POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 48 (2004): 1 - 4 

ISSN - 0043-5090
Wiad. Botan. - Home Pomoc:


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.

Vol. 48, 1/2

.
Artykuły - Articles
 • M. Zych:
  Biologia zapylania baldaszkowatych (Apia
  ceae) - stare mity i nowe perspektywy.Pollination biology of Apiaceae - old myths and new perspectives.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 7-15. <abstract>

 • J. Drobnik:
  Historia badań botanicznych w powiecie olkuskim. Część I: lata 1850-1939.
  History of the botanical research within the Olkusz district. Part 1: 1850-1939.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 17-25. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 27-95. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • I. Krzeptowska:
  Konstanty Stecki.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 27.

 • A. Zemanek:
  Hugo Zapałowicz.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 28.

  Rozstania. - Obituaries.

 • E. Andrzejewska-Golec:
  Prof. dr hab. Wanda Marta Lasota (1925-2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 29-31.

 • W. Truszkowska:
  Profesor dr Karol Mańka (1915-2003). Professor dr Karol Mańka (1915-2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 31-32.

 • E. Czosnowski:
  Prof. dr Jerzy Czosnowski (5 III 1922-6 VI 1976).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 32-34.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • D. Fijałkowski:
  70-lecie urodzin prof. dr hab. Kazimierza Karczmarza.70th anniversary of Professor Kazimierz Karczmarz's birth.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 34-35.

 • J. K. Kurowski:
  Dwudziestolecie śmierci Profesora Jakuba Mowszowicza - twórcy łódzkiej szkoły geobotanicznej. 20th anniversary of death of Professor Jakub Mowszowicz - a founder of geobotanical school in Łódź.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 35-37.

 • J. Siemińska:
  Na jubileusz 50 lat istnienia Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk. On the 50th anniversary of foundation of the Władysław Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Science.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 38-39.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (F. Scheidt, W. Jastrzębowski, J. Berger, W. Jabłoński, M. Maryański, S. Jentys, K. Smoleń, H. Szafran, J. W. Szulczewski, H. Błaszczyk).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 40-41.

 • Z. Starek:
  50-lecie śmierci Michała Korczewskiego (16IX - 28 VII 1954). 50th anniversary of Michał Korczewski's death (16 IX 1889-28 VII 1954).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 41.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • E. Zastawniak, G. Worobiec:
  Krajowa Konferencja Paleobotaniczna "150 lat paleobotaniki we Wrocławiu" (Wrocław, 27-28 czerwca 2003).Palaeobotanical Conference "150 years of palaeobotanical investigations in Wrocław" (Wrocław, Poland, 27-28 June 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 41-43.

 • P. Osyczka:
  XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne (Kraków, 19-21 września 2003). 29th International Polar Symposium (Kraków, Poland, 19-21 September 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 43-45.

 • J. Łuszczyński:
  XIV Kongres Europejskich Mikologów (Jałta, Ukraina, 22-27 września 2003). 14th Congress of European Mycologists (CEM) (Yalta, Crime, Ukraine, 22-27 September 2003)
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 45-48.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • A. Grzyl:
  IV Konkurs Dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy" w Częstochowie. 4th Dendrological Competition "I know trees and shrubs" in Częstochowa.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 49-50.

 • S. Loster:
  Stan polskiej geobotaniki czyli rezultaty ogólnopolskiej dyskusji. The state of Polish geobotany - the results of the national discussion.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 50-51.

 • J. Cabała:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2003 roku."Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2003.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 51-53.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2002 roku. Polish Botanical Society in 2002.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 53-63.

  Varia.

 • W. Truszkowska:
  Wartość wiedzy i nauczania profesora dr Adama Wodziczki. Value of Professor Adam Wodziczko's knowledge and teaching.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 63.

 • J. B. Faliński:
  Być rośliną! Być botanikiem!   To be a plant! To be a botanist!
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 64-66.

 • J. Borkowski, B. Dyki:
  Kilka uwag o chitozanie. Some remarks on chitosan.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 66-67.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 49. Janina Maria Jentys-Szaferowa.Dictionary of Polish botanists: 49. Janina Maria Jentys-Szaferowa.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 67-71.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 50. Maryla (Maria) Marchewianka. Dictionary of Polish botanists: 50. Maryla (Maria) Marchewianka.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 71-72.

  Polemiki i dyskusje. 

 • T. Majewski:
  Jeszcze o "mykologii". Again about „mycology".
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 73-77.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Neilreichia.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 77-78.

 • J. J. Wójcicki:
  Geologica Acta.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(1/2): 78-79.

  Recenzje. - Book reviews.  79-93.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 93-94.

  Literatura botaniczna. - Botnical literature.  94-95.

.

Vol. 48, 3/4

.
Artykuły - Articles
 • J. Siemińska:
  Kredowe okrzemki słodkowodne.
  Cretaceous freshwater diatoms.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 7-9. <abstract>

 • J. Drobnik:
  Historia badań botanicznych w powiecie olkuskim. Część II: lata 1945-2002.
  History of the botanical research within the Olkusz district. Part 2: 1945-2002.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 11-18. <abstract>

 • S. Loster:
  Przegląd artykułów opublikowanych w Wia­domościach Botanicznych w latach 1981-2040. -
  Review of the articles published in Wiadomości Botaniczne (Botanical News) in the period 1981-2004.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 19-52. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 53-131. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • J. Szymański:
  Tadeusz Joachim Bukowski.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  53.

 • J. Szymański:
  Tadeusz Joachim Bukowski.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  54.

  Rozstania. - Obituaries.

 • E. Kuta:
  Prof. dr hab. Lesław Przywara (1943-2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  55-59.

 • M. Charzyńska:
  Prof. dr Irena Rejment-Grochowska (1911-1979). Wspomnienie w 25 rocznicę śmierci. - Prof. dr Irena Rejment-Grochowska (1911-1979). A remembrance in 25th anniversary of death.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  59-61.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Chlebicki:
  Między Hwoźną a Narewką - refleksje z okazji jubileuszu 70 urodzin Prof. dr hab. J. B. Falińskiego. - Between Hwoźna and Narewka - on 70th anniversary of Prof. dr J. B. Faliński birth.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  61-64.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (F. M. Sobieszczański, M. Wąsowicz-Dunin, J. Paczoski, T. Biborski, W. Bętkowski, S. Macko, H. Rutowicz, Sz. Pisulewski, M. Heilpern, T. Pacyna).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  64-65.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • D. Michalska-Hejduk:
  Konferencja naukowa "Aktualne kierunki i perspektywy badań w geobotanice na progu trzeciego tysiąclecia" (Łódź, 6-7 grudnia 2001). - Scientific Conference "Present trends and perspectives of geobotanical studies at the beginning of third millenium" (Łódź, Poland, 6-7 December 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  65-66.

 • A. Kowalewska, M. Kukwa:
  XVIII Międzynarodowy Zjazd Lichenologów Polskich (Kraków-Podole, Polska-Ukraina, 21-28 czerwca 2003). 18th International Conference of Polish Lichenologist (Kraków-Podole, Poland-Ukraine, 21-28 June 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  67-69.

 • D. Seta:
  Międzynarodowa Konferencja "Kierunki badań botani­cznych na Litwie i w Polsce: dawniej i dziś" (Łódź-Wilno, Polska-Litwa, 13-20 lipca 2003. -  International Conference "Trends of botanical studies in Lithuania and Poland: past and present" (Łódź-Vilnius, Poland-Lithuania, 13-20 July 2003).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  69-71.

 • M. Badura, A. Bieniek, J. Jarosińska, A. Wacnik:
  XIII Sympozjum Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleoetnobotaniki (Girona, Hiszpania, 16-22 maja 2004). 13th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Girona, Spain, 16-22 May 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  71-73.

 • R.  Czapik, J. Dąbrowska:
  Międzynarodowe Naukowe Sympozjum: "Ogrody bota­niczne: świadomość bioróżnorodności" (Berlin-Dahlem, Niemcy, 4-6 czerwca 2004). - International Scientific Symposium: "Botanic gardens: awareness for biodiversity" (Berlin-Dahlem, Ger­many, 4-6 June 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  73-78.

 • E. Zenkteler:
  Międzynarodowe Sympozjum Pteridologiczne "Paprocie w 21. stuleciu" (Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania, 12-17 lipca 2004). - An International Symposium on Pteridophytes "Ferns for the 21 st Century" (Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 12-17 July 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  78-82.

 • A. Bieniek:
  XXV Jubileuszowe Sympozjum Stowarzyszenia Na Rzecz Archeologii Środowiskowej "Ekonomiczne i środowiskowe zmiany w IV i III tysiącleciu BC" (Bad Buchau, Południowe Niemcy, 2-5 września 2004). - 25th Anniversary Symposium of Association for Environmental Archaeology „Economic and environmental changes during the 4th and 3rd millenium BC (Bad Buchau, Southern Germany, 2-5 September 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004
  48(3/4):  82-83.

 • P. Osyczka:
  XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne (Gdynia, 23-25 września 2004). 30th International Polar Symposium (Gdynia, Poland, 23-25 September 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  83-85.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • P. Köhler:
  Zebranie wyborcze Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 5 kwietnia 2004).Election meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 5 April 2004).
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 85-86.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2003 roku. Polish Botanical Society in 2003.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4):  86-95.

  Varia.

 • Sz. Marczyński:
  Powojniki i ogród Brata Stefana Franczaka. Clematis and the garden of brother Stefan Franczak.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 95-97.

 • L. Frey:
  Księżna Jabłonowska - miłośniczka przyrody. Princess Anna Jabłonowska - admirer of nature.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 97-100.

 • E. Kozdęba-Łojek:
  Siedemnastowieczne miedzioryty roślin Jeremiasza Falcka. The 17th century copperplates of plants by Jeremias Falck.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 100-103.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 51. Janina Korta. - Dictionary of Polish botanists: 51. Janina Korta.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 103-108.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 52. Edward Tangl. - Dictionary of Polish botanists: 52. Edward Tangl.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 108-112.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Regional Environmental Change.
  Wiadomości Botaniczne 2004 48(3/4): 112-113.

  Recenzje. - Book reviews.  113-129.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 129-130.

  Literatura botaniczna. - Botnical literature. 130-131.