POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 44 (2000): 1 - 4 

ISSN - 0043-5090
Wiad. Botan. - Home Pomoc:


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.

Vol. 44, 1/2

.
Artykuły - Articles
 • K. Zahradníková, O. Erdelská, K. Bacigálová, F. Hindák, L Hrabovec, P. Paulech, I. Pišút, H. Šipošová:
  Słowacko-polska współpraca w botanice - retrospektywne spojrzenie przy końcu stulecia.
  Slovak-Polish cooperation in botany - a retrospective look at past at the turn of centuries.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 7-22. <abstract>

 • E. Bednarska, M. Lenartowska:
  Rola Ca2+ w płciowym rozmnażaniu roślin okrytonasiennych. - 
  The role of Ca2+ in sexual reproduction of angiosperm plants.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 23-34. <abstract>

 • E. Mej, Z. Lechowski:
  Wpływ czynników zewnętrznych na wzrost sinic i syntezę toksyn.
  Effect of the external factors on cyanobacteria growth and synthesis of toxins.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 35-49. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 51-111. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Aniela Kozłowska.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 51.

 • A. Chlebicki:
  Józef Ignacy Łagowski.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 52.

  Rozstania.Obituaries.

 • A. Bujakiewicz:
  Maria Fiedotjew-Jesse (27 II 1912 - 28 I 1985).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 53-54.

 • K. Bielecki:
  Doc. dr Witold Czerwiński (13 VIII 1922 - 26 III 1998).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 54-55.

 • A. Orczewska, E. Sierka:
  Wspomnienie o naszym Mistrzu, Profesorze Tadeuszu Kimsie (1947-1999).A rememberance ofour Master, Professor Tadeusz Kimsa (1947-1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 55-59.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • H. Urbanik:
  100. rocznica urodzin prof. dr Stefana Macki (1899-1967). - 100th anniversary of Prof. Stefan Macko's birth (1899-1967).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 59-60.

 • A. Wołk:
  Sesja z okazji 260. rocznicy urodzin ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796).Session on 260th anniversary of Rev. Krzysztof Kluk birth (1739-1796).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 60-61.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (Marcin z Urzędowa, W. Pampuch, A. Podymowicz, H. Spiczyński, A. Jabłonowska, I. Czartoryska, M. Szubert, J. K. Działyński, F. Błoński, I. Szyszyłowicz, M. Czubińska, J. Szotkowski, E. Massalski). 
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 62-63.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • A. Skirgiełło, M. Ławrynowicz:
  XIII Kongres Europejskich Mikologów (Alcala de Henares (Madryt), Hiszpania, 21-25 września 1999). - 13th Congress of European Mycologists (Alcalá de Henares (Madrid), Spain, 21-25 September 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 63-64.
 • J. Unrug:
  Dynamika procesów fizjologicznych systemów korze­niowych drzew - II Międzynarodowe Sympozjum (Nancy, Francja, 26-30 września 1999). - Dynamics of Physiological Processes in Woody Roots - 2nd International Symposium (Nancy, France, 26-30 September 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2):  64-66.

 • M. Zając:
  Ekologia obcych roślin inwazyjnych - V Międzynarodowa Konferencja (La Maddalena, Sardynia-Włochy, 13-16 października 1999).5th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants (La Maddalena, Sardinia-Italy, 13-16 October 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 66-67.

 • J. Mitka:
  VIII Konferencja "Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona" (Ustrzyki Dolne, 14-16 października 1999). - 8th Conference "Natural resources of the International Biosphere Reserve - Eastern Carpathians and their protection" (Ustrzyki Dolne, Poland, 14-16 October 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 67-69.

 • L. Frey:
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Trawy w procesie rekultywacji i zagospodarowania terenów trudnych" (Ustroń-Jaszowiec, 14-15 października 1999). - 2nd National Scientific-Technical Conference "Grasses in the process of biological renovation and managing of degraded areas" (Ustroń-Jaszowiec, Poland, 14-15 October 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 69-71.

 • S. Florjan:
  Warsztaty nt. systemu informacji o kolekcjach biologicznych w Europie (Szczecin, Dziwnówek, 26-27 listopada 1999).Workshop "Access to Biological Collection Information in Poland - a European Perspective" (Szczecin, Dziwnówek, Poland, 26-27 November 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 71.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • K. Czyżewska:
  Czasopisma Polskiego Towarzystwa Botanicznego.The Polish Botanical Society as a publisher.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 71-75.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego - http://ptb.ib-pan.krakow.pl. - Web Page of Polish Botanical Society - http://ptb.ib-pan.krakow.pl.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 75-76.

 • S. Florjan:
  Czwartki botaniczne w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1999 r.Botanical Thursdays at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 4th quarter of 1999.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 76-77.

  Varia.

 • L. Betleja, U. Bielczyk:
  Porosty - zagrożone partnerstwo (wystawa w Słowackim Muzeum Narodowym w Bratysławie). - Lichenes - endangered partnership (an exhibition in Slovak National Museum in Bratislava).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 77-80.

 • E. Cieślak, J. Cieślak:
  Program komputerowy do pomiarów biometrycznych.Computer programme for biometrical measurements.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 80-81.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 33. Maria Feliksa Stanisława (Amouraux) Kozłowska.Dictionary of Polish botanists: 33. Maria Feliksa Stanisława (Amouraux) Kozłowska.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 81-84.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 34. Stanisława Antonina (Bulanda) Pawłowska.Dictionary of Polish botanists: 34. Stanisława Antonina (Bulanda) Pawłowska.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(1/2): 84-86.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 86-87.

  Recenzje. - Book reviews. 87-105.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings.  105-108.

  Literatura botanicza. - Botanical literature.  108-111.

.

Vol. 44, 3/4

.
Artykuły
- Articles
 • I. Sawczyn:
  Rozwój botaniki w Uniwersytecie Lwowskim (od końca XVIII w. do roku 1941).
  Development of botany at the University of Lvov (since 18th century until 1941).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 7-12. <abstract>

 • E. Brzosko:
  Zmiany liczebności populacji roślin o różnych strategiach reprodukcyjnych w procesie sukcesji.
  Changes of population numbers of plants with different reproduction strategies in the process of succession.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 13-22. <abstract> 

 • B. Gumińska:
  Wawelia - historia i nowe odkrycia.
  Wawelia - the history and a current news.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 23-25. <abstract>

 • U. Małolepsza, H. Urbanek:
  Flawonoidy roślinne jako związki biochemicznie czynne.
  Plant flavonoids as biochemical active compounds.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 27-37. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 39-102. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Kazimierz Stefan Rouppert.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 39.

 • P. Köhler:
  Edward (Glinka) Janczewski.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 40.

  Rozstania.Obituaries.

 • L Lipnicki:
  Natalia Glazik (1942-1998).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 41.

 • M. Konzalová:
  RNDr. Ylasta Kneblová-Vodičková Csc (1919-1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 41-44.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • K. Wołowski:
  Wspomnienie o Profesorze Karolu Starmachu w 100. rocznicę urodzin (1900-1988). - Professor Karol Starmach an obituary in 100 anniversary of birthday (1900-1988).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 44-47.

 • Z. Bednarz:
  Jubileusz 60-lecia urodzin Profesora Dr Dietera Ecksteina. - Jubilee of 60th anniversary of Professor Dr Dieter Eckstein's birth.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 47-50.

 • U. Bielczyk:
  70. rocznica urodzin Profesora Janusza Nowaka. - 70th anniversary of Professor Janusz Nowak's birth.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 50-54.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Waga, E. Wołoszczak, J. Rostafiński, R. Gutwiński, J. Antoniewicz, F. Marten, H. Cybulski, D. Gayówna, M. Koczwara).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 54-55.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • K. Wołowski:
  XIX sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB (Tleń, 11-14 maja 2000).19th Symposium of the Phycological Section, Polish Botanical Society (Tleń, Poland, 11-14 May 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 55-57.

 • J. Urbaniak:
  Seminarium naukowe "Characeae w Morzu Bałtyckim - ochrona i znaczenie" (Wyspa Vilm, Niemcy, 20-22 sierpnia 1999). - 2nd workshop "Charophytes in the Baltic Sea, threats and conservation" (Isle of Vilm, Germany, 20-22 August 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 57-59.

 • K. Wołowski:
  Sympozjum nt. pochodzenia i ewolucji okrzemek (Dziwnówek, 24-27 października 1999).Symposium on the origin and evolution of the diatoms (Dziwnówek, Poland, 24-27 October 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 59-61.

 • R. Czapik, J. Dąbrowska:
  II Międzynarodowy Bałkański Kongres Botaniczny "Rośliny Półwyspu Bałkańskiego u progu następnego tysiąclecia" (Stambuł, Turcja, 14-18 maja 2000).Second Bałkan Botanical Congress "Plants of Bałkan Peninsula: into the next millenium" (Istanbul, Turkey, 14-18 May 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 61-64.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Zmiany a zmienność" (Toruń, 23-25 czerwca 2000).Toruń Ecological Seminar "Changes and variability" (Toruń, Poland, 23-25 June 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 64-67.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • W. Żukowski:
  O medalu im. Profesora Zygmunta Czubińskiego - komunikat Zarządu Oddziału Poznańskiego PTB.On the Professor Zygmunt Czubiński Medal - an annoucement of the Board of Poznań Division of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 67-68.

 • A. Grzyl:
  XVI Konkurs dendrologiczny w Łodzi "Znam drzewa i krzewy".16th Dendrological Competition in Łódź "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 68-70.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2000 r. - "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 1st and the 2nd quarter of 2000.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 70.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1999 r.Polish Botanical Society in 1999.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 70-77.

  Varia.

 • S. Gumiński:
  Sympozja "Humus et Planta" jako owoc współpracy naukowej."Humus et Planta" symposia as the result of the scientific cooperation.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 77-78.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 35. Bronisław Wiesław Sulimir Szafran. Dictionary of Polish botanists: 35. Bronisław Wiesław Sulimir Szafran.
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4): 78-82.

 • s. A. Czapska:
  Leksykon botaników polskich: 36. Antonina Fuja (siostra Maria Kalasancja).Dictionary of Polish botanists: 36. Antonina Fuja (sister Maria Kalasancja).
  Wiadomości Botaniczne 2000 44(3/4):  82-85.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 85-86.

  Recenzje. - Book reviews. 86-100.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings.  100-101.

  Literatura botanicza. - Botanical literature.  101-102.