POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 37 (1993): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 37, 1/2

Artykuły - Articles

 • J. Siemińska:
  Janek Kornaś, mój kolega i przyjaciel (w 70 rocznicę urodzin). -
  Janek Kornaś, my colleague and friend (on the 70th anniversary of his birth).
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 7-13. <abstract> <PDF>

 • M. Ławrynowicz:
  Popularyzacja wiedzy botanicznej w Polsce - stan, potrzeby, perspektywy. -
  Public education of botany in Poland - state, needs, perspectives.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 15-19. <abstract> <PDF>

 • Z. Charkiewicz, W. Niedołużko:
  Wkład Michała Jankowskiego w rozwój botaniki na Dalekim Wschodzie. -
  Contribution of Mi­chał Jankowski to knowledge of botany in Far East.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 21-25. <abstract> <PDF>

 • D. Zdebska:
  Widłak jednakozarodnikowy z ligulą. -
  A homosporous, ligulate lycopod.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 27-29. <abstract> <PDF>

 • R. Śnieżko, K. Winiarczyk:
  Znamię i pyłek - przegląd prac dotyczących zgodnego zapylenia. -
  Stigma and pollen - the review concerning with compatible pollination.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 31-41. <abstract> <PDF>

 • K. Turnau:
  Mikoryza w siedliskach skażonych metalami toksycznymi. -
  Mycorrhiza in toxic metal polluted sites.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2):43-58. <abstract> <PDF>

 • M. Czarnowski:
  Zastosowanie spektroradiometrii w ekofizjologii roślin. -
  Application of spectroradiometry in plant ecophysiology.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 59-72. <abstract> <PDF>

 • J. Kopcewicz, H. Kulikowska-Gulewska, M. Cymerski:
  Fotoperiodyczna indukcja kwitnienia roślin. -
  Photoperiodic induction of plant flowering.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 73-85. <abstract> <PDF>

 • B. Wachowicz:
  Selen w roślinach. -
  Selenium in plants.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 87-89. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 91-220 <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Botanicy krakowscy w karykaturze Stefana Macko. -
  Cracow's botanists in Stefan Macko Cartoons.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 91-92

  • Prof. dr Aniela Kozłowska.  91
  • Prof. dr Bogumił Pawłowski. 92

  Rozstania. - Obituaries

 • A. Boratyński, J. Dolatowski, J. Oleksyn:
  Profesor Stefan Białobok (1909-1992).
  Professor Stefan Białobok (1909-1992). 
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 93-98.

 • E. Nowak:
  Bibliografia prac profesora Stefana Białoboka.Professor Stefan Białobok bibliography.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 98-109.

 • W. Bugała:
  Prof. dr Stefan Białobok (1909-1992). -
  Prof. Dr Stefan Białobok (1909-1992). 
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 110-112.

 • A. Zemanek:
  Prof. dr Jadwiga Dyakowska (1.II.1905-7.IX.1992).Prof. Dr. Jadwiga Dyakowska (1.II. 1905-7.DC. 1992)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 112-119.

 • L. Stuchlik:
  Pożegnanie.Funeral oration.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 119-120.

 • M. Andrzejewski:
  Prof. dr hab. Kazimierz Lehmann (1921-1990). - Prof. Dr. hab. Kazimierz Lehmann
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 120-124.

 • K. Glanc:
  Dr Czesław Nowaczyk (1921-1987).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 124-125.

 • J. Jasnowska:
  Prof. dr hab. inż. Adam Pałczyński (1926-1992).Prof. Dr. hab. ing. Adam Pałczyński (1926-1992
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 125-129.

 • R. W.-B.:
  Prof. dr hab. inż. Władysław Strojny (17.IV.1923-14.VIII.1992).Prof. Dr. hab. ing. Władysław Strojny (17.IV.1923 - 14.VIII.1992)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 129

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (B. Eichler, B. Hryniewiecki, G. Joannicy, J. Jonston, L. Karpowiczowa, K. Łapczyński, M. Oelhaf, K. Piech, M. Raciborski, W. Rothert, K. Rouppert, W. Siemaszko, J. Stanko, S. Wierdak, S.
  Wodzicki).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 129-131.

 • E. Zastawniak:
  80 rocznica urodzin Profesor Marii Łańcuckiej-Środoniowej.Eightieth anniversary of Professor Maria Łańcucka-Środoniowa.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 131-134.

 • W. Bugała:
  Instytut Dendrologii - 40 lat w Polskiej Akademii Nauk. - Institute of Dendrology - 40 years in Polish Academy of Sciences.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 135-140.

 • A. Skirgiełło:
  Miles Joseph Berkeley - w 190 rocznicę urodzin. - Miles Joseph Berkeley - in 190th anniversary of his birth.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 140-141.

 • A. Skirgiełło:
  J. F. B. Bulliard (1752-1793) i jego dzieła (w dwusetną rocznicę śmierci).J. F. B. Bulliard (in 200th anniversary of his death).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 141-143.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • D. Nalepka:
  Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego w okresie przejściowym plejstocen-holocen 20000-8000
  lat BP" (Łódź, 1-3.X.1992 r.). -
  "The environment evolution in Poland during the termination of the Pleistocene - Holocene 20000-8000 years BP" (Conference in Łódź, 1-3 October, 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 143.

 • A. Grzyl:
  "Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce" - sesja naukowa z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki (Łódź, 9. X.1992)."Plants of American origin that have invaded Poland" - scientific session to commemorate the 500th anniversary of discovery of American land (Łódź, 9 October 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 144-145.

 • M. Stasińska:
  I Konferencja „Ochrona biosfery - Bory Tucholskie" (Raciąż - Młyn, 25-27.VI. 1992). - 1st Conference "Conservation of Biosphere - Tuchola Forests" (Raciąż - Młyn, 25-27 June 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 145.

 • J. Jarosińska:
  9 sympozjum Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleoetnobotaniki (Kilonia, 18-23.V. 1992).9th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Kieł, 18-23 May 1992)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 145-147.

 • K. Wasylikowa:
  Międzynarodowe spotkania archeobotaniczne w 1991 roku. - International archeobotanical meetings in 1991.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 147-148.

 • R. Plackowski:
  XII Międzynarodowa Konferencja Francuskiego Stowarzyszenia Miłośników Storczyków (Clermont-Ferrand, 29.VI-2.VII. 1991). - 12th International conference on orchids (Clermont-Ferrand, France, 29 June - 2 July 1991)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 148-149.

 • T. Pawłowska:
  III Europejskie Sympozjum Mikoryzowe (Sheffield, 19-23. VIII.1991). - 3rd European Symposium on Mycorrhizas (Sheffield, 19-23 August 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 149.

 • J. Szwagrzyk:
  34 Sympozjum International Association for Vegetation Science "Mechanizmy dynamiki roślinności" (Eger, 26-30.VIII. 1991). - 34th IAVS Symposium "Mechanisms in vegetation dynamics" (Eger 26-30 August 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 149-151.

 • A. Rostański:
  Zjazd Czecho-Słowackiego Towarzystwa Botanicznego (Ołomuniec, 17-20.VIII. 1992). - Meeting of Czecho-Slovak Botanical Society (Olomouc, 17-20 August 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 151-152.

 • B. Stefaniak:
  Międzynarodowe sympozjum i kurs praktyczny poświęcone biotechnologii roślin (Gódólló, Węgry, 15-29.VIII.1992). - International symposium and training course in plant biotechnology (Gódólló, Hungary, 15-29 August 1992)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 152.

 • B. Godzik:
  Międzynarodowe spotkanie robocze na temat "Wskaźniki roślinne i monitoring wpływu zanieczyszczeń powietrza na lasy" (Mogilany, 5-6 maj 1993). - Polish-American East European Countries' Workshop „Plant indicators and monitoring of air pollution effects on forests" (Mogilany, 5-6 May 1993)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 152-153.

  Botanika za granicą.Botany abroad

 • M. Kotańska, D. Tumidajowicz:
  Międzynarodowe Towarzystwo Badań Korzeni.
  International Society of Root Research.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 153-154.

 • D. Kovats, J. J. Wójcicki:
  Sekcja Botaniczna Węgierskiego Towarzystwa Biologicznego.Botanical Section of the Hungarian Biological Society.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 154-156.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News

 • Z. Mirek, L Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1992 roku.
  Polish Botanical Society in 1992.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 156-164.

 • S. Cieśliński:
  Przemówienie inauguracyjne 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Kielcach.
  Address on the opening ceremony of the 49th Congress of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 164-165.

 • J. B. Faliński, Z. Mirek, L. Musiał:
  Nowi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego.New honorary members of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 165-167.

 • S. Loster, Z. Mirek, J. J. Wójcicki:
  49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1-5 wrzesień, 1992, Kielce).
  49th Congress of Polish Botanical Society (1-5 September 1992, Kielce).
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 167-171.

 • Opinia Polskiego Towarzystwa Botanicznego w sprawach ochrony przyrody. - Resolution in support of Natural Protection.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 171-172.

 • P. Zieliński:
  "Fitoplankton zbiorników zaporowych" - XI Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Łódź-Bronisławów, 15-17.V.1992.
  "Phytoplankton of dam reservoirs", XI Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society (Łódź-Bronisławów, 15-17 May 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 172-174.

 • A. Bujakiewicz:
  Druga Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej.The second field session of the Mycological Section.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 174

 • P. Köhler:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Historii Botaniki PTB.
  Report and election meeting of the History of Botany Section of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 174-175.

  Varia

 • K. Rostański:
  Mój mistrz - wspomnienie o Profesorze Stanisławie Kul
  czyńskim (1895-1975) z lat 1952-1954.
  My master - some memories of Professor dr Stanisław Kulczyński's (1895-1975) didactic activity in years 1952-1954.
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 175-178.

 • A. Stachurska:
  Sprawozdanie z działalności naukowego obozu botanicznego Koła Przyrodników UJ w Wołosatem (19-31.VIII. 1991).
  A report on botanical excursion by Students' Group of Naturalists at the Jagiellonian University (Wołosate, 19-31 August 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 178-179.

 • M. Mizianty
  Fundacja Botaniki Polskiej im. Władysława Szafera.Władysław Szafer Foundation of Polish Botany.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 179-180.

 • M. Ławrynowicz:
  Państwowa Rada Ochrony Przyrody w świetle nowej ustawy. - State Council for Nature Preservation in the light of a new law.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 180.

 • A. Środoń:
  Tatrzańskie uroki. - Charm of the Tatra Mountains.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 180-181.

 • R. W.-B.:
  Recepta na botaniczny sukces.Recipe for botanical success.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 181.

 • A. K. Sawilska:
  Żywe komórki Terpsinoe americana znaleziono w Zatoce Puckiej.Living cells of Terpsinoe americana found in the Puck Bay.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 181-182.

 • K. Wala:
  Szczególna rola rozchodnika w bioakumulacji kadmu.The particular role of Sedum sp. in the bioaccumulation of cadmium.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 182-183.

 • L. Lipnicki:
  Akcja ochrony stanowisk porostów w Borach Tucholskich. - The action of lichens sites protection in the Tuchola Forest.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 183-184.

 • R.W-B.:
  "Żółw i osioł" - bajka."Turtle and ass" - a fable.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 184.

 • S. Markowski:
  O uroczystości nadania Zespołowi Szkół Rolniczych w Tychowie imienia botanika profesora Jana Radomskiego. - Ceremony of giving the name of a botanist - Professor Jan Radomski - to the Agricultural School in Tychowo.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 184-185.

 • G. Tomaszewicz:
  Błędy w pisowni łacińskich nazw roślin.Incorrect spelling of Latin plant names.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 185-186.

 • M. Ławrynowicz:
  Informacja dla fotografików. - Information for photographers.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 186-187.

 • B. Chmielowska:
  Ekologia i produktywność okrzemek Morza Arktycznego.Diatom ecology and productivity in Arctic Sea.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 187.

 • J. Noskowski:
  Wykorzystanie okrzemek do badań archeologicznych. - Diatoms used in archeology.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 187.

  Leksykon botaników polskich. Dictionary of polish botanists. 

6.    Antoni Kotowicz (T. Ślawski).
        Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 187-188.
7.    Andrzej Piekarski (L. Rosner).
        Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 188-189.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series

 • Mycorrhiza (J. J. Wójcicki)
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 189-190.

 • Global Ecology and Biogeography Letters (S. Loster).
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 190.

 • Biodiversity and Conservation (S. Loster).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 190-191.

 • Polish Botanical Studies (L. Musiał)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 191-192.

 • Polish Botanical Studies - Guidebook Series (L. Musiał)
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 192.

 • Thaiszia (A. U. Warcholińska)
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 192-193.

 • Ecological Applications (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 193.

 • Australian Systematic Botany (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 193-194.

 • Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów (L. Musiał)
  Wiadomości Botaniczne 1993
  37(1/2): 194.

  Ogrody botaniczne, arboreta. - Botanic gardens and arboreta

 • C. Pacyniak:
  Wiek i rozmiary najstarszych roślin drzewiastych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskie
  go w Krakowie.
  Age and size of the oldest trees in Botanic Garden of Jagiellonian University.  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 194-198.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions

 • B. Dubielecka:
  Recenzja książki p.t. "Kaktusy" wydanej w serii "Rośliny w domu", Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa,
  1992.
  The review of the book "Cacti" edited in series "Rośliny w domu", Edition Muza S.A. Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 198-201.

  Recenzje.Book reviews.  201-219.

  Nadchodzące spotkania.Forthcoming meetings.  219-220.

Vol. 37, 3/4

POLSKIE BADANIA GEOBOTANICZNE POZA GRANICAMI KRAJU
POLISH GEOBOTANICAL INVESTIGATIONS ABOARD

Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego, Warszawa, 15-16.03.1991 r.
Materials of the 36th Geobotanical Seminar, Warsaw, 15-16 March 1991.

Redakcja - Edited by:
J. B. Faliński & Z. Mirek

  SPIS TREŚCI.CONTENTS

  Strefa umiarkowana i borealna Eurazji. -  Temperate and boreal regions of Eurasia

 • H. Piękoś-Mirkowa:
  Zróżnicowanie morfologiczne i rozmieszczenie gatunków z rodzaju Dryopteris w Europie i byłym ZSRR.
  Morphological differentiation and distribution of Dryopteris species in Europę and the former Soviet Union.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 7-10. <abstract> <PDF>

 • J. Staszkiewicz:
  Morfologiczne zróżnicowanie szyszek
  kilku gatunków Picea z Europy i Azji.
  Morphological differentiation of cones of several Picea species from Europe and Asia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 11-12. <abstract> <PDF>

 • A. Bujakiewicz:
  Grzyby (Macromycetes) w lasach łęgo
  wych i olsach w wybranych obszarach Europy i Ameryki Północnej.
  Macrofungi in alluvial and wet alder forests in selected areas of Europe and North America.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 13-15. <abstract> <PDF>

 • T. Wojterski (red.); S. Balcerkiewicz, A. Brzeg, A. Bujakiewicz, M. Kasprowicz, J. Łuszczyński, A. Rusińska, W. Szwed, Z. Tobolewski, H. Wojterska, M. Wojterska, T. Wojterski:
  Szata roślinna wyspy Seili w południowozachodniej Finlandii.
  Vegetation of the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 17-19. <abstract> <PDF>

 • A. Brzeg, A, Bujakiewicz, A. Rusińska, W. Szwed, Z. Tobolewski, T. Wojterski:
  Flora wyspy Seili w
  południowozachodniej Finlandii.
  Flora of the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 21-23. <abstract> <PDF>

 • S. Balcerkiewicz, A. Rusińska, Z. Tobolewski, M. Wojterska:
  Zbiorowiska roślin zarodnikowych wy
  spy Seili w południowozachodniej Finlandii.
  Cryptogamic plant communities of the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 25-27. <abstract> <PDF>

 • S. Balcerkiewicz, A. Brzeg, M. Wojterska:
  Zbiorowi
  ska łąk nadmorskich, łąk śródlądowych, muraw kserotermicznych i okrajków oraz zbiorowiska roślinności synantropijnej na wyspie Seili w południowozachodniej Finlandii.
  Sea shore meadows, inland meadows, xerothermic swards and forest border communities and synanthropic plant communities on the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 29-31. <abstract> <PDF> 

 • S. Balcerkiewicz, A. Brzeg, A. Bujakiewicz, M. Kasprowicz, J. Łuszczyński, A. Rusińska, W. Szwed, Z. Tobolewski, H. Wojterska, M. Wojterska, T. Wojterski:
  Zespoły leśne i zaroślowe oraz komple
  ksy zbiorowisk roślinnych wyspy Seili w południowozachodniej Finlandii.
  Forest associations, thickets and complexes of plant communities on the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 33-38. <abstract> <PDF>

 • T. Wojterski, H. Wojterska:
  Mapa roślinności rzeczy
  wistej wyspy Seili w południowozachodniej Finlandii.
  Map of real vegetation of the island Seili in southwestem Finnland.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 39-41. <abstract> <PDF>

 • W. Granoszewski:
  Badania palinologiczne dwóch
  profili interstadialnych z obszaru środkowej Szwecji.
  Pollen-analytical study of the two interstadial profiles from Central Sweden.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 43-44. <abstract> <PDF>

 • A. Chlebicki:
  Pyrenomycetes
  i Coelomycetes zebrane w 
  lasach północnej Litwy.
  Notes on Pyrenomycetes and Coelomycetes from north Lithuanian forests.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 45-47. <abstract> <PDF>

 • K. Mamakowa, T. B. Ryłowa:
  Flora interglacjalna z
  Korczewa na Białorusi (pogranicze obwodów: Mińskiego, Grodzieńskiego i Brzeskiego).
  An Interglacial flora from Korczewo in Belarus (borderland of the Mińsk, Grodno and Brcst Districts).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 49-50. <abstract> <PDF>

 • H. Piękoś-Mirkowa:
  Flora i charakterystyka geobotani
  czna pasm: Velka Rača i Ušust w Słowackich Beskidach Zachodnich.
  The flora and geobotanical characteristics of the Velka Rača and Ušust range in the Slovak Western Beskidy Mts.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 51-52. <abstract> <PDF>

 • J. Staszkiewicz:
  Badania nad naturalnymi mieszańcami
  Pinus mugo x P. sylvestris w Słowacji.
  Investigation on the natural hybrids Pinus mugo x P. sylvestris in Slovakia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 53-54. <abstract> <PDF>

 • J. J. Wójcicki, K. Marhold:
  Prunus fruticosa w Czecho
  słowacji.
  Prunus fruticosa in Czecho-Slovakia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 55-56. <abstract> <PDF>

 • B. Jackowiak:
  Wybrane problemy synantropizacji flory
  roślin naczyniowych Wiednia.
  Some problems of synanthropisation of the vascular plant flora of Vienna.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 57-58. <abstract> <PDF>

 • D. Tumidajowicz:
  Wzorzec wzrostu i struktura wiekowa
  populacji Rhododendron hirsutum i Rh. ferrugineum w Alpach - badania modelowe.
  Pattern of growth and population age structure of Rhododendron hirsutum and Rh. ferrugineum in the Alps - a model approach.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 59-60. <abstract> <PDF>

 • K. Tobolski:
  Badania postglacjalnych flor na obszarze
  Alp.
  Study on postglacial flora of the Alps.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 61-64. <abstract> <PDF>

 • A. Obidowicz:
  Biogeograficzne i paleoekologiczne ba
  dania porównawcze na torfowiskach górskich w Europie, w latach 1980-1990. -
  Biogeographical and paleoecological comparative studies of the mountain mires in Europe (1980-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 65-66. <abstract> <PDF>

 • J. Kurzyński:
  Cechy bukowych starodrzewi w rezerwa­tach biosfery Centralnej Starej Planiny (Bułgaria). - 
  Characters of the mature beech forests in the biosphere reserves of the Central Stara Pianina Mts (Bulgaria).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 67-70. <abstract> <PDF>

 • K. Latowski:
  Materiały do flory synantropijnej Półwy
  spu Bałkańskiego.
  Materials to the synanthropic flora of the Balkan Peninsula.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 71-72. <abstract> <PDF>

 • S. Michalik:
  Badania geobotaniczne i ekologiczne w
  górach Starej Planiny (Bułgaria).
  Geobotanical and ecological studies in the Stara Pianina Mts (Bułgaria).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 73-75. <abstract> <PDF>

 • S. Balcerkiewicz, A. Rusińska:
  Reakcja roślinności na
  zagospodarowanie turystyczne w masywie górskim Kapaonik (Serbia, Jugosławia). -
  Reaction of vegetation to the tourist management in the massive of Kopaonik (Serbia, Jugosławia).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 77-78. <abstract> <PDF>

 • J. Borysiak, A. Marković:
  Roślinność równin zalewo
  wych rzeki Velika Morava w Serbii.
  Floodplain vegetation of Velika Morava river in Serbia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 79-80. <abstract> <PDF>

 • M. Lisiewska:
  Badania mikosocjologiczne w zespołach
  leśnych Parku Narodowego Jeziora Plitwickie (Chorwacja).
  Mycoenological investigations in forest associations of the Plitvička Jezera National Park (Croatia).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 81-82. <abstract> <PDF>

 • A. Medwecka-Kornaś, S. Loster, K. Towpasz, E. Dubiel:
  Badania w zbiorowiskach leśnych Macedonii
  (Jugosławia). -
  Investigations on forest communities of Macedonia (Yugoslavia).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 83-85. <abstract> <PDF>

 • M. Zając, A. Zając, R. Drenkovski:
  Zbiorowiska sege
  talne upraw zbożowych Macedonii. - 
  The segetal communities of cereal crops of Macedonia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 87-88. <abstract> <PDF>

 • J. Stasiak:
  Status fitocenotyczny i struktura populacji
  Linaria odora s.l. w południowo-wschodniej Europie.
  Phytocoenotic status and populations structure of Linaria odora s.l. in SE Europe.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 89-91. <abstract> <PDF>

 • L. Stuchlik:
  Badania palinologiczne prób powierzch
  niowych i ich związek ze współczesną szatą roślinną w kaukaskich ostojach roślinności trzeciorzędowej. -
  Palynological studies of surface samples and their relation to recent vegetation in Caucasian refugia of Tertiary vegetation.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 93-97. <abstract> <PDF>

 • L. Stuchlik:
  Badania porównawcze neogeńskich flor
  obszaru Paratetydy wschodniej, północnej i części Paratetydy Centralnej i ich peryferii. -
  Comparative studies of Neogene floras on the territory of Eastem Paratethys, northern part of Central Paratethys and their periferies.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 99-102. <abstract> <PDF>

 • J. B. Faliński, F. Pedrotti, K. Falińska:
  Badania geo
  botaniczne w tajdze południowo-zachodniej Syberii.
  South western Siberian Taiga Project.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 103-110. <abstract> <PDF>

 • W. Żukowski:
  Badania systematyczno-geograficzne
  nad gatunkami rodziny Cyperaceae Wschodniej Syberii.
  The systematical and geographical studies on Cyperaceae in East Siberia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 111-112. <abstract> <PDF>

 • A. Pacyna:
  Polskie wyprawy w góry Mongolii.
  Polish expeditions to the Mongolian mountains.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 113-116. <abstract> <PDF>

 • F. Święs:
  Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne oraz
  biomasa paszowa w dorzeczu Dunda-Bajdałagijn-goł (Chentej, Mongolia). -
  Floristic and phytosociological relations and feeding biomass in the river-basin of Dunda-Bajdałagijn-goł (Chentej, Mongolia).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 117-118. <abstract> <PDF>

 • T. Mrozińska, An Gi Sun:
  Glony Korei Północnej. -
  Algae of North Korea.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 119-121. <abstract> <PDF>

 • J. Staszkiewicz:
  Badania nad zmiennością szyszek
  drzew szpilkowych w Korei (KRL-D). -
  Investigation on variability of cones of coniferous trees from Korea (Korean People's Republic).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 123-124. <abstract> <PDF>

 • W. Wojewoda, Z. Heinrich, H. Komorowska:
  Macro
  mycetes Korei Północnej. - 
  Macrofungi of North Korea.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 125-128. <abstract> <PDF>

 • T. Majewski, K. Sugiyama:
  Laboulbeniales (Ascomy
  cotina) zebrane w Japonii. -
  Some Laboulbeniales (Ascomycotina) collected in Japan.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 129-130. <abstract> <PDF>

 • L. Wołejko:
  Studia nad ekosystemami bagiennymi Azji
  Wschodniej.
  Studies on wetlands in East Asia.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 131-134. <abstract> <PDF>

  Strefa śródziemnomorska Europy i południowozachodnia Azja. - Mediterranean regions of Europe and SW Asia

 • A. Boratyński, K. Browicz, J. Zieliński:
  Prace syste­matyczne, florystyczne i chorologiczne prowadzone w pohidniowo-zachodniej Azji i we wschodnim Śródziemnomorzu przez Zakład Systematyki i Geo­grafii Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
  -
  Systematic, floristic and chorological investigations in South West Asia and eastem Mediterranean, conducted in the Laboratory of Systematics and Geography, Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Komik.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 135-140. <abstract> <PDF>

 • K. Falińska:
  Reakcja populacji Cyclamen hederifolium
  na zróżnicowanie dynamiczne zbiorowisk buczyn w Promontorio del Gargano, Włochy. -
  Response of Cyclamen hederifolium population to the dynamie differentiation of beech forest communities in the Promontorio del Gargano, Italy.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 141-145. <abstract> <PDF>

 • J. B. Faliński, F. Pedrotti:
  Tendencje dynamiczne w roślinności Promontorio del Gargano, Włochy. -
  Dynamical tendencies in the vegetation of Promontorio del Gargano, Italy.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 147-155. <abstract> <PDF>

  Afryka - Africa

 • J. Hereźniak:
  Wyprawa naukowa Uniwersytetu Łódz
  kiego do Afryki równikowej - 1974/75.
  Polish scientific expedition of the Łódź University to equatorial Africa - 1974/1975.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 157-160. <abstract> <PDF>

 • J. Kornaś:
  Zasięgi geograficzne i wymagania siedlisko
  we paprotników w strefie sawannowej Afryki tropikalnej.
  Range and habitat preferences of pteridophytes in the savanna woodland zone of tropical Africa.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 161-165. <abstract> <PDF>

 • S. Lisowski:
  Badania botaniczne w Afryce Centralnej.
  Botanical studies in Central Africa.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 167-170. <abstract> <PDF>

 • M. Lityńska-Zając:
  Polskie badania archeobotaniczne
  w Afryce Północnej: Armant (Egipt). -
  Polish archaeobotanical studies in North Africa: Armant (Egypt).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 171-172. <abstract> <PDF>

 • E. Madeyska, Z. Ttomczyńska:
  Polskie badania archeo
  botaniczne w Afryce północnej: Wadi Kubbaniya (Egipt).
  Polish archaeobotanical studies in North Africa: Wadi Kubbaniya (Egypt).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 173-175. <abstract> <PDF>

 • A. Medwecka-Kornaś:
  Wpływ ognia na roślinność sa
  wanny afrykańskiej. -
  Fire impact on the vegetation of the African savanna.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 177-180. <abstract> <PDF>

 • K. Wasylikowa:
  Polskie badania archeobotaniczne w
  Afryce północnej: Tadrart Acacus (Libia).
  Polish archaeobotanical studies in north Africa: Tadrart Acacus (Lybya).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 181-182. <abstract> <PDF>

 • K. Wasylikowa:
  Polskie badania archeobotaniczne w
  Afryce północnej: Nabta Playa (Egipt).
  Polish archaeobotanical studies in north Africa: Nabta Playa (Egypt).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(1/2): 183-184. <abstract> <PDF>

 •  K. Węglarski:
  Strefowość roślinności pobrzeża Morza
  Śródziemnego w regionie Burg El-Arab (północny Egipt).
  Vegetational zonation of mediterranean coasts in Burg El-Arab region (north Egypt).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 185-186. <abstract> <PDF>

 • T. Wojterski, M. Wojterska:
  Roślinność północnej Al
  gierii.
  Vegetation of northern Algieria.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 187-191. <abstract> <PDF>

  Arktyka i Antarktyka - The Arctic and Antarctica

 • E. Dubiel:
  Szata roślinna północno-zachodniego
  Sórkapp Land (Spitsbergen).
  Flora and Vegetation of NW Sörkapp Land (Spitsbergen).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 193-194. <abstract> <PDF>

 • K. Grodzińska, B. Godzik:

  Zbiorowiska roślinne i eko­logiczny monitoring południowego Spitsbergenu. - Plant communities and ecological monitoring of southern Spitsbergen.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 195-199. <abstract> <PDF>
 • W. Gugnacka-Fiedor, W. Plichta:
  Badania geobotani
  czne Kaffi
  öyry (NW Spitsbergen). - Geobotanical investigations of Kaffiöyra (NW Spitsbergen).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 201-202. <abstract> <PDF>

 • M. Olech:
  Rośliny zarodnikowe i szata roślinna południowo-zachodniego Spitsbergenu (Arktyka). -
  Cryptogamic flora and vegetation of SW Spitsbergen (Arctica).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 203-204. <abstract> <PDF>

 • F. Święs:
  Badania geobotaniczne w rejonie Ziemi Wedela Jarlsberga (Bellsund, Spitsbergen Zachodni). -
  Geobotanical investigation in the region of Wedel Jarlsberg Land (Bellsund, Western Spitsbergen).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 205-206. <abstract> <PDF>

 • J. Fabiszewski, B. Wojtuń:
  Pagórki torfowe na wyspie
  Króla Jerzego (Antarktyka). -
  The moss peat-mounds on King George Island (Antarctica).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 207-208. <abstract> <PDF>

 • M. Olech:
  Flora porostów i szata roślinna południowych
  Szetlandów (Antarktyka). -
  Lichen flora and vegetation of South Shetland Islands (Antarctica).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 209-211. <abstract> <PDF>

 • K. Zarzycki, A. Barcikowski:
  Roślinność lądowa re
  gionu Zatoki Admiralicji i Zatoki Króla Jerzego (wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe. Antarktyka) - problemy ekologii zbiorowisk i populacji roślin naczyniowych. -
  Terrestrial vegetation of the Admirality Bay and King George Bay region (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica) - ecological studies of plant communities
  and populations of vascular plants.

  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 213-215. <abstract> <PDF>

 • E. Zastawniak:
  Makroskopowe szczątki roślin górnej
  kredy i trzeciorzędu na Wyspie Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Zachodnia Antarktyda). -
  Macroscopic plant remains from Upper Cretaceous and Tertiary of King George Island (South Shetland Islands, West Antarctica).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 217-219. <abstract> <PDF>

  Ameryka Północna i Środkowa - North and Central America

 • M. Guzikowa, P. F. Maycock:
  Badania porównawcze biologii i ekologii północnoamerykańskich ekspan­sywnych gatunków nawłoci (Solidago L. spp.). -
  Comparative investigation of biology and ecology of some northamerican expansive goldenrods (Solidago spp.).
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 221-223. <abstract> <PDF>

 • K. Rostański:
  Występowanie gatunków rodzaju Ludwi
  gia na Kubie. -
  The occurrence of the species of the genus Ludvigia in Cuba.
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 225-227. <abstract> <PDF>
  Biogramy - Biograms
  Wiadomości Botaniczne 1993 37(3/4): 229-250. <PDF>