POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 43 (1999): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 43, 1/2

Artykuły - Articles
 • A. Kostuch, A. Zemanek:
  Rośliny arrasów wawelskich. -
  Plants in the Flemish tapestries from Wawel Castle.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 7-24. <abstract> <PDF>

 • H. Bochnia, L. Przywara:
  Rola cukrowców w roślinnych kulturach in vitro.
  Role of carbohydrates in plant tissue cultures.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 25-36. <abstract> <PDF>

 • K. Winiarczyk:
  Męska i żeńska sterylność u roślin kwiatowych.
  Male and female sterility in flowering plants.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 37-45. <abstract> <PDF>

 • I. Ślesak, Z. Miszalski:
  Reakcje stresowe u Mesembryanthemum crystallinum L.
  Stress reactions in Mesembryanthemum crystallinum L.  
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 47-58. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 59-114 <full text>

  Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Wiktor Kuźniar.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 59.

 • Z Baranowska-Zarzycka:
  Hanna Czeczottowa.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2):  60.

  Rozstania.Obituaries.

 • R. Śnieżko. J. Bednara:
  Prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz (24 IV 1925 - 20 III 1998). - Professor Bohdan Rodkiewicz (24 IV 1925 - 20 III 1998)
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2):  61-62.

 • E. Andrzejewska-Golec:
  Dr Wacław Jaroniewski (4 VIII 1921-10 VIII 1998). 
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 62-64.

 • J. T. Siciński:
  Dr Jan Wiśniewski (29 VII 1928-19 IX 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 64-67.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • Z. Bednarz:
  50. rocznica śmierci prof. D. Szymkiewicza (1885-1948). -
  50th anniversary of Prof. D. Szymkiewicz's death (1885-1948).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 67-71.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. J. Celiński, E. Strasburger, A. Missuna, A. Ossowski, K. Lubliner-Mianowska, C. Schwenckfeld, F. Kotowski, I. Rejment-Grochowska).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 72.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • S. Samardakiewicz, A. Woźny:
  V Międzynarodowe Sympozjum "Structure and Function of Roots" (Stará Lesná, Słowacja, 31 sierpnia - 4 września 1998).Fifth International Symposium on Structure and Function of Roots (Stará Lesná, Slovakia, 31 August - 4 September 1998.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2):  73-75.

 • D. Stępalska:
  VI Między narodowy Kongres Aerobiologiczny (Perugia, Włochy, 31 sierpnia - 5 września 1998). - 6th International Congress on Aerobiology (Perugia, Italy, 31 August - 5 September 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 75-77.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  III Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariotogia i rozmieszczenie traw w Polsce" (Kraków, 17-18 listopada 1998). - 3rd National Scientific Meeting "Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland" (Cracow, Poland, 17-18 November 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 77-78.

 • P. Köhler:
  Sesja na temat początków ochrony przyrody w Polsce (Warszawa, 21 grudnia 1998).Session on beginnings of nature protection in Poland (Warsaw, Poland, 21 December 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 78-79.

  Z życia PTB.Polish Botanical Society News.

 • K. Krajewska:
  51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika polska u progu XXI wieku". Sesja Sekcji Paleobotanicznej (Gdańsk, 15-19 września 1998).51st Congress of the Polish Botanical Society "Polish botany on the threshold of the XXI century" - session of the Palaeobotanical Section (Gdańsk, Poland, 15-19 September 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 79-80.

 • J. Janowska, A. Adamczewska:
  XV konkurs dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy".15th Dendrological Competition "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 80-81.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 18 lutego 1998).Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Cracow, 18 February 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 81.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w l kwartale 1999 r. "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, 1st quarter of 1999.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 81-82.

  Botanika za granicą.Botany abroad.

 • H. Kudoh, M, Wada, J. Murata:
  Japońskie Towarzystwo Botaniczne.Botanical Society of Japan.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 82-84.

  Varia.

 • B. Bogaczewicz-Adamczak, W. Surosz:
  Prof. dr hab. Horst Lange-Bertalot - Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.Prof. dr hab. Horst Lange-Bertalot - Doctor honoris causa of Gdańsk University.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 84-86.

 • P. Köhler:
  Zielnik Józefa Jundziłła - addendum. - Herbarium of Józef Jundziłł - addendum.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 86-88.

 • C. W. Domański:
  Leksykon botaników polskich: 29. Gracjan Chmielewski.Dictionary of Polish botanists: 29. Gracjan Chmielewski.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 88-89.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 30. Jadwiga Zofia Dobrzańska.Dictionary of Polish botanists: 30. Jadwiga Zofia Dobrzańska.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 89-92.

  Muzea, archiwalia, zbiory. Museums, archives, collections.

 • Z. Mirek:
  Raport o stanie polskich zbiorów botanicznych.Report on the Polish botanical collections.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(1/2): 92-96.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 96-97.

  Recenzje. Book reviews.  98-109.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 110-111.

  Literatura botaniczna - Botanical literature. 112-114.

Vol. 43, 3/4

Artykuły - Articles

 • J. Cieszko:
  Ekologia populacji paprotników (Pteridophyta). - Ecology of pteridophytes (Pteridophyta) populations.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 7-17. <abstract> <PDF>

 • W. Wojewoda:
  Grzyby kortycjoidalne polskich Karpat. -
  The corticioid fungi of the Polish Carpathians.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 19-30. <abstract> <PDF>

 • J. Pinowski, B. Pinowska, A. Haman:
  Grzyby w upierzeniu i gniazdach ptaków.
  Fungi in bird plumage and nests.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 31-39. <abstract> <PDF>

 • D. Słowik:
  Wpływ ołowiu na fotosyntezę.
  The effect of lead on photosynthesis.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 41-49. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 51-110 <full text>

  Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists.

 • M. Zagulskij:
  Eustachy Woioszczak.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 51.

 • M. Zagulskij:
  Eustachy Wołoszczak.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 52.

  Rozstania.Obituaries.

 • K. Mamakowa:
  Życie i praca Profesora Andrzeja Środonia (1908-1998). - Life and work of Professor Andrzej Środoń (1908-1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 53-60.

 • D. Fijałkowski:
  Dr Barbara Taranowska (11 XII 1946-26 III 1998).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 60-61.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • A. Jankun:
  Jubileusz Profesor dr hab. Romany Czapik.Jubilee of Professor Romana Czapik.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 62-65.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (M. Dunin-Wąsowicz, J. Łazarski, J. Kołodziejczyk, A. Michalski, J. Krupa, T. Chałubiński, W. Satke, F. J. Krawiec, W. Grochowski, J. M. Proner).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 65-66.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • J. Jakubowska-Gabara:
  42. Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań Roślinności (IAVS) "Roślinność a klimat" (Bilbao, Hiszpania, 26-30 lipca 1999). - 42nd Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS) "Vegetation and Climate" (Bilbao, Spain, 26-30 July 1999).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 66-68.

 • K. Towpasz:
  Międzynarodowa Konferencja z okazji 20-lecia Kazi­mierzowskiego Parku Krajobrazowego"„Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy" (Kazimierz Dolny, 1-4 września 1999). - International Conference on the 20th Anniversary of the Kazimierz Landscape Park "Problems of the Protection and Re-naturalization of the Valleys of Big European Rivers" (Kazimierz Dolny, Poland, 1-4 September 1999).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 68-69.

 • L Przywara:
  IX Międzynarodowa Konferencja Embriologów Roślin (Kraków, 20-22 września 1999). - IX International Conference of Plant Embryologists (Cracow, Poland, 20-22 September 1999).
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 69-73.

  Z życia PTB.Polish Botanical Society News.

 • A. Stachurska:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1998 roku.Polish Botanical Society in 1998.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 73-79.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w H kwartale 1999 r. - "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 2nd quarter of 1999.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 79-80.

  Varia.

 • D. Siępalska:
  Zagrożenie pyłkiem Amhrosia w Europie.Threat of airborne pollen of Ambrosia in Europe.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 80-84.

 • W. Truszkowska:
  Ponad pół wieku mojego członkostwa w PTB.Half century of my memberships in Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 84-85.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 31. Wanda (Aniela) Wróbel-Stermińska.Dictionary of Polish botanists: 31. Wanda Aniela Wróbel-Stermińska.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4): 85-87.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 32. Maria Bronisława Jadwiga (Ziemba) Łucka.Dictionary of Polish botanists: 32. Maria Bronisława Jadwiga (Ziemba) Łucka.
  Wiadomości Botaniczne 1999 43(3/4):  87-91.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.     91-92.

  Recenzje. Book reviews. 92-105.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 105-108.

  Literatura botaniczna - Botanical literature. 108-110.