POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 47 (2003): 1 - 4 

ISSN - 0043-5090
Wiad. Botan. - Home Pomoc:  


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.

Vol. 47, 1/2

.
Artykuły
- Articles
 • E. Paczos-Grzęda:
  Systematyka, ewolucja i cytogenetyka gatunków z rodzaju Avena L. -
  Systematics, evolution and cytogenetics of genus Avena L. species.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 7-17. <abstract>

 • P. Sowiński:
  Ultrastruktura wiązek przewodzących w liściu oraz załadowanie floemu a ewolucja roślin okrytonasiennych.
  The ultrastructure of veins, phloem loading and evolution of angiospermous plants.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 19-26. <abstract>

 • S. Maleszewski, B. Kozłowska-Szerenos, A. Jurga:
  Znaczenie aparatów szparkowych dla współdziałania wody i światła w metabolizmie roślin. - 
  The role of stomata in joint-action of water and light in plant metabolism.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 27-39. <abstract>

 • Z. Lechowski, J. Białczyk:
  Barwniki ekranujące słoneczne promieniowanie ultrafioletowe u roślin i grzybów.
  Solar ultraviolet radiation screening pigments in plants and fungi.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 41-54. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 55-123. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Jan Walas.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 55.

 • A. Zemanek:
  Jan Kornaś.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 56.

  Rozstania.Obituaries.

 • G. Jackowski:
  Wspomnienie o prof. dr Alicji Szweykowskiej (1926-2002). - A remembrance of Professor Alicja Szweykowska (1926-2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 57-58.

 • W. Prus-Głowacki:
  Profesor Jerzy Szweykowski: życie i dzieło (1925-2002). - Professor Jerzy Szweykowski: life and work (1925-2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 58-61.

 • Z. Mirek:
  Przemówienie wygłoszone na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w dniu 15 listopada 2002 r. - Address given at the celebrated meeting of the Senate of the Adam Mickiewicz University in Poznań on 15 November 2002.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 61-63.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • Z. Mirek:
  Jubileusz Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jubilee of Geobotanical Station of the Warsaw University in Białowieża.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 63-65.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Liboszyc, W. H. Gawarecki, W. Grzegórzek, E. A. Janota, W. Tyniecki, T. Symonowiczówna, M. Twardowska, W. R. Łoś, O. Seidl, W. Urbański, W. Schramm, J. Jentys-Szaferowa, W. Wróbel-Stermińska).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 65-67.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • E. Zenkteler:
  Międzynarodowe Sympozjum Pteridologiczne pod patronatem Komisji Ochrony Gatunkowej (SSC) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) (Guildford, Wielka Brytania, 23-26 czerwca 2001). International Pteridological Symposium under the auspi-ces of the Species Survival Commission (SSC) IUCN "Fern Flora Worldwide: Threat and Responses" (Guildford, UK, 23-26 July 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 67-69.

 • S. Samardakiewicz:
  6. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badań Korzeni (Nagoja, Japonia, 11-15 listopada 2001). - 6th Symposium of the International Society of Root Research (Nagoya, Japan, 11-15 November 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 70-72.

 • Z Starck:
  "Woda i światło w życiu roślin" - Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 95. rocznicy urodzin prof. Piotra Strebeyko (Warszawa, 8 czerwca 2002). „Water and light in plants life" - Jubilee scientific session devoted to 95th anniversary of Professor Piotr Strebeyko birthday (Warsaw, Poland, 8 June 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 72-74.

 • I. Ratuszniak, Z Sobisz:
  XXVI Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" - Rośliny segetalne jako bioindykatory (Ustka, 20-21 czerwca 2002). 26th National Scientific Conference "Regionalization of segetal weeds in Poland" - Segetal plants as bioindicators (Ustka, Poland, 20-21 June 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 74-76.

 • D. Stępalska:
  VII Międzynarodowy Kongres Aerobiologiczny (Château Montebello, Kanada, 5-9 sierpnia 2002). - 7th International Congress on Aerobiology "Aerobiology: Corning of age in a New Millennium" (Château Montebello, Canada, 5-9 August 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 76-78.

 • A. Ronikier, W. Mułenko, J. Łuszczyński:
  7. Międzynarodowy Kongres Mikologiczny (Oslo, Norwegia, 11-17 sierpnia 2002). 7th International Mycological Congress (Oslo, Norway, 11-17 August 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 78-80.

 • D. Seta, A. Łubek:
  XV Sympozjum Nadbałtyckich Mikologów i Lichenologów (Birštonas, Litwa, 26-30 września 2002). 15th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists (Birśtonas, Lithuania, 26-30 September 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 80-83.

 • M. Guzicka, K. Latowski, A. Woźny:
  Druga Międzynarodowa Konferencja Anatomii i Morfologii Roślin (Sankt Petersburg, Rosja, 14-18 października 2002). Second International Conference on Plant Anatomy and Morphology (Saint-Petersburg, Russia, 14-18 October 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 83-86.

 • L. Frey, M. Mizianty:
  V Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce" (Kraków, 14-15 listopada 2002). 5th National Scientific Meeting "Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland" (Kraków, Poland, 14-15 November 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 86-88.

  Botanika za granicą. Botany Abroad.

 • E. Zenkteler:
  Czasopisma Brytyjskiego Towarzystwa Pteridologicznego. The British Pteridological Society periodicals.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 88-90.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • K. Latowski:
  Pierwsi laureaci Medalu im. Zygmunta Czubińskiego. The Zygmunt Czubiński Medal first winners.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 90-91.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 26 listopada 2002).Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 26 November 2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 91-92.

 • M. Antczak, L. Różycka, J. T. Siciński:
  XIX Konkurs dendrologiczny w Łodzi pod hasłem "Znam drzewa i krzewy". 19th Dendrological Competition "I know trees and shrubs" in Łódź.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 92-93.

 • A. Grzyl:
  III Konkurs Dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy" w Częstochowie. Third Dendrological Competition "I know trees and shrubs" in Częstochowa.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 93-94.

 • J. Cabała:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2002 roku."Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2002.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 94-95.

  Varia.

 • M. Pogorzelec, A. Szczurowska:
  Początki badań flory glonów Lubelszczyzny. Early studies on algal flora of Lublin District.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 96-97.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 45. Edward Majewski.  Dictionary of Polish botanists: 45. Edward Majewski.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 97-99.

 • J. Szymański:
  Leksykon botaników polskich: 46. Tadeusz Joachim Bukowski.Dictionary of Polish botanists: 46. Tadeusz Joachim Bukowski.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(1/2): 99-101.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 

 • Mycological Progress (A. Ronikier, M. Ronikier). 101-102

 • Turczaninowia (K. Latowski). 102-103.

  Recenzje. - Book reviews. 103-120.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 121-122.

  Literatura botanicza. - 122-123. 

. Vol. 47, 3/4

.
Artykuły - Articles
 • M. Lembicz, P. Olejniczak, M.:
  Wiśniewska: Czas i przestrzeń w mutualizmie.
  The time and space in mutualism.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 5-14. <abstract>

 • J. Bober:
  Rozmnażanie geofitów leśnych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych.
  The reproduction of the forest geophytes in natural and laboratory conditions.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 15-24. <abstract

 • U. Czaja-Prokop:
  Bór w procesach fizjologicznych roślin.
  Boron in physiological processes of plants.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 25-37. <abstract>

 • W. I. Melnik:
  Józef Paczoski - botanik i leśnik.
  Józef Paczoski as botanist and forest scientist.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 39-47. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 49-115. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • I. Krzeptowska:
  Flora Lilienfeld.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 49.

 • I. Krzeptowska:
  Tytus Chałubiński.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 50.

  Rozstania.Obituaries.

 • T. Majewski:
  Halina Jarmolińska-Adamczewska (1909-1998).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 51-53.

 • J. A. Tarkowska, M. Charzyńska:
  Wspomnienie o mgr Irenie Dudzińskiej - koleżance i nauczycielce, wykładowcy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1921-2002). - A remembrance of mgr Irena Dudzińska - a coleague and teacher in the Department of Biology of Warsaw University (1921-2002).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 53-54.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • E. Zastawniak:
  Feliks Julianowicz Wieliczkiewicz - jubileusz 60. urodzin. - Felix Yulianovich Velichkevich 60th anniversary of birthday.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 54-59.

 • R. Czapik:
  Jubileusz RNDr. Olgi Erdelskiej DrSc. Jubilee of RNDr. Olga Erdelska DrSc.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 59-61.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Jonston, J. F. Hoffmann, A. Kremer, A. Ślósarski, J. Walas, L. Karpowiczowa, J. Kornaś, M. K. Hanow, L. Sawicki, W. J. Mondelska, M. Macieszyna, L. Łazarczyk, F. K. Lechnicki).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 61-62.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • B. Woziwoda:
  Międzynarodowe Sympozjum "Historia a bioróżnorodność lasu. Wyzwania dla ochrony" (Leuven, Belgia, 13-15 stycznia 2003). An International Symposium "History & Forest Biodiversity. Challenges for Conservation" (Leuven, Belgium, 13-15 January 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 62-64.

 • S. Florjan:
  XXVI Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski" (Kraków, 9-10 kwietnia 2003). - 26th Symposium "Geology of Coal-Bearing Strata of Poland" (Kraków, Poland, 9-10 April 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 64-65.

 • M. Kotańska, K. Towpasz:
  46 Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań Roślinności (IAVS) "Zasoby wody a roślinność" (Neapol, Włochy, 8-14 czerwca 2003). 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science (IAVS) "Water Resources and Vegetation" (Napoli, Italy, 8-14 June 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 65-67.

 • K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając:
  IV Międzynarodowe Warsztaty Archeobotaniki Afryki (Groningen, Holandia, 30 czerwca - 2 lipca 2003). 4th International Workshop of African Archaeobotany (Groningen, Netherlands, 30 June - 2 July 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 67-70.

 • 0. Erdelská, R. Czapik:
  XI Międzynarodowa Konferencja Embriologii Roślin "Rozmnażanie roślin: od Mendla do biologii molekularnej" (Brno, Republika Czeska, 1-3 września 2003). - 11th International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction: from Mendel to Molecular Biology" (Brno, Czech Republic, 1-3 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 70-73.

 • M. Lityńska-Zając:
  VI Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia, 16-18 września 2003). 6th Archaeobotanical Workshop (Igołomia, Poland, 16-18 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 73-75.

 • M. Jędrzejczyk, A. Rostański:
  I Kongres Taksonomii Polskiej (Wrocław, 18-21 września 2003). 1st Congress of Polish Taxonomy (Wrocław, Poland, 18-21 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 75-76.

 • P. Klepacki:
  Sesja Jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 200-lecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania" (Kraków, 27-28 września 2003). - Jubilee of 90th anniversary of Institute of Botany and 220th anniversary of Botanical Garden of Jagiellonian University - Scientific session: "Botanical Schools in Cracow - Traditions and New Tasks" (Cracow, Poland, 27-28 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 76-80.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 15 kwietnia 2003). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 15 April 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 80-81.

 • M. Kokociński, B. Messyasz:
  XXII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB "Glony a stan biologii wód. Zagrożenie czy sprzymierzeńcy?" (Olsztyn - Mierki, 15-18 maja 2003). 22nd International Symposium of Phycological Section of Poland Botanical Society "Algae and the biological state of waters - a threat or a support?" (Olsztyn-Mierki, Poland, 15-18 May 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 81-84.

 • E. Fudali:
  Warsztaty Briologiczne Sekcji Briologicznej PTB "Puszcza Białowieska 2003" (Białowieża, 10-14 września 2003). Bryological workshop of Bryological Section of Polish Botanical Society "Białowieża Primeval Forest 2003" (Białowieża, Poland, 10-14 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 84-85.

  Varia.

 • I. Krzeptowska:
  Materiały do biografii Emila Godlewskiego sen. (1847-1930). - Materials for biography of Emil Godlewski senior (1847-1930).
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 86-92.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 47. Irena A. Dąbkowska. Dictionary of Polish botanists: 47. Irena A. Dąbkowska.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 92-96.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 48. Jan Zerndt. Dictionary of Polish botanists: 48. Jan Zerndt.
  Wiadomości Botaniczne 2003 47(3/4): 96-100.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 

 • Acta Botanica Cassubica (J. J. Wójcicki)    100-101.

  Recenzje. - Book reviews. 101-112.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 112-113.

  Literatura botanicza. - 114-115.