POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 42 (1998): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 42, 1

Artykuły - Articles

 • J. Siemińska:
  Przyjaźń i współpraca jako zasada postępu naukowego w fykologii.
  Friendship and cooperation as the principle of scientific progress in phycology.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 7-9. <abstract> <PDF>

 • M. Rogalska-Kupiec, T. bochnia:
  Toksyny syntetyzowane przez sinice.
  The toxins of Cyanobacteria.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 11-19. <abstract> <PDF>

 • I. Lorenc-Kubis:
  Lektyny roślin wyższych i ich specyficzność węglowodanowa.
  Lectins of higher plants and their carbohydrate-binding specificity.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 21-33. <abstract> <PDF>

 • M. K. Wojciechowicz:
  Sto lat od odkrycia - czy wiemy więcej o zarodkach antypodalnych? -
  One hundred years passed - do we know more about antipodal embryos?
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 35-40. <abstract> <PDF>

 • W. Borucki:
  Struktura i funkcjonowanie brodawek korzeniowych roślin motylkowatych. -
  Structure and functioning of legume root nodules.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 41-61. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 63-119. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • J J. Wójcicki:
  Tadeusz Tacik.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 63.

 • P. Köhler:
  Tadeusz Wojciech Wilczyński.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 64.

  Rozstania. - Obituaries.

 • W. Truszkowska:
  Doc. dr bab. Stanisława Czaplińska z domu Piestrakiewicz (4 V 1917-17 V 1997). - Doc. dr hab. Stanisława Czaplińska, neé Piestrakiewicz (4 V 1917-17 V 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 65-66.

 • J. Sarosiek:
  Doc. dr hab. Maciej Czarnowski (5 II 1910-3 III 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 66-67.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (H. Czeczottowa, J. Lilpop. J. A. Helwing, T. Bocheński, H. Juraszek).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 68.

 • K. Wołowski:
  Prof. dr hab. Jadwiga Siemińska — w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. - Professor Jadwiga Siemińska - fifty years of scientific work.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 68-71.

 • M. Ciaciura, M. Radziszewicz:
  Obchody 70-lecia rezerwatu leśno-stepowego "Bielinek" nad Odrą.70 years of existence of wood-steppe nature reserve "Bielinek" on Odra river.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 71-74.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • A. Chlebicki:
  V Międzynarodowe Sympozjum Arktycznej i Alpejskiej Mikologii (ISAM V) (Łabytnangi, Rosja, 15-27 sierpnia 1996). - 5th International Symposium on Arcto-Alpine Mycology (ISAM V) (Łabytnangi, Russia, 15-27 August 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 74-77.

 • A. Nienartowicz:
  Międzynarodowa Konferencja - "Szczyt Ekologiczny'96" (Kopenhaga, Dania, 18-23 sierpnia 1996). - "Ecological Summit "96" - International Conference (Copenhagen, Denmark, 18-23 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 77-80.

 • E. Zenkteler:
  "Kontaminacje bakteryjne i bakteriopodobne w kulturach tkanek roślinnych" - II Mięzynarodowe sympozjum (Cork, Irlandia, 3-6 września 1996). - "Bacterial and bacteria-like contaminants of plant tissue cultures" - II International Symposium (Cork, Ireland, 3-6 September 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 80-83.

 • P. Köhler, A. Zemanek:
  Botanika na XX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki (Liege, Belgia, 20-26 lipca 1997). - Botany in the 20th International Congress of History of Science (Liege, Belgium, 20-26 July 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 83-85.

 • M. Zając:
  VIII Spotkanie Komitetu do Spraw Kartowania Flory Europy pod hasłem: "Problemy chorologiczne flory europejskiej" (Helsinki, Finlandia, 8-10 sierpnia 1997). - 8th Meeting of the Committee for Mapping the Flora of Europe "Chorological problems in the European Flora" (Helsinki, Finland, 8-10 August 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 85-88.

 • B. Barabasz:
  Obóz naukowy Koła Przyrodników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (Jaworze, Polska, 4-14 sierpnia 1997).Scientific excursion of Naturalist Society of the Teachers Training School in Cracow (Jaworze, Poland, 4-14 August 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 88-89.

 • S. Loster:
  40. Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa do Badań Roślinności (IAVS) (České Budějovice, Czechy, 18-22 sierpnia 1997). - 40th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS) (České Budějovice, Czech Republic, 18-22 August 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 89-91.

 • M. Lityńska-Zając:
  V Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia, Polska, 2-4 września 1997). - 5th Archaeobotanical Workshop (Igołomia, Poland, 2-4 September 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 91-93.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 30 października 1997).Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Cracow, Poland, 30 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1):  93.

 • J. Mitka:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1997."Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 4th ąuarter of 1997.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1):  93-94.

  Varia.

 • L. Frey:
  Mistrz i uczeń.Master and pupil.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1):  94-96.

 • J. T. Siciński:
  XIV konkurs dendrologiczny w Łodzi - "Znam drzewa i krzewy".14th Dendrological Competition in Łódź - "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 96-97.

 • A. Obidziński:
  Konkurs dendrologiczny - "Drzewa obok mnie". Dendrological Competition - "Trees next to me".
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 97-98.

 • C. W. Domański:
  Leksykon botaników polskich: 20. Kazimierz Albin Roch Filipowicz. - Dictionary of Polish botanists: 20. Kazimierz Albin Roch Filipowicz.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 98-99.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • W. Fałtynowicz:
  Minionych epok czar. Charm of passed epoch.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(1): 99-100.

  Nowe periodyki i serie. - New periodicals and series. 100-102.

  Recenzje. - Book reviews. 102-114.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 114-116.

  Literatura botaniczna. - Botanical literature. 117-119.

Vol. 42, 2

 • Statut PTB.Statute of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 7-16. <PDF>

Artykuły - Articles

 • A. Bieniek, A. Bieniek:
  Sezonowość w średniowiecznym rolnictwie Bliskiego Wschodu na podstawie kalendarza syryjskiego zamieszczonego w dziele Kitab adżaib al-makluquat wa gharaib al-mawdżudat Al-Kazwiniego. -
  Annual cycles in mediaeval agriculture in the Near East on the basis of a Syrian calendar published in al-Cazwini's Kitab adjaib al-makluquat wa gharaib al-mawdjudat.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 17-22. <abstract> <PDF>

 • T. Majewski:
  Zaginiona monografia algologiczna Józefa Rostafiriskiego. -
  Lost algological monograph by Józef Rostafiński.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 23-26. <abstract> <PDF>

 • Z. Starck, B. Niemyska:
  Fizjologia roślin: wczoraj, dziś i jutro. -
  Plant physiology: yesterday, today and tomorrow.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 27-36. <abstract> <PDF>

 • G. Kubik-Dobosz:
  Pobieranie jonów amonowych przez rośliny wyższe. -
  Uptake of ammonium ions by higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 37-48. <abstract> <PDF>

 • G. Kłobus:
  Transport azotanów i jego regulacja w komórkach roślin wyższych. -
  Nitrate uptake and its regulation in higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 49-55. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 57-104. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Maria Hempel (Hemplówna).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 57.

 • A. Zemanek:
  Krzysztof Kluk.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 58.

  Rozstania. - Obituaries.

 • J. Fabiszewski, J. Zabawski:
  Stanisław Tołpa (3 XI1901-11 X 1996).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 59-61.

 • J. Siemińska:
  Profesor Chin-Chin Jao (22II 1900-28 III 1998), nestor chińskich fykologów. Wspomnienie pośmiertne. - Professor Chin-Chin Jao (22 II 1900-28 III 1998), grand old man of Chinese phycologists obituary.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 61-63.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (A. Zawadzki, Marcin z Urzędowa, F. M. Sobieszczański, J. Rostafiński, D. Szymkiewicz).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 63-64.

 • K. Jędrzejko:
  Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora dra hab. Wiesława Stawińskiego. - Jubilee of 70th anniversary of Professor Wiesław Stawiński's birth
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 64-66.

 • K. Juchniewicz:
  Pracownia paleobotaniczna Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk - 50-lecie istnienia. - Palaeobotanical laboratory of the Museum of Earth, Polish Academy of Sciences - 50th anniversary of establishment.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 67-70.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • J. T. Siciński, J. Janowska:
  XXI Krajowa Konferencja "Zachwaszczenie wtórne  upraw roślin okopowych i ściernisk" (Wrocław, Polska, 22-23 września 1997). - 21st National Conference "Secondary weeding of root cultures and stubble fields" (Wrocław, Poland, 22-23 September 1997)
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 70-72.

 • M. Dynowska:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne "Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów" (Janów Lubelski, Polska, 22-27 września 1997). - 2nd National Mycological Symposium "Flora, ecology and geographical distribution of fungi" (Janów Lubelski, Poland, 22-27 September 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 72-75.

 • B. Tokarska-Guzik:
  "Ekologia obcych roślin inwazyjnych" - IV Międzynarodowa Konferencja (Berlin, Niemcy, 1-4 października 1997). - "The Ecology of Invasive Alien Plants" - 4th International Conference (Berlin, Germany, 1-4 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 75-76.

 • D. Wołkowycki:
  IV Międzynarodowa Konferencja poświecona ekologii inwazyjnych roślin obcych (Berlin, Niemcy, 1-4 października 1997). - 4th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants (Berlin, Germany, 1-4 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 76-78.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trawy w procesie rekultywacji biologicznej terenów trudnych o różnych gruntach" (Ustroń - Jaszowiec, Polska, 14-15 października 1997). - 1st National Scientific Conference "Grasses in the process of biological renovation of degraded areas on various soils" (Ustroń - Jaszowiec, Poland, 14-15 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 78-79.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • M. Drapikowska:
  II Krajowa Konferencja Sekcji Briologicznej PTB (Poznań, 14-15 października 1997). - 2nd National Conference of the Bryological Section of the Polish Botanical Society PTB (Poznań, 14-15 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 79-81.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 1998 r. - "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 1st and the 2nd quarter of 1998.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 81.

  Varia.

 • I. Grabowska, A. Kohlman-Adamska:
  Taxodioxylon gypsaceum (Goeppert) Krausel - nowe oznaczenie ksylitu, pnia drzewa ustawionego przed biurem Dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego "Turów". - Taxodioxylon gypsaceum (Goeppert) Krausel - the new identification of the Miocene tree trunk in the front of the "Turów" Brown-Coal Mine Office building.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 81-85.

 • A. Zemanek:
  Prof. dr Jadwiga Siemińska odznaczona medalem J. Holuby'ego przez Słowackie Towarzystwo Botaniczne. - Professor Jadwiga Siemińska awarded by SIovak Bota­nical Society with J. Holuby medal.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 85-86.

 • C. W. Domański:
  Leksykon botaników polskich: 25. Bronisław Antoni Dębski. - Dictionary of Polish botanists: 25. Bronisław Antoni Dębski.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 86-87.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 26. Józef Jundziłł. - Dictionary of Polish botanists: 26. Józef Jundziłł.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(2): 87-89.

  Recenzje. - Book reviews.  90-99.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 99-101.

  Literatura botaniczna. - Botanical literature. 102-104.


Vol. 42, 3/4Artykuły - Articles

 • W. Mikołuszko:
  Kolonizacja lądu przez pierwsze rośliny telomowe.
  The colonisation of land by the first telome plants.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 9-20. <abstract> <PDF>

 • S. Maleszewski, B. Kozłowska-Szerenos:
  Aktualne problemy badań nad aparatami szparkowymi.
  Recent problems of stomata investigations.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 21-31. <abstract> <PDF>

 • K. M. Janas:
  Brasinosteroidy - hormony roślinne.
  Brassinosteroids - the phytohormons.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 33-40. <abstract> <PDF>

 • P. Wójcik:
  Odżywianie się roślin wyższych wapniem. -
  Calcium nutrition of higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 41-52. <abstract> <PDF>

 • P. Wójcik, M. Wójcik:
  Rola wapnia w fitotoksyczności sodu. - The role of calcium in sodium phytotoxicity.

  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4):  53-59. <abstract> <PDF>

 • B. Białecka, J. Kępczyński:
  Rola kwasu jasmonowego i jego estru metylowego we wzroście i rozwoju roślin.
  The role of jasmonic acid and its methyl ester in the growth and development of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 61-78. <abstract> <PDF>

 • Z. M. Migaszewski:
  Skład chemiczny igiet sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w regionie Świętokrzyskim.
  Chemistry of Scots pine (Pinus sylvestris) L. needles in the Holy Cross Mountains region (south-central Poland).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 79-91. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 93-156. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • C. W. Domański:
  Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński. 
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 93.

 • A. Zemanek:
  Bogumił Pawłowski.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 94.

 • A. Zemanek:
  Bogumii Pawłowski.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 95.

 • P. Kohler:
  Wincenty Pol.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 96.

  Rozstania. - Obituaries.

 • H. Werblan-Jakubiec:
  Wspomnienie o Andrzeju Batce. A rememberance of Andrzej Batko.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 97-98.

 • S. Friedrich, J. Jasnowska:
  Inż. Tadeusz Wołejko (1928-1998).Eng. Tadeusz Wołejko (1928-1998)
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 98-100.

 • M. Zenkteler:
  Georg Friedrich Melchers (1906-1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 100-102.

 • R. Śnieżko:
  Wspomnienie o Profesor Cornelii Harte z Uniwersytetu w Kolonii.A rememberance of Professor Cornelia Harte from University in Köln.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 102-104.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (F. S. Teodorowicz, W. Sławiński, K. Kleistówna, B. Pawłowski, J. Wels, M. Siennik, S. Ładowski, J. Zaborowski, M. H. Leszczyc-Sumiński, J. Zubrzycki, B. Kotula, T. Wiśniewski, H. Koporska, W. Zabłocka).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 104-105.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • H. Ratyńska, W. Szwed:
  Międzynarodowy Kongres „Ekologia krajobrazu u progu XXI wieku" (Amsterdam, Holandia, 6-10 października 1997).International Congress "Landscape Ecology: things to do. Proactive thoughts for the 21st century" (Amsterdam, The Netherlands, 6-10 October 1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 105-106.

 • M. Mańka, K. Przybył:
  IX Międzynarodowa Konferencja Grupy Badawczej Zgnilizn Korzeni i Odziomków Drzew 7.02.01 Inter­nationl] Union of Forest Research Organizations (IUFRO) (Carcans, Francja, 31 sierpnia - 7 września. - 9th International Conference of the IUFRO Root and Butt Rots Working Party 7.02.01 (Carcans, France, 31 August - 7 September 1997).
  1997).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 106-108.

 • R. Kaźmierczakowa:
  Międzynarodowa konferencja "Zielony kręgosłup Centralnej i Wschodniej Europy" (Kraków, Polska, 24-28 lutego 1998).International conference "The Green Backbone of the Central and Eastem Europe" (Cracow, Poland, 24-28 February 1998)
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 108-110.

 • M.  Badura, A. Bieniek, J. Jarosińska, K. Wasylikowa:
  XI Sympozjum Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleoetnobotaniki (Tuluza, Francja, 18-23 maja 1998).11th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Toulouse, France, 18-23 May 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 110-113.

 • P. Köhler:
  Sesja "Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych" (Warszawa, Polska, 27 maja 1998).Session "Borderline of the Botanical Sciences and the Arts as a source of inspirations" (Warsaw, Poland, 27 May 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 113-114.

 • K. Krajewska, A. Kohlman-Adamska:
  V Europejska Konferencja Paleobotaniczna i Palinologiczna - sesja trzeciorzędowa (Kraków, Polska, 26-30 czerwca 1998).5th European Palaeobotanical and Palynological Conference - Tertiary (Cracow, Poland, 26-30 June 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 114-115.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  VII Sympozjum Międzynarodowej Organizacji Biosyste-matyków Roślin "Ewolucja roślin w środowisku przekształconym przez człowieka" (Amsterdam, Holandia, 10-15 sierpnia 1998). 7th International Symposium IOPB "Plant evolution in man-made habitats" (Amsterdam, The Netherlands, 10-15 August 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 115-117.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • P. Köhler:
  Zebranie sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 14 maja 1998).Meeting of the Section of History of Botany, Polish Botanical Society (Cracow, 14 May 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 117-118.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1998."Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 4th quarter of 1998.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 118.

 • Z. Mirek, L Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1997 roku.Polish Botanical Society in 1997.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 118-127.

  Varia.

 • W. Truszkowska:
  Moi Mistrzowie z Uniwersytetu Poznańskiego. - My Masters in the Poznań University.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 127-128.

 • M. Lityńska-Zając:
  Pracownia Archeobotaniczna Krakowskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi.Archaeobotanical Laboratory of Cracow Branch of the Institute of Archaeology and Etnology, Polish Academy of Sciences at Igołomia.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 128-130.

 • C. W. Domański:
  Leksykon botaników polskich: 27. Michał Hieronim hr. Leszczyc -Sumiński.Dictionary of Polish botanists: 27. Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 130-131.

 • C. W. Domański:
  Leksykon botaników polskich: 28. Hugo Michał Antoni Leopold Zapałowicz.Dictionary of Polish botanists: 28. Hugo Michał Antoni Leopold Zapałowicz.
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 132-133.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • W. Paul:
  Za wcześnie kwiatku... - Too early, flower...
  Wiadomości Botaniczne 1998 42(3/4): 133-138.

  Nowe periodyki i serie. - New periodicals and series.   138-140.

  Recenzje. - Book reviews.  140-153.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 153-155.

  Literatura botaniczna. - Botanical literature. 156.