POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 49 (2005): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 49, 1/2

Artykuły - Articles

 • A. DZIALUK, J. BURCZYK:
  Metody badania przepływu genów u drzew leśnych. -
  Methods for gene flow studies in forest trees.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 7-18. <abstract> <PDF>

 • M. WASILEWSKI:
  Udomowienie roślin w Nowym Świecie. -
  Plant domestication in the New World.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 19-37. <abstract> <PDF>

 • L. BURCHARDT, B. PAWLIK-SKOWROŃSKA:
  Zakwity sinic — konkurencja międzygatunkowa i środowiskowe zagrożenie. -
  Blue-green algae blooms - intraspecific competition and environmental threat.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 39-49. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 51-120. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Ludwik Broder. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 51.

 • Estera Hadasa Broder. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 52.

Rozstania - Obituaries

 • Zaczęło się od Wyspy Konwaliowej. Słowa pożegnania Profesora Janusza Bogdana Falińskiego. - It all began with the Lily-of-the-valley Island. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 53-54.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 70. rocznica urodzin prof. dr hab. Elżbiety Turnau. - 70th anniversary of Professor Elżbieta Turnau's birth. (E. Zastawniak)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 55-60.

 • 60 lat działalności byłych Zakładów Systematyki i Geografii Roślin oraz Systematyki Roślin UMCS w Lublinie. - Sixty years activity of former Department of Systematics and Plant Geography and Plant Systematics Department, M. Curie-Skłodowska University, Lublin. (D. Fijałkowski)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 61-62.

 • Pro memoria (W. Łaźniewski, T. Koźniewski, W. F. Kubik, J. Dyakowska, B. Jaroń, S. Pawłowska, J. Zurzycki, J. Fiedorowicz, R. Kobendza). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 62-63.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Krajowe Sympozjum "Jurassica IV" (Bałtów, 27-29 września 2004). - Symposium "Jurassica IV" (Bałtów, Poland, 27-29 September 2004). (A. M. Ociepa, J. Ziaja)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 63-66.

 • 18 Międzynarodowe Sympozjum Diatomologiczne (Międzyzdroje, 2-7 września 2004). - 18th International Diatom Symposium (Międzyzdroje, Poland, 2-7 September 2004). (J. Siemińska)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 66-68.

 • VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw" (Kraków, 18-19 listopada 2004. - 6th National Scientific Meeting "Grass biology" (Cracow, Poland, 18-19 November 2004). (L. Frey, M. Mizianty)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 68-70.

 • Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 11 kwietnia 2005). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 11 April 2005). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 70-71.

 • V Międzynarodowe Sympozjum Triticeae (Praga, Czechy, 6-10 czerwca 2005). - 5th International Triticeae Symposium (Prague, Czech Republic, 6-10 June, 2005). (L. Frey, M.  Mizianty) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 71-73.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2004 roku. - Polish Botanical Society in 2004. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 73-89.

Varia

 • Leksykon botaników polskich: 53. Anna Rumek. - Dictionary of Polish botanists: 53. Anna Rumek. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 89-93.

 • Leksykon botaników polskich: 54. Jadwiga Teleżyńska. - Dictionary of Polish botanists: 54. Jadwiga Teleżyńska. (P. Köhler) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 93-97.

 • Leksykon botaników polskich: 55. Jadwiga Halina Supniewska. - Dictionary of Polish botanists: 55. Jadwiga Halina Supniewska. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 97-100.

 • Wspomnienie o moim nauczycielu (Prof. Wanda Truszkowska). - Remembrance on my teacher. (M. Narkiewicz-Jodko)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 100-102.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Wykaz chorób z którymi prędzej, czy później zetknie się botanik... (L. Nowak).
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 102.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Tomy Jurajskie. (A. M. Ociepa, J. Ziaja)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(1/2): 103.

RecenzjeBook reviews. 103-116.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 116-119.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 119-120.

.
Vol. 49, 3/4

Artykuły - Articles

 • B. MAKOWSKA:
  Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX/XX wieku. -
  Flora motives in the decoration of Kraków tenement houses of the turn of the 19th and 20th century.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 5-14. <abstract> <PDF>

 • A. DZIALUK, J. BURCZYK:
  Intensywność przepływu genów u drzew leśnych. -
  Gene flow capacity in forest trees.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 15-27. <abstract> <PDF>

 • K. MAMAKOWA, F. J. VELICHKEVICH, E. ZASTAWNIAK:
  Współpraca polsko-białoruska w badaniach flor makroskopowych czwartorzędu Polski. -
  Polish-Belarussian cooperation in the investigation of the macroscopic floras of the Polish Quaternary.
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 29-33. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 35-102. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists
 • Karol Ermich. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 35.

 • Helena Tomczyk. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 36.

Rozstania - Obituaries

 • Prof. dr hab. Anna Sadowska 20.03.1937 Lwów - 10.10.2005 Wrocław. (E. Zastawniak., M. Ziembińska-Tworzydło)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 37-38.

 • Profesor Jadwiga Wilkoń-Michalska (1921-2005) -jaka pozostanie w mojej pamięci. - Professor Jadwiga Wilkoń-Michalska (1921-2005) - how I will remember Her. (B. Czarnecka)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 38-41.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 140. rocznica powołania Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. - 140th anniversary of establishing of the Physiographical Committee of the Academic Society of Cracow (Poland). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 42-43.

 • Pro memoria (J. T. Klein, J. Łagowski, J. Steinhaus, J. F. Hoffmann, W. Ołtuszewski, T. Dominik). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 43.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Historia botaniki na XVII Międzynarodowym Kongresie Botanicznym (Wiedeń, 17-23 VII 2005). - History of botany during XVII International Botanical Congress (Vienna, 17-23 VII 2005). (I. Krzeptowska)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 44-46.

 • VIII Międzynarodowy Kongres Fykologiczny (Durban - Republika Południowej Afryki, 13-19 sierpnia 2005). - 8th International Phycological Congress (Durban - South Africa, 13—19 August 2005). (J. Czerwik-Marcinkowska, B. Messyasz) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 46-50.

 • Warsztaty terenowe Sekcji Briologicznej PTB "Słowiniec 2005" (Izbica, 7-11 września 2005). - Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society "Słowiński National Park 2005" (Izbica, Poland, 7-11 September 2005). (E. Fudali)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 50-51.

 • Druga sesja naukowa "Przyroda-Nauka-Kultura. W Poszukiwaniu jedności nauki i sztuki" (Kraków, 23-24 września 2005). - Second scientific session "Nature-Science-Culture. Seeking the unity of nature and art" (Cracow, Poland, 23-24 September 2005). (K. Kulpiński)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 51-55.

 • Botanika na XXII Kongresie Historii Nauki (Pekin, Chiny, 24-30 VII 2005). - Botany in the 22nd International Congress of History of Science (Beijing, China, 24-30 July 2005). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 55-58.

 • XII Międzynarodowa Konferencja Embriologiczna (Kraków, 5-7 września 2005). - XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. (E. Kuta)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 58-64.

 • Pięknie wydany program spotkania. - Attractive edition of a session program. (J. Siemińska)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 64-65.

 • Sprawozdanie z XXI Zjazdu Lichenologów Polskich (Białystok-Goniądz, 13-16 września 2005). - XXI Conference of Polish Lichenologists (Białystok-Goniądz, 13-16 September 2005). (A. Zalewska)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 65-67.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Czasopisma Polskiego Towarzystwa Botanicznego. - The Polish Botanical Society as a Publisher. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 67-70.

Varia
 • Leksykon botaników polskich: 56. Helena Tomczyk. - Dictionary of Polish botanists: 56. Helena Tomczyk. (P. Köhler) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 70-73.

 • Leksykon botaników polskich: 57. Karol Ermich. - Dictionary of Polish botanists: 57. Karol Ermich. (P. Köhler) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 73-80.

 • Ochrona przyrody jest kulturą. Przemówienie z okazji odsłonięcia w Białowieskim Parku Narodowym tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Januszowi B. Falińskiemu. - Nature Conservation as a Culture. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 80-82.

 • Janusza Bogdana Falińskiego opowieść o Haćkach. - Story about Haćki by Janusz Bogdan Faliński. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 82-85.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Słownik botaniczny, który pomoże zajmującym się wyłącznie pracą naukową, poruszać się po współczesnym świecie i korzystać z jego dobrodziejstw. (L. Nowak. B. Znamierowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 85-86.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Systematics and Biodiversity. (J. J. Wójcicki) 
  Wiadomości Botaniczne 2005 49(3/4): 86-87.

RecenzjeBook reviews. 87-98.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 98-100.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 101-102.