POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 40 (1996): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 40, 1

 • H. Piękoś-Mirkowa:
  Prof. dr hab. Tadeusz Reichstein honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego.Professor Tadeusz Reichstein, a honorary member of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 7-9. <abstract> <PDF>

Artykuły - Articles

 • J. Kornaś:
  Pięć wieków wymiany flor synantropijnych między Starym i Nowym Światem.
  Five centuries of exchange of synanthropic flora between the Old and the New World.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 11-19. <abstract> <PDF>

 • H. Ratyńska, W. Szwed:
  Roślinność - strefy przejścia i granice.
  Vegetation - transitional zones and boundaries.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 21-28. <abstract> <PDF>

 • E. Ślusarczyk:
  Ewolucja strategii życiowych Glomales.
  Evolution of life stiategies in Glomales.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 29-35. <abstract> <PDF>

 • A. Nowakowska, A. Tretyn:
  Mutanty fotomorfogenetyczne.
  Photomorphogenic mutants.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 37-51. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 53-83. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Stanisław Batys Górski.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 53.

 • P. Köhler:
  Aniela Kozłowska.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 54.

  Rozstania. - Obituaries.

 • M. Michniewicz:
  Doc. dr Leszek Michalski.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 55-56.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro-memoria (I. Czartoryska, J. Pabreż, Z. Hałatkiewicz, W. Boberski, H. Krzemieniewska, A. Nespiak).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 56.

 • P. Köhler:
  130. rocznica powstania Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności.130th anniversary of establishing of the Physiographical Commission of the Academy of Sciences and Letters.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 57.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • B. Tokarska-Guzik:
  Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Ekologicznego: "Nowe osiągnięcia w zakresie ochrony przyrody i kształtowania siedlisk na terenach miejsko-przemysłowych" (Leicester, Wielka Brytania, 20-22 marca 1995).The British Ecological Society Conference: "Recent advances in urban and post-industrial wildlife conservation and habitat creation" (Leicester, Great Britain, 20-22 March 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 57-58.

 • M.Latałowa:
  Międzynarodowe Sympozjum: "Nowe aspekty badań nad prehistorycznym środowiskiem i rolnictwem w Europie" (Wilhelmshaven, Niemcy, 17-21 maja 1995). - Symposium: "New aspects on prehistoric environment and agriculture in Europe" (Wilhelmshaven, Germany, 17-21 May 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 58-59.

 • M. Latałowa:
  Międzynarodowe spotkanie robocze: "Stosunek współczesnych spektrów powierzchniowych do roślinności i krajobrazu jako pomoc w interpretacji diagramów pyłkowych (Guö, Blekinge, południowa Szwecja, 10-13 czerwca 1995). - Workshop on "Quantification of land surfaces cleared from forest during the Holocene - Modern pollen/vegetation/landscape relationships as an aid to the interpretation of fossil pollen data" (Guö, Blekinge, South Sweden, 10-13 June 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 59-60.

 • J. Jarosińska, M. Latałowa:
  X Sympozjum Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleoetnobotaniki (Innsbruck, Austria, 11-18 czerwca 1995).10th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Innsbruck, Austria, 11-18 June 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 60-61.

 • E. Zenkteler:
  "Perspektywy pteridologii" - Sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora R. E. Holttuma (Ogród Botaniczny Kew, Wielka Brytania, 17-21 lipca 1995). - "Pteridology in perspective" R. E. Holttum memorial pteridophyte symposium (Royal Botanic Gardens, Kew, Great Britain 17-21 July 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 61-64.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • A. Bujakiewicz:
  Piąta Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej (Zielonka koło Poznania, 19-22 września 1995). 5th Field Session of the Mycological Section of the Polish Botanical Society (Zielonka near Poznań, Poland, 19-22 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 64-65.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki (Kraków, 23 listopada 1995).Meeting of the Section of History of Botany (Kraków, 23 November 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 65-66.

  Varia.

 • Leksykon botaników polskich. - Dictionary of Polish botanists:

  • C. W. Domański:
   16. Kazimierz Filip Wize.
   Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 66-67.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Trends in Genetics; Hladnikia.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 67-69.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • P. Köhler:
  Zielnik Seweryna Udzieli. Herbarium of Seweryn Udziela.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 69-73.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • A. Medwecka-Komaś:
  Czy Jan Komaś może być uważany za recenzenta Flory roślin naczyniowych Lubelszczyzny? - May Jan Kornaś be considered a reviewer of Vascular plant flora of Lublin region?
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(1): 73-76.

  Recenzje. - Book reviews. 76-80.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 80-83.

Vol. 40, 2

Artykuły - Articles

 • M. Czarnowski:
  Ważniejsze jednostki miar i symbole stosowane w botanice eksperymentalnej. -
  Important measure units and symbols used in ejtperimental botany.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 7-20. <abstract> <PDF>

 • M. Jankowska-Błaszczuk:
  Ekologiczne znaczenie wielkości nasion.
  Ecological aspect of seed size.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 21-28. <abstract> <PDF>

 • M. Latałowa, M. Góra:
  Aeropalinologia - badania zawiesiny pyłku w powietrzu.
  Aeropalynology - investigation on airbome pollen.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 29-37. <abstract> <PDF>

 • M. Olczak:
  Kwaśne fosfatazy roślin wyższych. -
  Acid phosphatases from higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 39-51. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 53-88. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Wanda Wróbel-Stermińska.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 53.

 • P. Köhler:
  Henryk Blaszczyk. 
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 54.

  Rozstania. - Obituaries.

 • T. Krzaczek:
  Dr Wiesława Wiktoria Krzaczek (7 XI 1936-12 XII 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 55-56.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (A. Estreicher, W. Szyszłło, E. Śliwińska, K. Kaniewski).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 56.

 • S. Friedrich, S. Markowski:
  50-lecie pracy prof. dr hab. Janiny Jasnowskiej w szkol­nictwie wyższym. - 50th anniversary of Prof. Janina Jasnowska's work in high education.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 56-64.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • R. Kaźmierczakowa:
  "Program CORINE a zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Polski" Seminarium (Kraków - Ojców, Polska, 19 czerwca 1995)."Programme CORINE and conservationof Polish natural heritage" - a symposium (Cracow - Ojców, Poland, 19 June 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 64-65.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  VI Sympozjum międzynarodowej organizacji biosystematyków roślin "Zmienność i ewolucja roślin arktycznych i alpejskich" (Tromsø, Norwegia, 29 lipca - 2 sierpnia 1995). - VI International Symposium IOPB "Variation and Evolution in arctic and alpine plants"(Tromsø, Norway, 29 July - 2 August 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 65-67.

 • B. Sumorok:
  Polsko-brytyjska konferencja "Taksonomia i ekologia grzybów podziemnych i innych" (Bory Tucholskie, Polska, 14-22 września 1995). - Polish-British Foray "Taxonomy and ecology of hypogeous and other fungi" (Tuchola Forest, Poland, 14-22 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 67-68.

 • Z. Starck:
  Międzynarodowa konferencja „Transport asymilatów" (Canterbury, Wielka Brytania, 13-17sierpnia 1995)."Transport of assimilates" - intemational conference (Canterbury, Great Britain, 13-17 August 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 69-70.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • K. Krajewska:
  50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Szata roślinna Polski w procesie przemian" - sesja naukowa Sekcji Paleobotanicznej (Kraków, Polska, 27 - 28 czerwca 1995).50th Congress of the Polish Botanical Society "The vegetation of Poland in the process of changes" -scientific session of the Paleobotanical Section (Kra­ków, Poland, 27-28 June 1995.)
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 70-71.
 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, Polska, 11 stycznia 1996).Meeting of the Section of History of Botany (Kraków, Poland, 11 January 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 71.

  Varia.

 • K. Wołowski:
  Tetreutreptia, nowy rodzaj Euglenophyceae znaleziony w Atlantyku.Tetreutreptia, new genus of Euglenophyceae found in Atlantic.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 71-73.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • A. Zemanek:
  "Historia ilustracji botanicznej" - wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (Kraków, Polska, 22 czerwca - 15 lipca 1995)."History of botanical illustration", an exhibition at the Jagiellonian Library (Cracow, Poland, 22 June - 15 July 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 73--77.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • D. Fijałkowski:
  Uwagi na temat doniesienia prof. dr hab. Anny Medweckiej-Komaś o przeprowadzonej przez jej męża recenzji rękopisu „Atlasu roślin naczyniowych Lubelszczyzny" autorstwa Dominika Fijalkowskiego.Remarks on Prof. A. Medwecka-Komaś information on his husband review of manuscript of "Atlas ofvascular plants of the Lublin region" by Dominik Fijałkowski.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 77.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Botanica Lithuanica; Roczniki Bieszczadzkie.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(2): 77-79.

  Recenzje. - Book reviews. 79-85.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 85-88.

Vol. 40, 3/4

Artykuły - Articles

 • S. Gumiński:
  Nowsze wiadomości o fotosyntezie i oddychaniu u glonów i sinic. -
  News about photosynthesis and respiration by Algae and Cyanobacteria.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 9-16. <abstract> <PDF>

 • B. Pawlik-Skowrońska, T. Skowroński:
  Sinice i ich interakcje z metalami ciężkimi. -
  Cyanobacteria and their interactions with heavy metals.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 17-30. <abstract> <PDF>

 • K. J. Krajewski:
  Glony jako czynnik degradacji różnych materiałów.
  Algae as a degradation factor of various materials.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 31-36. <abstract> <PDF>

 • A. Chlebicki:
  Grzyby mikroskopijne występujące w Arktyce i obszarach alpejskich.
  Microfungi in Arctic and alpine regions.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 37-44. <abstract> <PDF>

 • J. Leśniewska:
  Ciała Ubischa - produkt działalności tapetum.
  The Ubisch bodies - the product of tapetal activity.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 45-54. <abstract> <PDF>

 • J. Karcz:
  Skaningowy mikroskop elektronowy w badaniach karpologicznych.
  Scanning electron microscope in carpological studies.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 55-65. <abstract> <PDF>

 • P. Karolewski:
  Rola proliny u roślin wyższych w warunkach stresu abiotycznego.
  Role of proline in higher plants under conditions of abiotic stress.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 67-81. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 83-160. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Wojciech Grzegórzek.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 83.

 • P. Köhler:
  Edward (Glinka-) Janczewski.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 84.

  Rozstania. - Obituaries.

 • K. Juchniewicz:
  Profesor Hanna Czeczott (1888-1982). - Professor Hanna Czeczott (1888-1982).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 85-89.

 • H. Piekoś-Mirkowa:
  Wspomnienie o Profesorze Karlu Ulrichu Kramerze (1928-1994). - A rememberance of Professor Karl UIrich Kramer (1928-1994).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 89-91.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (W. Eichstad, J. A. Helwing, A. T. Działyński, E. (Glinka-) Janczewski, Ż.l. Król, sen., F. Kamieński, J. M. Dobrowolski, W. Konopacka, M. Bremówna, W. Becker, F. Krawiec, K. Kluk, J. Warszewicz, A. Żmuda, K. Proszyński, K. Miczyński jun., I. Hoppe, A. Starzeński, J. Antoniewicz, H. Popławska-Sukaczewa, J. Trela, B. Pawłowski).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4):  91-94.

 • T. Załuski:
  Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Klemensa Kępczyńskiego. - 80th anniversary of Professor Klemens Kępczyński's birth.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 94-96.

 • A. Tukiendorf:
  70-lecie urodzin Profesora Tadeusza Baszyńskiego.Professor Tadeusz Baszyński - 70th anniversary of birth.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 96-97.

 • J. Jakubowska-Gabara:
  50 lat Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 50 years of the Łódź Division of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 97-99.

 • M. Czarnowski:
  Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - 40th anniversary of the Department of Plant Physiology of the Polish Academy of Sciences in Cracow.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 99-101.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • H. Bandurska:
  Międzynarodowy Kongres międzydyscyplinamych badań nad tolerancją roślin wyższych na suszę (Montpellier, Francja, 31 sierpnia - 2 września 1995). International Congress on Integrated Studies on Drought Tolerance of Higher Plants (Montpellier, France, 31 August-2 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 101-103.

 • M. Ławrynowicz. A. Skirgiełło:
  XII Kongres Europejskich Mikologów (Wageningen, Holandia, 3-7 września 1995). 12th Congress of European Mycologists (Wageningen, Holland, 3-7 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 103-104.

 • E. Zastawniak:
  Międzynarodowa konferencja o zróżnicowaniu i ewolucji roślin lądowych w czasie geologicznym (ICTPG) (Nankin, Chiny, 4-8 września 1995). International Conference on Diversification and Evolution of Terrestrial Plants in Geological time (ICTPG) (Nanjing, China, 4-8 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 104-107.

 • M. Latałowa:
  14. Sympozjum Stowarzyszenia Palinologów Frankofońskich "Palinologia i zmiany globalne" (Paryż, Francja, 18-20 września 1995). 14th Symposium of Palynologists Society of French Language "Palynology and global changes" (Paris, France, 18-20 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 108-109.

 • T. Załuski:
  Konferencja gleboznawców i botaników w Drawieńskim Parku Narodowym (Tuczno, Polska, 26-27 września 1995). Conference of soil scientists and botanists in Drawieński National Park (Tuczno, Poland, 26-27 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 109.

 • A. Skirgiełło:
  XI Krajowy Zjazd Mikologiczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego (Mierki k. Olsztynka, Polska, 28-29 września 1995). 11th National Mycological Meeting of Polish Hygienical Society (Mierki near Olsztynek, Poland, 28-29 September 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4):  109-110.

 • A. Drozdowicz:
  I Ogólnopolska konferencja: "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek - stan i perspektywy badań tatrzańskich" (Zakopane, Polska, 6-9 października 1995). 1st Conference "The Tatra National Park nature vs. man - present state and prospects of investigations" (Zakopane, Poland, 6-9 October 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 110-111.

 • H. Klama, J. Żarnowiec:
  Konferencja "Przyroda województwa bielskiego - stan poznania, zagrożenia i ochrona" (Bielsko-Biała, Polska, 18 października 1995)."Nature of the Bielsko-Biała province - the state of knowledge, present threats and protection" - a scientific Conference (Bielsko-Biała, Poland, 18 October 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 112-113.

 • D. Stępalska:
  II Sympozjum "Pyłki i pyłkowica - aktualne problemy" (Lublin, Polska, 1-2 grudnia 1995). - 2nd Symposium "Pollens and pollinosis - current problems" (Lublin, Poland, 1-2 December 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 113.

 • A. Chlebicki:
  Międzynarodowa Konferencja "Problemy badań bioróżnorodności glonów, grzybów i mszaków Arkty­ki" (St. Petersburg, Rosja, 12-16 grudnia 1995). - An International Conference "Problems of investigations of biodiversity of algae, fungi and bryophytes in Arctic" (St. Petersburg, Russia, 12-16 December 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 114-115.

 • J. Mitka:
  Konferencja "Nauka na rzecz różnorodności biologicz­nej" (Warszawa, Polska, 13 grudnia 1995). - Conference "Science for biodiversity" (Warsaw, Poland, 13 December 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 115-116.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • Z Mirek, L. Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1995 r. - Polish Botanical Society in 1995.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 116-126.

 • P. Köhler:
  50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków, 26 czerwca - 1 lipca 1995). - 50th Congress of Polish Botanical Society (Cracow, 26 June - 1 July 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 126-130.

 • S. Loster:
  Sprawozdanie z sesji terenowych 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.Field sessions during the 50th Congress of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 130-136.

 • K. Jędrzejko:
  Sekcja Briologiczna na Zjeździe PTB - wybory i obrady. Briological Section at the Congress of Polish Botanical Society - election and session.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 136-137.

  Varia.

 • L. Frey:
  Feliks Woytkowski - niedoceniony polski "łowca roślin". - Feliks Woytkowski - an unappreseiated Polish "plant hunter".
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 137-139.

 • J. Dolatowski:
  Ostatni Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.The last Yearbook of the Polish Dendrological Society.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 139-140.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 18. Henryk Błaszczyk. - Dictionary of Polish botanists: 18. Henryk Blaszczyk.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 140-142.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Trends in Plant Science.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 142-143.

 • J. J. Wójcicki:
  Scripta Rudensia.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 143.

 • J. J. Wójcicki:
  Sendtnera.
  Wiadomości Botaniczne 1996 40(3/4): 144.

  Recenzje. - Book reviews. 144-157.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 157-160.