POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 35 (1991): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 35, 1

Artykuły - Articles

 • J. A. Adamczyk, M. Ławrynowicz:
  Stan zbadania grzybów wielkoowocnikowych miast Polski
  . Investigations of macromycetes in the area of towns in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1991
  35(1): 3-9 <abstract> <PDF>

 • A. B. Kozłowska:
  Analiza porównawcza ekologicznych liczb wskaźnikowych (wg Ellenberga i Zarzyckiego).
  Comparative analysis of ecological indicative values (according to Ellenberg and Zarzycki) 
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 11-21 <abstract> <PDF>

 • R. Śnieżko:
  Pylniki i pyłek w hodowli in vitro
  Anthers and pollen cultured in vitro culture.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 23-33 <abstract> <PDF>

 • H. Bandurska:
  Akumulacja wolnej proliny jako przejaw metabolicznej reakcji roślin na działanie stresu wodnego.
  Free proline accumulation as a meta-boh'c response of plants to the action of water stress.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 35-46 <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 47-86 <full text>

  Portrety botaników polskich - Portraits of Polish botanists

 • A. Slendziński (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 47-48

  Rozstania - Obituaries

 • Bogusław Molski (S. Pieniążek)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 49-50

 • Janina Satczek (A. Jankun)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 50-51

  Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • M. H. Leszczyc-Sumiński (C. W. Domański).
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 51-54

 • Dr Z. Radwańska-Paryska — 90-lecie urodzin.  90th anniversary of birth. (R. W.-B.)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 54-55

 • Mgr H. Stasiak - 80-lecie urodzin. 80th anniversary of birth. (R. W.-B.)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 55

 • 40-lecie Tatrzańskiej Stacji Terenowej Zakładu Ochrony Przyrody PAN. 40 years of the Tatra Field Station in Zakopane. (H. Piękoś-Mirkowa)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 55-57

 • Pro memoria (Wojciech Adamski, Witold Fusek, Kazimierz Filipowicz, Franciszek Herbich, Władysław Jabłonowski, Jan Jachno, Szymon Syreński, Franciszek Wawrzyniak). (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 57-58

  Sprawozdania  ze  spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Polsko-szwedzkie seminarium geobotaniczne. Scientific meeting reports Polish-Swedish geobotanical seminary. (W. Pisarek, H. Andrzejewski)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 58

 • IV Międzynarodowy Kongres Mikologiczny (IMC 4)t (Regensburg, 28.VIII.-03.IX.1990). 4th International Mycological Congress (IMC 4), (Regensburg, 28.VIII.-O3.IX.1990). (P. Zajkowski, K. Prus)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 58-59

 • Seminarium RWPG/IUCN ma temat: Problemy ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (Zakopane, 24-26.X. l9S9). Scientific seminar CMEA/IUCN The problems of plant and animal species protection (Zakopane, 24-26.X. 1989). (H.Piękoś-Mirkowa)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 59-60

  Botanika za granicą - Botany abroad

 • Brytyjskie Towarzystwo Lichenologiczne. The British Uchen Society. (K. Czyżewska)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 60

 • 100-lecie Szwajcarskiego Towarzystwa Botanicznego. 100 years of the Swiss Botanical Society. (R. W.-B.)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 61

  Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności PTB w 1990 roku. Polish Botanical Society in 1990. (B. Sudnik -Wójcikowska, M. Ławrynowicz)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 61-64

  Varia

 • Nowe władze Komitetu Botaniki PAN. New authorities of the Botanical Committee of the Polish Academy of Sciences. (R. W.-B.)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 64

 • Wytwórnia Filmów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific film atelier at the Szczecin University. (J. Jasnowska)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 64-65

 • Karykatury Profesora Karola Starmacha. Cartoons of Professor Karol Starmach. (J. Siemińska)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 65-68 

 • Czy Europejczycy zawlekli okrzemkę Asterionella formosa na Nową Zelandię? Did Europeans bring along the diatom Asterionella formosa to New Zealand? (J. Siemińska)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 68

 • Leksykon botaników polskich. Dictionary of Polish botanists. (T. Majewski, Z. Mirek, A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 68-69

 • Leksykon botaników polskich.  Dictionary of Polish botanists.

 1. Antoni Józef Żmuda (A. Zemanek )
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 69-70

 2. Aleksander Józef Ślendziński (Śleńdziński). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 70

  Nowe periodyki i serie -  New journals and series

 • Przegląd periodyków lichenologicznych powstałych w latach osiemdziesiątych. A review of lichenological periodicals. (K. Czyżewska)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 71-72 

  Informacja botaniczna -  Botanical information

 • Międzynarodowy Informator Mykologiczny. International Mycological Directory. (A. Skirgiełło)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 73

 • Ogrody Botaniczne Świata - Informator. International Directory of Botanic Gardens. (R. W.-B.) 
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 73 

  Muzea, archiwa, zbiory -  Museums, archives, collections

 • Najstarsze zbiory Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  The oldest collections in the Museum of Botanic Garden, Jagiellonian University (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 74-78 

  Ogrody botaniczne i arboreta Botanic gardens and arboreta

 • Propozycja metodyki opracowania dokumentacji oceny stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.  Evaluation of health conditions of monumental trees -a proposal of method. (A. Kurdziel. A, Gruszczyk)
  Wiadomości Botaniczne1991 35(1): 78-81

  Recenzje - Book reviews.
          Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 81-85

  Nadchodzące spotkania Forthcoming meetings
          Wiadomości Botaniczne 1991 35(1): 85-86 

Vol. 35, 2

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
W DNIU 30 CZERWCA 1991 ROKU.

Polish Botanical Society, June 30, 1991.

(Władze Towarzystwa i pełny spis członków)

    Wiadomości Botaniczne 1991 35(2): 3-54. <full text>

Vol. 35, 3/4

Artykuły - Articles

 • Z. R. Borysławski:
  Zbiory rozmyte w ekologii roślin.
  Fuzzy set theory application in plant ecology.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 3-15. <abstract>  <PDF>

 • P. Sowiński, E. Parys, E. Dembiński, J. Falfus, E. Romanowska, J. Śląski:
  Rośliny w zmieniającym się klimacie - efekt szklarniowy.
  Plants in changing climate. The greenhouse effect.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 17-34. <abstract>  <PDF>

 • B. Prędota:
  Specyficzny mechanizm oddychania beztlenowego makrohydrofitów jako wyraz przystosowania do warunków środowiska.
  Specific mechanism of anaerobic respiration of macrohydrophytes as an expression of adaptation to habitat conditions.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 35-42. <abstract>  <PDF>

 • U. Małolepsza, E. Kuźniak-Gębarowska:
  Wykorzystanie kultur in vitro do badania mechanizmów odporności i otrzymywania roślin odpornych na choroby grzybowe.
  The use of in vitro cultures to study mechanisms of resistance and to obtain plants resistant to fungal diseases.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 43-54. <abstract> <PDF>

 • J. Białczyk, Z. Lechowski:
  Ruchy heliotropowe liści i ich wpływ na produktywność roślin.
  Heliotropic plant organ mo-vements and their influence on plant productivity.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 55-69. <abstract>  <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 71-115 <full text>

  Portrety botaników polskich. Portraits of polish botanists.

 • A. Stengl:
  B. Chwastowski.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 71.

 • A. Zemanek:
  J. Walas.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 72.

  Rozstania.Obituaries.

 • S. Cieśliński:
  Tadeusz Winiarski (1923-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 73.

 • K. Mamakowa:
  Wanda Koperowa (1913-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 73-74.

 • K. Czyżewska:
  Mason Ellsworth Hale Jr (1928-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 74.

 • S. Gumiński:
  Prof. dr Silvester Prát (1895-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 75.

 • M. Gracz-Nalepka, J. Hrynkiewicz-Sudnik:
  Dr Mieczysław Tokarski (1926-1989).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 75-76.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • J. Fabiszewski:
  90-lecie urodzin prof. S. Tołpy. - 90th anniversary of birth of prof. S. Tołpa.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 76.

 • H. Tokarz:
  45 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. - 45 years of activity of the Department of Pharmaceutical Botany, Medical Academy, Gdańsk.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 77-79.

 • Z. Mirek:
  Pro memoria (J. E. Gilibert, A. Baraniecki, W. Boberski, W. Kulesza, T. Augustynowicz, Z. Wóycicki, J. Trzebiński, I. A. Król).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 79-81.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. Scientific meeting reports.

 • Z. Starck:
  Robocza konferencja na temat ekonomiki metabolizmu węglowego owoców (Bonn-Röttgen, RFN, 15-17 sierpień 1990). - Workshop on economics of carbon metabolism in fruits (Bonn-Röttgen, RFN, 15-17 August 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 81.

 • Z. Starck:
  Konferencja nt. transportu floemowego (Cognac, Francja, 19-24 sierpień 1990). - "Phloem transport and assimilate compartmentation" - conference in Cognac (France, 19-24 August 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 82.

 • B. Zemanek:
  Sympozjum "Ekologia i biogeografia obszarów alpejskich" (La Thuile Włochy, 1-6 września 1990). - Alpine ecology and biogeography, a symposium at La Thuile (Italy, 1-6 September 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 83-84.

 • B. Zemanek;
  Sympozjum z okazji 40-lecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. P. J. Šafárika w Koszycach (Słowacja, 17-18 październik 1990. - Symposium on 40th anniversary of the Botanic Garden of the P. J. Šafárik University in Kosice (Slovakia, 17-18 September 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  84.

 • M.Lityńska-Zając:
  I Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia, 8-10.V.1990). - I Archaeobotanical Workshop (Igołomia, 8-10 May 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 84-85.

 • J. Mitka:
  Powstanie Grupy Roboczej do Badań Lasów Naturalnych. - Formation of Working Group for Natural Forest Studies.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  85-86.

  Botanika za granica. Botany abroad.

 • K. Grodzińska:
  Europejska Federacja Ekologiczna. - European Ecological Federation.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  87. 

 • P. Köhler:
  Hunt Institute for Botanical Documentation. - Hunt Institute for Botanical Documentation.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 87-88.

  Varia.

 • K. Zarzycki:
  Prof. dr Krystyna Urbańska - nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. - Prof. dr Krystyna Urbańska - new member of the Polish Academy of Sciences.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  89.

 • R. W.-B.:
  Prof. dr Leon Stuchlik - członkiem korespondentem PAU. - Prof. dr Leon Stuchlik — a corresponding member of PAU.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  89.

 • A. Chlebicki:
  Zielnik prof. dr Józefa Mądalskiego. - The herbarium of Professor Józef Mądalski.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 90-93.

 • T. Majewski:
  Komisja Historii Nauk Przyrodniczych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. - Board of the History of Natural Sciences within the Committee of the History of Science and Technology.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  93.

 • R. W.-B.:
  Wystawa prac Małgorzaty Guzikowej. - Exhibition of Małgorzata Guzikowa's paintings.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 94.

 • L. Frey:
  Botanik-szachista. - Botanist - chess-player.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4):  94-95.

  Nowe periodyki i serie. New periodicals and series.

 • Z. Mirek:
  Plant Species Biology.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 95

 • Z. Mirek:
  Functional Ecology.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 95.

  Muzea, archiwalia, zbiory.Museums, archieves, collections.

 • P. Köhler:
  Dziewiętnastowieczne pomoce naukowe w zbiorach Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - The 19th century educational appliances m the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 96-99.

  Ogrody botaniczne i arboreta. Botanic gardens and arboreta.

 • D. Nespiak:
  Najstarsze ogrody botaniczne Wrocławia. - The oldest botanic gardens in Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1991 35(3/4): 99-102.

  Recenzje. Book reviews.  103-111.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 112-115