840-1917) - in 150th anniversary of his birth.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 23-26.

 • K. Czyżewska:
  Aleksander Zahlbruckner (1860-1938) - w 130 rocznice, urodzin. - Aleksander Zahlbruckner (1860-1938) - in 130th anniversary of his birth.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 26-27.

 • Z. Mirek:
  Pro memoria. - J. B. Motty, K. W. Zaleski, P. Oficjalski.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 27.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports

 • J. Holeksa:
  Procesy zachodzące w obrębie roślinności jako przedmiot map geobotanicznych - tema­tem międzynarodowego sympozjum IVAS (Warszawa, 8-12.IV.1990). -
  "Processes occurring in vegetation as a subject of geobotanic maps" - an international symposium of IAVS (Warsaw, 8-12.IV.1990).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 27-29.

 • B. Czarnecka:
  IV Letnia Szkoła Geobotaniczna (Słowiński Park Narodowy, 11-15.IX.1989). - 4th Geobotanic Summer School (Słowiński National Park, 11-15.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 29-30.

 • A. U. Warcholińska:
  Polsko-szwedzka konferencja nt. Flora naturalna i synantropijna w krajobrazie rolniczym - jej znaczenie, zagrożenie i ochrona (Łódź, 2-10.VII.1989). -
  "Natural and synanthropic flora in the agricultural landscape - its significance, threat and conservation" - a Polish-Swedish conference (Łódź, 2-10.VII.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 30.

 • K. Czyżewska:
  Sympozjum nt. Kartowanie porostów Europy (Stuttgart, 22-24.IX.1989). - "The mapping of European lichens" - symposium (Stuttgart, 22-24.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 30.

 • M. Ławrynowicz:
  X Kongres Europejskich Mikologów (Tallin, 20-24.VIII.1989). - 10th Congress of European Mycologists (Tallin, 20-24.VIII.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 31-32.

 • P. Köhler:
  Sesja naukowa z  okazji   100-lecia urodzin profesora Walerego Goetla  (Kraków, 8.XII.1989). - Scientific session on centennary of prof. Walery Goetel birth (Cracow, 8.XII.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 32.

  Botanika   za   granicą. - Botany abroad

 • J. B. Faliński:
  Stulecie Włoskiego Towarzystwa Botanicznego (1888-1988). -
  100th anniversary of the Italian Botanical Society (1888-1988).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 32-37.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News

 • T. Majewski, Z. Mirek:
  Pierwsi laureaci Medalu im. prof, W. Szafera. -
  First winners of the W. Szafer Medal.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 37-39.

 • K. Czyżewska:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Lichenologicznej PTB. - Election meeting of the Lichenological Section of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 39.

 • M. Lankosz-Mróz:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Ogrodów Botanicznych. - Report and election meeting of the Botanic Gardens Section of the Polish Botanical society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 39.

 • M. Ławrynowicz:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w roku 1989. - Report on the activity of the Polish Botanical Society in 1989.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3): 39-43.

  Varia.

 • R. W-B.:
  Botanik polski w komiksie. -
  Polish botanist in comics.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  44.

 • M. Jagiełło:
  Pierwsza wystawa storczykowatych w Krakowie. - First orchid exhibition in Kraków.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  44.

  Nowe periodyki i serie. - New journals and series

 • Z. Mirek:
  Evolutionary trends in plants. 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  44-45.

  Informacja botaniczna. - Botanical information

 • Z. Mirek:
  Bibliografie wydawnictw zielnikowych. I. Rośliny zarodnikowe. -
  Bibliographies of Exsiccatae. I. Cryptogamae Exsiccatae.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  45-46.

 • Z. Mirek:
  Międzynarodowy wykaz paleobotaników. - World Directory of Palynologists.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  46.

 • Z. Mirek:
  Informator fykologów polskich. - Polish directories of Phycologists - members of Phycological Section of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(3):  46.

  Recenzje. - Book reviews

 • Aichele D. 1983. Was blüht denn da? Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas. (P. Szotkowski). 46-47.

 • Kleine Enzyklopädie Natur. 1983. (M. Polański). 47

 • Miller H. A., Whittier H. O., Whittier B. A. 1983. Prodromus Florae Hepaticorum Polynesiae, with a key to genera. (R. Ochyra). 47.

 • Grolle R., Piippo S. 1984. An annotated catalogue of Western Melanesian Bryophytes. I. Hepaticae and Anthocerotae. (R. Ochyra) . 47-48

 • Schultze-Motel W. (red.). 1984. Advances in bryology. (R. Ochyra).  48.

 • Ochrona i kultivirovanie orchidei. Tezy referatów II Wszechzwiązkowego Sympozjum (Kijów, maj 1983). 1983. (L. Mróz). 48.

 • Macdonald I. A. W., Kruger F. J., Ferrar A. A. (red.). 1986 (1988). The ecology and management of biological invasions in southern Africa. (J. Kornaś). 48-49.

 • Klötzli F. A. 1989. Ökosysteme - Aufbau, Funktionen, Störungen. (J. Kornaś). 49.

 • Kedves M. 1986. Paleogene fossil sporomorphs of the Bakony Mountains, Part IV. (K. Skawińska). 49-50.

 • Cody W. J., Britton D. M. 1989. Ferns and fern allies of Canada. (J. Kornaś). 50.

 • Koop H. 1989. Forest Dynamics. SILVI-STAR: A comprehensive monitoring system. (P. Pawlaczyk). 50-51.

 • Walter H.,Breckle S. W. 1989. Ecological systems of the geobiosphere. 3. Temperate and polar zonobiomes of northern Eurasia. (J. Kornaś). 51-52.

 • Frankton C., Mulligan G. A. 1987. Weeds of Canada. 8th revised printing. (J. Kornaś). 52.

 • Geljuta V. P. 1989. Flora Gribov Ukrainy. Mucnistorosjanye griby. (B. SaŁata). 52-53.

 • Conti F., Pellegrini M. 1990. Orchidee spontanee d'Abruzzo. (W. Adamowski). 53-54.

 • Tischler W. 1990. Ökologie der Lebensräume. Meer, Binnengewässer, Naturlandschaften, Kulturlandschaft. (J. Kornaś). 54.

 • Coldea G. 1990. Muntü Rodnei - studiu geobotanic (Das Rodna Gebirge-geobotanische Untersuchung). (J. Kornaś). 54.

 • Genin A. 1990. La botanique applique a l'horticulture. (J. Pilarski). 54-55.

 • Vidalie H. 1989. La culture in vitro et ses applications horticoles. (J. Pilarski). 55.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 55-57.

Vol. 34, 4

Artykuły - Articles

 • K. Ulfig:
  Grzyby keratynofilne w środowisku. -
  Keratinophilic fungi in the environment.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 5-10. <abstract> <PDF>

 • J. Bialczyk, Z. Lechowski:
  Rola wapnia w funkcjonowaniu systemów informacyjnych komórki roślinnej. -
  The role of calcium in messenger system in plant cell. 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 11-30. <abstract> <PDF>

 • Z. Mirek:
  Zbiory botaniczne Polski na tle kolekcji światowych. -
  Polish versus world botanical collections.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 31-36. <abstract> <PDF>

 • W. Reczyński, T. Bochnia:
  Metoda atomowej spektroskopu absorpcyjnej i jej zastosowanie w fizjologii roślin.
  Atomic absorption spectroscopy and its aplication in plant physiology research.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 37-45. <abstract> <PDF>

Wiadomości i przyczynki
Wiadomosci Botaniczne 1990 34(4): 47-79 <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists

 • A. Zemanek:
  Józef Warszewicz (1812-1866).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 47-48.

  Rozstania. - Obituaries

 • G. H. Tomaszewicz, J.T. Siciński:
  Dr Stefania Pokorny (10.X.1899-2.XI. 1988). 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 49-50.

 • K. Wiśniewska:
  Doc. dr Zofia Zalewska (20.V,1903-8.XII. 1987).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 50.

 • R. W-B.:
  Prof. dr Zygmunt Tobolewski (29.1.1927-16.VIII.1988).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 50.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees

 • Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa:
  Dr Stanisława Pawłowska (22.VI.1905-20.IV.1985) - w 5 rocznicę śmierci. - Dr Stanisława Pawlowska (22.VI.1905-20.IV.1985) - in 5th anniversary of her death.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 50-52.

 • L. S. Jankiewicz:
  Czesława Prywer-Lidzbarska (25.XII. 1900-1965) - polska botaniczka w Meksyku. - Czesława Prywer-Lidzbarska (25.XII. 1900-1965) - a Polish botanist, in Mexico.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 52-53.

 • Z. Mirek:
  Pro memoria - B. Dyakowski, I. Kosiński, M. Skalińska, B. Szakien, J. Włodek, S. Ziobrowski.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 53-54.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • J. J. Wójcicki:
  XIX Międzynarodowa Wycieczka Geobotaniczna (Polska, 7-26.VII.1989). - 19th International Phytogeographic Excursion (IPE) (Poland, 7-26.VII.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 54-56.

 • D. Nalepka:
  Sympozjum nt. "Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska- dolina Wisły 1988" (Kraków, 15-21.VI.1988). - Lateglacial and holocene eiwironmental changes - Vistula Basin 1988 (Cracow, 15-21.VI. 1988).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 56-57.

 • H. Piękoś-Mirkowa:
  V Zjazd Słowackiego Towarzystwa Botanicznego (Tatrzańska Łomnica, 4-8.IX.1989). - 5th Meeting of the Slovak Botanical Society (Tatrzańska Łomnica, 4-8.IX.1989).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 57.

 • W. Granoszewski:
  XII Międzynarodowe spotkanie europejskich botaników zajmujących się czwartorzędem (Czechosłowacja, 5-15.VI.1989). - 12th International Meeting of Enropean Quaternary Botanists (Czechoslovakia, 5-15.VI.1989.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 57-60.

 • M. Lankosz-Mróz:
  III Międzynarodowy Zjazd Sekcji Europejsko-Śródziemnomorskiej Międzynarodowej Organizacji Ogrodów Botanicznych (IABG) (Budapest-Vácrátót, 25.V-2.VI.1989). - 3rd International Meeting of the Enropean-Mediterranean Division of the Inter­national Association of Botanic Gardens (Budapest-Vacratót (25.V-2.VI.1989)
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 60-61.

 • P. Köhler:
  Zebranie Zespołu Historii Botaniki (Warszawa, 28.IX.1990). - Meeting of the Committee for Studies on the History of Botany (Warsaw, 28.IX.1990).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 61.

  Botanika za granicą. - Botany abroad

 • K. Czyżewska:
  Międzynarodowe Towarzystwo Lichenologiczne. - International Association for Lichenology.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 61-62.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News

 • J. Sanecki:
  IX  Spotkanie Sekcji Fykologicznej PTB (Poznań - Czerniejewo, 16-22.V.1990). -
  9th Meeting Phycological Section of Polish Botanical Society (Poznań - Czerniejewo,16-22.V.1990).
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 62-65.

  Varia.

 • M. Ławrynowicz:
  Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w roku 1989. -
  Committee of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences in 1989.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 65-66.

 • P. Köhler:
  "Szaferanum".
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4):  66.

 • Z. Mirek:
  Botanicy w: "Kto jest kim w Polsce". - Botanists in "Who is who in Poland".
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 67.

  Nowe periodyki i serie. - New journals and series

 • Z. Mirek:
  Biotechnologia - przegląd informacyjny.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 67.

 • Z. Mirek:
  Flora Mediterranea. 
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 68.

 • Z. Mirek:
  Evolutionary Ecology.
  Wiadomości Botaniczne 1990
  34(4): 68.

  Informacja botaniczna. - Botanical Information

 • M. Zając:
  Atlasy i bibliografia dotycząca map zasięgów ogólnych flory środkowoeuropejskiej. - The atlases and blbliography for the maps of general distribution of the Middle European flora.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 68-69.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museums, Archives, Collections

 • P. Köhler:
  Zbiory dendrologiczne dawnego Krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - The dendrological collection of the former Cracow Technical-Industrial Museum in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden.
  Wiadomości Botaniczne 1990 34(4): 70-72.

  Recenzje. - Book reviews

 • Hall G. S., Hawksworth D. L. 1990. International Mycological Directory. (A. Skirgiełło). 72.

 • Holmgren P. K., Holmgren N. H., Barnett L. C.  1990. Index Herbariorum. 1: The Herbaria of the World. (Z. Mirek). 72.

 • Rranduška D., Šomšak L., Haberova J. 1983. Farebný atlas rastlin. (P. Szotkowski). 72-73.

 • Reese W. D. 1984. Mosses of the Gulf south from the Rio Grande to the Apalachicola. (R. Ochyra). 73.

 • Eddy A. 1985. A revision of African Sphagnales. (R. Ochyra). 73.

 • Rameau J. C., Mansion D., Dume G. 1989. Flore forestière francaisé. Guide écologique illustré. 1: Plaines et collines. (P. Pawlaczyk). 73-74.

 • Lafon J. P., Tharaud-Prayer C., Levy G. 1988. Biologie des Plantes Cultivees. (J. Pilarski). 74-75.

 • Gumiński S. 1990. Fizjologia glonów i sinic. (T. Kentzer). 75.

 • Dostál J. 1989. Nová kvetena ČSSR. T. 1, 2. (J. Kornaś). 75-76.

 • Ozenda P. 1990. Les organismes végétaux. 1. Végétaux inférieurs. (J. Kornaś). 76.

 • Kreeb K. H. 1990. Methoden zur Pflanzenökologie und Bioindikation. (J. Kornaś). 76.

 • Drake J. A., Mooney H. A., di Castri F., Groves R. H., Kruger F. J., Rejmanek M., Wiliamson M. (red.)  1989. Biological invasions - a global perspective. (J. Kornaś). 76-77.

 • di Castri F., Hansen A. J., Debussche M. (red.) 1990. Biological invasions in Europe and the Mediterranean Basin. (J. Kornaś). 77-78.

 • Natho G., Müller Ch., Schmidt H. (red.) 1990. Wörterbuch der Biologie - Morphologie und Systematik der Pflanzen, Teil 1, 2. (J. Kornaś). 78.

  Nadchodzące spotkania. -  Forthcoming meetings. 78-79