POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 41 (1997): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.

Vol. 41, 1

.
Artykuły
- Articles
 • A. Zemanek:
  Botanika Renesansu w świetle współczesnej nauki.
  Renaissance botany in the light of contemporary science.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 7-19. <abstract> <PDF>

 • S. Gumiński:
  O mechanizmie przekazywania fotorecepcji światła niebieskiego i nadfioletowego w organizmie roślinnym.
  On mechanism of the photoreception of the blue and ultraviolet light in the plant organism.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 21-25. <abstract> <PDF>

 • J. Wołek:
  Kompleksowe badania naukowe na obszarze i w otoczeniu zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.
  Scientific investigations in the Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne water reservoirs complex and in their surroundings (Pieniny Mts., Southern Poland).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 27-36. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 37-90. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Józef Rostafiński.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 37.

 • A. Zemanek:
  Józef Rostafiński.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 38.

  Rozstania. - Obituaries.

 • W. Wojewoda:
  Życie i dzieło profesora Stanisława Domańskiego (1916-1993). - Life and works of Professor Stanisław Domański (1916-1993).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 39-47.

 • W. Wojewoda:
  Mgr Irena Mazaraki (1912-1995). - Irena Mazaraki MSc. (1912-1995).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 47-49.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Breyn, J. Fiedorowicz, L. Nowakowski, J. Waga, K. Langie, A. Rehman, F. Kwieciński, T. Gorczyński).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 49-50.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • M. Mańka:
  I Międzynarodowe Sympozjum na temat wykorzystania mikroorganizmów (Varanasi, Indie, 13-16 marca 1996). - 1st International Symposium on microbial exploitation (Varanasi, India, 13-16 March 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 50.

 • A. Drozdowicz:
  II Międzynarodowy Kongres "Systematyka i Ekologia Śluzowców" (Madryt, Hiszpania, 15-19 kwietnia 1996). - 2nd International Congress on the Systematics and Ecology of the Myxomycetes (Madrid, Spain, 15-19 April 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 51-53.

 • B. Pawlik-Skowrońska, R. Kaczorowska:
  XV Sympozjum Fykologiczne PTB "Fykologiczne rozpoznanie wód Roztocza - części Euroregionu Bug" (Lublin - Krasnobród - Zwierzyniec, Polska, 10-12 maja 1996).15th Phycological Symposium of the Polish Botanical Society "Phycological recognition of waters of Roztocze - a part of Euroregion Bug" (Lublin - Krasnobród - Zwierzyniec, Poland, 10-12 May 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 53-55.

 • M. Mańka:
  Sympozjum naukowe "Choroby roślin a środowisko" (Poznań, Polska, 27-28 czerwca 1996). Scientific symposium "Plant diseases vs. environment" (Poznań, Poland, 27-28 June 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 55-56.

 • K. Seidler-Łożykowska, W. Buchwatd:
  Międzynarodowe sympozjum "Hodowla roślin leczniczych i aromatycznych" (Quedlinburg, Niemcy, 30 czerwca - 4 lipca 1996). International symposium: "Breeding research on medicinal and aromaiic plants" (Quedlinburg, Germany, 30 June - 4 July 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 56-57.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • J. Mitka:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1996 r.Botanical Society, Cracow Division, in 4th quarter of 1996.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 57.

 • K. Czyżewska:
  Czasopisma Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Journals published by the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 58-61.

 • P. Köhler:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 25 kwietnia 1996). Report and election meeting of the History of Botany Section of the Polish Botanical Society (Kraków, 25 April 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 62.

 • A. Bujakiewicz:
  VI Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej (Zielonka k. Poznania, 23-26 września 1996).6th Field Session of the Mycological Section (Zielonka near Poznań, 23-26 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 62-63.

  Projekty badawcze, prace w toku. - Projects, works in progress.

 • M. Latałowa:
  Europejski Monitoring Pyłkowy.European Pollen Monitoring Programme.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 64-65.

  Varia.

 • L. Frey:
  Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) - polski Lamarck.Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) - Polish Lamarck.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 65-69.

 • J. Siemińska:
  Mój mały jubileusz. My little jubilee.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 69-70.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 18. Jan Stanko. Dictionary of Polish botanists: 18. Jan Sianko.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 70-71.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 19. Marcin z Urzędowa.Dictionary of Polish botanists: 19. Marcin of Urzędów.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 71-72.

  Botanika za granicą. - Botany abroad.

 • A. Zemanek:
  Włoskie Towarzystwo Muzeów Naukowych, Ogrodów Botanicznych, Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.Italian Association of Science Museums, Botanical Gardens, Zoos and Aquaria.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 72

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • A. Zemanek:
  Wojciech Rostafiński i jego dar dla Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej.Wojciech Rostafiński and his gift for the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 73-75.

 • K. Gębura:
  Interesujący zielnik przedwojenny w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.An interesting pre-war herbarium in the collection of Warmia and Mazury Regional Museum in Olsztyn.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 75-77.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • K. Wołowski:
  Algae. The Korean Journal of Phycology. 
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 77-78.

 • J. Siemińska:
  Algologia.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(1): 78-79.

  Recenzje. - Book reviews. 79-86.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 86-88.

  Errata do Wiadomości Botanicznych 40(2): 29-37.  89-90.

.
Vol. 41, 2

.
Artykuły - Articles
 • K. Rostański:
  Szymon Syreniusz i jego dzieło. -
  Simon Sirenius and his work.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 7-12. <abstract> <PDF>

 • J. Mitka:
  Małe, izolowane populacje na skraju zasięgu geograficznego - niektóre procesy ekologiczne i genetyczne. -
  Small, isolated plant populations at geographical range borders - some ecological and genetic processes.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 13-34. <abstract> <PDF>

 • R. Butowt:
  Plasmodesmy komórki roślinnej - współczesne poglądy na budowę i funkcje. -
  Plasmodesmata of the plant cell - current opinion about structure and function.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 35-49. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 51-98. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Szymon Syreński.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 51.

 • A. Zemanek:
  Emil Godlewski senior. 
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 52.

  Rozstania. - Obituaries.

 • A. Wołk:
  Mgr Henryk Stasiak (19 III 1911 - 30IX 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 53-54.

 • B. Czarnecka:
  Dr hab. Zygmunt Popiołek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (10 IV 1942 - 6 VIII 1996). - Dr hab. Zygmunt Popiołek, Professor of the Maria Curie-Sklodowska Universily in Lublin (10 IV 1942 - 6 VIII 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 54-57.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (E. Godlewski sen., L. Garbowski, B. Sza­fran, S. B. Jundziłł, F. K. Skupieński).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 57-58.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • R. Śnieżko, E. Szczuka:
  Międzynarodowa Konferencja "Biologia rozmnażania w systematyce, ochronie roślin i botanice ekonomicznej" (Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew, Wielka Brytania, 1-5 września 1996). - "Reproductive biology in systematics, conservation and economic botany" - an intemational conference at the Royal Botanic Gardens (Kew, Great Britain, 1-5 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 58-60.

 • B. Sągin:
  III Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Lichenologicznego (IAL) (Salzburg, Austria, 1-7 września 1996). - The 3rd Symposium of International Association for Lichenology (IAL) (Salzburg, Austria, 1-7 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 60-61.

 • J. Jarosińska, M. Latałowa, K. Wasylikowa:
  Archeobotanika na XIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Pre- i Protohistorycznych (Forli, Wiochy, 8-14 września 1996).13th International Congress of Prehistorie and Protohistoric Sciences (Forli, Italy, 8-14 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 61-63.

 • S. Loster:
  39 Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań Roślinności (IAVS) "Nauka o roślinności i ekologia krajobrazu" (Lancaster, Anglia, 10-16 września 1996). - 39th Symposium of Intemational Association for Vegetation Science (IAVS) "Vegetation Science and Landscape Ecology" (Lancaster, England, 10-16 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 63-65.

 • A. Zemanek:
  Jedenasty Kongres Włoskiego Towarzystwa Muzeów Naukowych, Ogrodów Botanicznych, Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (Neapol, Włochy, 23-27 września 1996). - 11th Congress of the Italian Association of Scientific Museums, Botanical Gardens, Zoos and Aquaria (Naples, Italy, 23-27 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 65-66.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • J. Mitka:
  "Czwartki botaniczne" Krakowskiego Oddziału PTB w pierwszym kwartale 1997 r."Botanical Thursdays" of the Cracow Division of the Polish Botanical Society, 1st quarter of 1997.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 67.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 24 kwietnia 1997).Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, 24 April 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 67.

  Varia.

 • J. Kołodziejczyk:
  XIII konkurs dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy".13th Dendrological Competition "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 67-68.

 • A. Zemanek:
  Odkrycie przypuszczalnych pozostałości najstarszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny (XVII w.).Discovery of the supposed remains of the first Polish herbarium of the King's daughter Anna Vasa (17th century).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 68-72.

 • W. Grębecka:
  Recepcja Zielnika Syreniusza na Żmudzi - rękopis Jerzego Pabreża z 1814 r. - Reception of Zielnik (The Herbal) by Syreniusz in Żmudź - manuscript by Jerzy Pabreż from 1814.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 72-74.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 21. Szymon Syreński (Syrenius, Syreniusz, Sacranus).Dictionary of Polish botanists: 21. Szymon Syreński (Syrenius, Syreniusz, Sacranus).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 75-76.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 22. Gabriel Joannicy (Joannicius, Joanicy, Joannicki, Hanuszek).Dictionary of Polish botanists: 22. Gabriel Joannicy (Joannicius, Joanicy, Joannicki, Hanuszek).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 76-77.

  Botanika za granicą. - Botany abroad.

 • J. Adamczyk:
  Towarzystwo Botaniczne w Liege (Belgia).The Botanical Society of Liege (Belgium).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 77.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • A. Zemanek:
  Wystawa "Złote jabłka" w Muzeum Botanicznym Berlin-Dahlem.Exhibitkm "The Golden Apples" at the Botanical Museum, Berlin-Dahlem.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(2): 77-79.

 • P. Köhler:
  Ikonoteka i notatki florystyczne Augusta Konstantego hr. Krasickiego w Muzeum Botanicznym i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Bota­nicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Collection of drawings and floristical records of Count August Konstanty Krasicki stored at the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit (the Jagiellonian University, Botanic Garden, Kraków, Poland).
  Wiadomości Botaniczne 1997
  41(2): 79-81.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.   82-85.

  Recenzje. - Book reviews. 85-92.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 92-95.

  Literatura botanicza. - 96-98.

.

Vol. 41, 3/4

.
Artykuły - Articles
 • J. B. Faliński:
  Pochwala zielnika.
  Appraisal of the herbarium.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 7-10. <abstract> <PDF>

 • J. Kornaś:
  Taksonomia roślin wyższych i fitogeografia w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913-1993).
  Taxonomy of vascular plants and phytogeography in the Insthute of Botany of the Jagiellonian University (1913-1993)
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 11-17. <abstract> <PDF>

 • L. Frey:
  Nowe dla nauki rodzaje i gatunki traw opisane w latach 1991-1995.
  Genera and species of grasses new to science described in 1991-1995.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 19-26. <abstract> <PDF>

 • K. Kowalczyk:
  Wpływ genów Rht1, Rht2 i Rht3 na niektóre właściwości fizjologiczne i morfologiczne pszenicy.
  Influence of Rht1, Rht2 and Rht3 genes in some physiological and morphological properties of wheat.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 27-32. <abstract> <PDF>

 • B. Czarnecka:
  Strategie adaptacyjne roślin a skład gatunkowy fitocenoz.
  Adaptation strategies of plants versus species composition of phytocoenoses.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 33-42. <abstract> <PDF>

 • T. Pietras, U. Małolepsza, A. Witusik:
  Udział nadtlenku wodoru i reaktywnych postaci tlenu wytwarzanych przez oksydazę NADPH w odporności roślin przeciwko patogenom.
  The hydrogen peroxide and generation oxidative burst in plant defense against plant pathogen.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 43-50. <abstract> <PDF>

 • A. Dolnicki, K. Nawrot-Chorabik:
  Biologia jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.).
  Biology of grand fir (Abies grandis Lindl.).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 51-61. <abstract> <PDF>

 • I. Ślesak:
  Fuzja protoplastów roślinnych i jej praktyczne znaczenie.
  The plant protoplasts fusion and its practical significance.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 63-76. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 77-152. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Antoni Rehman. 
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 77.

 • A. Zemanek:
  Marian Raciborski. 
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 78.

  Rozstania. - Obituaries.

 • R. Markowski, M. Herbichowa, J. Herbich:
  Dr Jadwiga Stasiak (9 I 1942 - 22 XII 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 7982.

 • J. Tarkowska:
  Ks. prof. dr Józef Szuleta (1908-1997). - Rev. prof. dr Józef Szuleta (1908-1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 82-85.

 • K. Zarzycki:
  Heinz Ellenberg (1913-1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 85-88.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Ch. Arnold, A. Kubaszewski, A. Wodziczko, S. Wóycicki, J. Strumiłło, F. Sypniewski, K. Langie, K. Piotrowski, A. Ślósarski, S. Wisłouch, W. Wróblewski, M. Bremówna, I. Cabejszek,
  M. Skalińska).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 88-90.

 • J. Ważny:
  Jubileusz prof. dr Wandy Truszkowskiej. - Jubilee of Professor Dr. Wanda Truszkowska birth.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 90-92.

 • A. Bujakiewicz, W. Żukowski:
  Sesja naukowa zorganizowana w 30. rocznicę śmierci prof. dr hab. Zygmunta Czubińskiego (Poznań, 9-10 maja 1997). - Scientific session on 30th anniversary of Prof. dr hab. Zygmunt Czubiński death (Poznań, 9-10 May 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 92-94.

 • A. Wołk:
  Sesja naukowa w Ciechanowcu dla uczczenia 200. rocznicy śmierci ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796). - Scientific session at Ciechanowiec commemorating 200th anniversary of Rev. Krzysztof Kluk (1739-1796) death.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 94-95.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • M Ławrynawicz, B. Zagórska-Marek:
  XV Międzynarodowy Kongres Botaniczny (Tokio - Jokohama, Japonia, 28 sierpnia - 3 września 1993). - 15th International Botanical Congress (Tokyo - Yokohama, Japan, 28 August - 3 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 95-98.

 • L Frey, M. Mizianty:
  II Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce" (Kraków, 14-15 listopada 1996). - 2nd National Scientific Meeting "Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland" (Cracow, Poland, 14-15 November 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 98-99.

 • A. Woźny, K. Latowski:
  Międzynarodowa Konferencja Anatomii i Morfologii Roślin (St. Petersburg, Rosja, 2-6 czerwca 1997). - International Conference on Plant Anatomy and Morphology (St. Petersburg, Russia, 2-6 June 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 99-100.

 • M. Kotańska, K. Towpasz:
  Seminarium Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach (Bobolice k. Koszalina, Polska, 12-14 czerwca 1997). - Seminar of Ecological-Cultural Society at Bobolice (Bobolice near Koszalin, Poland, 12-14 June 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 101-102.

 • K. Wasylikowa:
  Druga konferencja "Archeobotanika północnej Afryki" (Leicester, Wielka Brytania, 23-25 czerwca 1997). - Second Conference "Archaeobotany of northem Africa" (Leicester, Great Britain, 23-25 June 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 102-103.

 • M. Mizianty:
  Pierwszy Bałkański Kongres Botaniczny (Saloniki, Grecja, 19-22 września 1997). - First Balkan Botanical Congress (Thessaloniki, Greece, 19-22 September 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 103-104.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • Z Mirek, L. Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1996 r. - Polish Botanical Society News Polish Botanical Society in 1996.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 104-111.

 • J. Siemńska:
  XVI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB (Wdzydze Kiszewskie, 9-11 maja 1991). - 16th Symposium of the Phycological Section, Polish Botanical Society (Wdzydze Kiszewskie, Poland, 9-11 May 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 111-112.

 • S. Loster:
  50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej.50 years of the Polish Botanical Society in Łódź Region.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 112-114.

 • E. Zastawniak:
  Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej PTB oraz wybory zarządu Sekcji (Warszawa, 17 maja 1997).Scientific Session of the Palaeobotanical Section of the Polish Botanical Society and the election of a new board (Warsaw, Poland, 17 May 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 114-115.

 • J. Mitka:
  "Czwartki botaniczne" Krakowskiego Oddziału PTB w kwietniu i maju 1997 r. - "Botanical Thursdays" in the Cracow Division of the Polish Botanical Society, in April and May 1997.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 115-116.

  Varia.

 • E. Kuźniewski:
  Powódź w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. - Flood at the Medicinal Plants Garden, Medical Academy, Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 116.

 • P. Köhler:
  Rośliny bogów, herosów i świętych (zawarte w Vascular plants of Poland. A checklist). - Plants of gods, heroes and saints (included in Vascular plants of Poland. A checklist).
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 116-121.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 23. Antoni Rehman. - Dictionary of Polish botanists: 23. Antoni Rehman.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 121-124.

 • A. Zemanek:
  Leksykon botaników polskich: 24. Marian Raciborski. - Dictionary of Polish botanists: 24. Marian Raciborski.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 124-127.

  Ogrody botaniczne i arboreta. -  Botanical gardens and arboreta.

 • J. Adamczyk:
  Działalność mikologiczna Narodowego Belgijskiego Ogrodu Botanicznego w Meise. - The mycological activity of National Botanic Garden of Belgium in Meise.
  Wiadomości Botaniczne 1997 41(3/4): 127-129.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.  130-131.

  Recenzje. - Book reviews. 131-148.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 148-149.

  Literatura botaniczna. - Botnical literature.  150-152.